Infectòleg

Descobreix com convertir-te en Infectòleg de la mà de l'IL3-UB

Un infectòleg, és a dir, un metge especialista en infectologia, tracta malalties infeccioses de qualsevol classe (independentment de si són produïdes per un fong, virus, paràsit o bacteri). Per això, ha de tenir un perfil professional interdisciplinari i amb alta proactivitat, creativitat i capacitat de recerca.

FUNCIONS

Les funcions d’un infectòleg són moltes i molt diverses, ja que és el professional especialista en qualsevol classe d’infecció. Destaquen les funcions següents:

 • Conèixer els microorganismes que poden ocasionar infeccions: virus, fongs, bacteris, paràsits…
 • Realitzar recerca i estudis sobre noves infeccions i focus.
 • Manejar els diferents medicaments que actuen davant d'infeccions de diferents tipus.
 • Prevenir l'aparició de malalties contagioses en la societat i orientar en cas que aparegui un brot no controlat.
 • Diagnosticar, tractar, assessorar i fer seguiment a les persones que tinguin malalties infeccioses.
 • Diagnosticar i tractar infeccions per hepatitis.
 • Controlar i tractar persones que visquin amb el Virus d'Immunodeficiència Humana (VIH) i analitzar-ne l'evolució.
 • Diagnosticar i tractar altres malalties i infeccions de transmissió sexual.
 • Proporcionar diagnòstic i tractament a infeccions tropicals com ara la malària.
 • Prevenir el contagi d’infeccions per accidents laborals.
 • Proporcionar informació detallada sobre els tipus d'infeccions presents en diferents llocs del món.
 • Establir polítiques de prevenció d’infeccions.
 • Proporcionar informació i orientació a les persones que viatgen a països on poden adquirir algun tipus d'infecció.
 • Orientar sobre el calendari de vacunació en adults.
 • Ser part de la prevenció d'infeccions i cura de salut de centres mèdics i hospitals.

REQUISITS I HABILITATS

Un infectòleg ha de ser capaç de tenir coneixements professionals específics del seu camp d’estudi, habilitats mèdiques especialitzades i valors humans adequats per al tracte amb pacients malalts. Destaquen, per tant, els requisits i habilitats següents:

 • Coneixement i ús de la legislació corresponent a cada cas.
 • Empatia, respecte i integritat professional.
 • Sensibilitat social i tolerància.
 • Ús racional de prescripcions i recursos mèdics.
 • Cultura de recerca i publicació científica.
 • Honestedat, conducta ètica, sincera i lleial.
 • Compromís i alta responsabilitat professional.
 • Coneixements de diverses especialitats com biologia molecular, fisiologia, immunologia, transplantologia, farmacologia i anatomia.
 • Coneixement de mètodes diagnòstics de microbiologia moderna.

SALARI D'UN INFECTÒLEG

De mitjana, el salari brut d'un infectòleg pot estar al voltant dels 50.000-55.000 €, és a dir, al voltant dels 2.500-3.000 € nets al mes.

FORMA'T COM A INFECTÒLEG

T'agradaria ser metge especialista en infeccions? Per això cal comptar amb unes habilitats i coneixements previs que podràs adquirir amb IL3-UB mitjançant diferents formacions com: