Màster en Prevenció i Control d'Infeccions (P...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Prevenció i Control d'Infeccions (PCI)

Online
79 setmanes
master infecciones

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

6/11/2023 - 15/5/2025

Modalitat

Online

Horari

Online. Pràctiques clíniques curriculars presencials durant el segon any.

Preu

4.500

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

894 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

ACICI

Infeccions de localització quirúrgica, bacterièmies relacionades amb els catèters vasculars, autoprotecció del personal sanitari, bioseguretat ambiental, esterilització… són conceptes que cal tenir molt en compte en la prevenció, vigilància i control de les infeccions originades a l'entorn de l'atenció sanitària.

Diferents estudis mostren la relació directa entre risc biològic, morbiditat i mortalitat, essent la prevenció de les infeccions –o, en cas d'infecció, el control– un factor clau en aquesta relació.

A partir de la dècada dels 80 es comença a desenvolupar a Espanya la prevenció, vigilància i control de les infeccions, amb l'objectiu principal de prevenir els riscos biològics –tant en la població com en els professionals sanitaris– i de dotar als sistemes de salut i a la comunitat de mecanismes de vigilància i control, tant en situacions d'atenció normal com en emergències i catàstrofes.

El Màster en Prevenció i Control d'Infeccions (PCI) de l'IL3-UB és pioner a nivell nacional i contribueix a formar als professionals sanitaris com a experts en la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomials, proporcionant-los els coneixements i habilitats necessaris per a realitzar la seva activitat professional en el camp de la vigilància epidemiològica.

Si ets metge/essa, infermer/a, microbiòleg/a, farmacèutic/a, fisioterapeuta, odontòleg/a, podòleg/a... i estàs interessat en l'àmbit de la prevenció, vigilància i control de les infeccions, aquest és el teu màster.

Objectius

El principal propòsit del curs és proporcionar als professionals sanitaris els coneixements i habilitats necessaris per a dur a terme la seva activitat professional en la prevenció, vigilància i control de les infeccions. Al finalitzar el màster, l'alumne haurà de:

 • Conèixer els principals sistemes de vigilància de les infeccions nosocomials.
 • Conèixer l'epidemiologia dels diferents tipus d'infeccions nosocomials i dels principals brots d'infeccions nosocomials produïts per microorganismes multiresistents.
 • Establir programes de control de les infeccions més comunes (urinàries, vasculars, de la pell i parts toves, respiratòries i quirúrgiques) en les unitats d'hospitalització convencionals de l'entorn hospitalari, així com en les unitats especials (UCI, onco-hematologia, neonatologia i diàlisi).
 • Ser conscient de la importància de l'ambient com a font d'infeccions nosocomials i les principals infeccions relacionades.
 • Conèixer la política d'antibiòtics i com optimitzar el seu ús en la pràctica clínica (PROA).
 • Conèixer els conceptes relacionats amb els programes d’optimització d’antibiòtics durant el procés d’atenció al pacient a l’hospital, als centres sociosanitaris i a la comunitat.
 • Saber aplicar totes les eines i recursos necessaris per implementar un PROA a l’hospital.
 • Aplicar un PROA correctament tenint en compte tot el que implica i la coordinació amb els diferents rols que hi intervenen.
 • Poder implementar les mesures de prevenció i autoprotecció (EPI) del mateix personal sanitari.
 • Estar capacitat per a liderar la vigilància de la seguretat del pacient i del personal sanitari.
 • Desenvolupar i implementar plans d'acció correctiva basats en resultats de la vigilància.
 • Implementar els procediments de prevenció d’infecció en l’àmbit territorial.

Tres raons per escollir-lo

 • Màster pioner a nivell internacional, desenvolupat des de la perspectiva One Health i alineat amb el Projecte Europeu JamRay2 d'unificació de la resistència antimicrobiana.
 • Inclou pràctiques clíniques curriculars a unitats d'infecciosos d'hospitals de referència i al laboratori de microbiologia, concentrades en una única setmana.
 • 8a edició, amb més de 350 professionals formats a nivell mundial, i formació bonificable per a empreses.

Vídeo de presentació

Vídeos relacionats

de

COLABORADORES

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Prevenció i Control d'Infeccions (PCI) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

Primer curs

1. Control de les infeccions relacionades amb l'atenció hospitalària: conceptes i organització
1.1. Història del control de les infeccions.
1.2. Estructura i organització en el control de les infeccions.
1.3. Política de qualitat i seguretat del pacient.
1.4. Comitè d'ètica i d'investigació clínica.
1.5. Política d'antibiòtics i optimització.

2. Conceptes bàsics d'epidemiologia i bioestadística aplicada al control de les infeccions
2.1. Les variables. Presentació de les dades.
2.2. Síntesi de les dades: dades quantitatives i dades qualitatives.
2.3. Casos particulars de les taxes. Les mesures de freqüència i d'associació.
2.4. Cerca eficient de les millors certeses científiques.

3. Vigilància de microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica
3.1. La microbiologia en la vigilància, prevenció i control de les infeccions.
3.2. Principals grups d'antibiòtics que s'utilitzen en la pràctica clínica. Mecanismes d'acció.
3.3. Mecanismes de resistència antibiòtica dels bacteris.
3.4. Microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica causants d'infecció nosocomial.
3.5. Mètodes microbiològics per a la detecció de microorganismes multiresistents.

4. Programes d’Optimització de l’us d’antimicrobians (PROA)
4.1. En que consisteix un PROA?. Agents implicats
4.2. Implantació d’un PROA
4.3. Els beneficis de la implantació d’un PROA

5. Bioseguretat i higiene hospitalària
5.1. La protecció dels pacients i dels treballadors davant la transmissió de microorganismes
5.2. Conceptes bàsics d'higiene hospitalària
5.3. Higiene hospitalària avançada
5.4. Antisèptics i desinfectants
5.5. Legionel·losi. Prevenció, vigilància i control de les infeccions en què el reservori és l'aigua
5.6. Aspergil·losis. Prevenció d'infeccions causades per fongs de transmissió aèria
5.7. Obres. Mesures de prevenció de les infeccions hospitalàries associades a la realització d'obres en el centre sanitari
5.8. Gestió de residus sanitaris

6. Disseny d’una intervenció de control de la infecció  

Segon curs

7. Control d'infeccions en unitats d'hospitalització convencionals
7.1. Infecció urinària.
7.2. Infecció respiratòria nosocomial en pacient no ventilat.
7.3. Infeccions relacionades amb l'ús de catèters vasculars.
7.4. Infeccions de la pell i parts toves.
7.5. Infeccions de localització quirúrgica.
7.6. Altres infeccions d’interès per la pràctica assistencial

8. Control de la infecció nosocomial a les UCIs i unitats especials
8.1. Epidemiologia de les infeccions nosocomials endèmiques a l'UCI.
8.2. Control de brots epidèmics a l'UCI.
8.3. Control de la infecció a les UCIs pediàtriques i neonatals.
8.4. Control de la infecció en el pacient onco-hematològic.
8.5. Control de la infecció a les unitats de diàlisi.
8.6. Prevenció de les infeccions per coronavirus (SARS, SARS-Cov2, MER) i altres patògens emergents

9. Gestió de la informació en el control de la infecció
9.1. Gestió de la informació. L'ús de les dades.
9.2. Difusió de resultats.
9.3. El procés ensenyament-aprenentatge.
9.4. Funció docent.
9.5. Estratègies docents: activitats i materials.
9.6. Lideratge i gestió del coneixement a les institucions sanitàries.

10. Pràctiques hospitalàries

11. Projecte d’intervenció de control de la infecció

Destinataris

Metges/esses, infermers/es, microbiòlegs/es, farmacèutics/es, fisioterapeutes, odontòlegs/es, podòlegs/es i, en general, qualsevol professional sanitari que exerceixi o vulgui exercir en el camp de la vigilància epidemiològica i la prevenció de les infeccions.

Professorat

Direcció

Dr. Enrique Limón Cáceres
Infermer. Doctor per la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina. Centre coordinador del Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials de Catalunya (VINCat).

Direcció honorífica

Dra. Carme López Matheu
Infermera. Doctora en Antropologia. Professora titular de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Dr. Francesc Gudiol Munté
Metge. Catedràtic de Medicina. Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona. Director del Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials de Catalunya (VINCat). 

Quadre docent

Dr. Santiago Grau Cerrato
Farmacèutic del Servei de Farmàcia de l'Hospital del Mar. Investigador del Grup de Recerca en Patologia Infecciosa i Antimicrobians de l'Institut Hospital del Mar de Recerques Mèdiques.

Dr. Joaquín López-Contreras
Doctor en Medicina. Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Coordinador a Catalunya del grup d'estudi de la infecció de localització quirúrgica en cirurgia traumatològica.

Dr. Juan Pablo Horcajada
Responsable del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Coordinador del Grup de Recerca en Patologia Infecciosa i Antimicrobians (IPAR) de l'Institut Hospital del Mar de Recerques Mèdiques (IMIM).Coordinador nacional i a Catalunya dels Programes d'Optimització de l'Ús d'Antimicrobians (PROA).

Dra. Carol García
Doctora en Medicina. Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Dra. Mª Ángeles Domínguez
Doctora en Medicina. Cap de Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Professora associada Microbiologia Clínica. Universitat de Barcelona. Codi ORCID: 0000-0003-3107-9586

Dra. Ariadna Padullés
Doctora en Farmàcia. Farmacèutica hospitalària en Hospital Universitari de Bellvitge.

Dr. Josep Antón González
Doctor en Medicina. President de la comissió de Docència de l'Hospital Municipal de Badalona.

Dr. Miquel Pujol
Doctor en Medicina. Jede de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Director del Programa VINCat

Dra. Esther Calbo
Doctora en Medicina. Cap de servei de malalties infeccioses Hospital Universitari Mútua Terrasa. Professora associada de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya.

Dra. Magda Campins
Doctora en Medicina. Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Professora associada de Medicina de la UAB.

Dr. Vicens Díaz de Brito
Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona. Metge especialista en malalties infeccioses. Cap de la Unitat de Malalties Infeccioses del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Dr. Antoni Castro
Doctor en Medicina. Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Professor de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Dra. Evelyn Shaw
Doctora en Medicina. Adjunta del Servei de malalties Infeccioses. Hospital Universitari de Bellvitge.

Dra. Adriana Manzur
Doctora en Medicina. Servei de Infectología de l'Hospital Guillermo Rawson (l'Argentina).

Dra. Mercè Espona
Doctora en Farmàcia. Servei de Farmàcia de l'Hospital del Mar. Professora de Medicina de la UAB.

Dra. Montserrat Olona
Doctora en Medicina. Responsable de la unitat d'Epidemiologia de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Dra. Pilar Isla
Doctora en Infermeria. Antropòloga. Professora titular de Salut Pública a la Universitat de Barcelona.

Dra. Virgina Pomar Solchaga
Doctora en Medicina. Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Dr. Guillermo Cuervo
Doctor en Medicina. Metge adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Dra. Ester Fusté
Doctora en el Programa de Biomedicina de la Universitat de Barcelona. Màster universitari en Biomedicina per la Universitat de Barcelona. Graduada en Ciència alimentària i Tecnologia per la Universitat de Lleida. Professora agregada a la Universitat de Barcelona. Investigadora sènior en el laboratori de Microbiologia (UB). Grup de Recerca: Eco genètica i diversitats microbianes (ECODIMI). ORCID: 0000-0002-3561-9765

Dra. Loreto Macía
Doctora en Infermeria. Professora titular de la Universitat d'Alacant. Màster de gestió de la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomiales Universitat d Barcelona

Dr. Marcos Serrano
Médico. Hospital Santa Maria de Lleida.

Dra. Ana Ayestarán Altuna
Cap del Servei de Farmàcia a SCIAS-Hospital de Barcelona.

Sra. Carme Villarroya Font
Infermera per l'Escola d'Infermeria de l'Hospital del Mar. Postgrau en Relacions Humanes per la Universitat de Barcelona. Màster en Bioètica per l'Institut Borja de Bioètica de Barcelona. Infermera de la unitat de Qualitat dels Serveis Assistencials de Badalona. Presidenta del Comitè d'Ètica Assistencial dels Serveis Assistencials de Badalona.

Sra. Elena Vidal
Infermera. Màster de gestió de la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomiales Universitat de Barcelona. Servei de control de la infecció Hospital de Mataró.

Sra. Ana Felisa
Infermera. Màster de gestió de la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomiales Universitat de Barcelona. Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Sra. Montserrat Brugué
Infermera. Màster de gestió de la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomiales Universitat de Barcelona. Equip de Control de la Infecció de l'Hospital d'Igualada.

Sra. Carmen Gutiérrez
Infermera. Servei de medicina preventiva Hospital Universitari Bellvitge.

Sra. M. Àngels Cotura
Infermera. Màster de gestió de la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomiales Universitat de Barcelona. Infermera clínica de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Sra. Mari-France Domenech
Infermera. Màster de gestió de la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomiales Universitat de Barcelona. Unitat de Medicina Preventiva de l'Hospital de Tortosa.

Sra. Ana Espi
Infermera. Màster de gestió de la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomiales Universitat de Barcelona. Unitat de Prevenció de Riscos de l'Hospital Municipal de Badalona.

Sra. Ana Hornero
Infermera. Màster de gestió de la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomiales Universitat de Barcelona. Infermera clínica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Sra. Montse Vaqué
Infermera. Màster de gestió de la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomiales Universitat de Barcelona. Equip de Control de la Infecció de l'Hospital de Barcelona.

Sra. Amalia Sillero Sillero
Infermera gestora de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Sra. Montserrat Salvadó i Arqués
Infermera per la Universitat de Barcelona. Infermera en el servei d'Esterilització de la Fundació Althaia de Manresa. Docent col·laboradora en la Fundació Universitària del Bages.


* Les opinions expressades pels autors no reflecteixen necessàriament la posició oficial de la SEIMC.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es de l’ Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infecció (ACICI). 10% de descompte.
 • Socis/es de la Federació d’Associacions Professionals d’Infermeria de Catalunya (FAPIC). 10% de descompte.
 • Socis/es de la Asociación Española de Enfermería de Prevención y Control de Infecciones (AEEPyCI). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h