Infermera d'emergències

Descobreix com convertir-te en Infermera d'emergències de la mà de l'IL3-UB

L’actuació d’un infermer d’emergències és fonamental en moments delicats i de màxima urgència. L’actuació de l’equip d’emergències d’infermeria pot ser indispensable a l’hora de salvar una vida humana, garantint una intervenció a temps i una correcta recuperació posterior.

FUNCIONS

La infermeria especialitzada en emergències té funcions específiques d’aquesta branca de la medicina:

 • Identificar el grau d’emergència de la persona malalta.
 • Valorar si és un risc vital, real o potencial.
 • Garantir un entorn segur i saludable segons els recursos necessaris i disponibles.
 • Distribuir els recursos segons disponibilitat i mètodes d’actuació.
 • Treballar perquè no hi hagi improvisació, tensió o descontrol.
 • Participar en la creació de protocols.
 • Conèixer la utilització dels fàrmacs necessaris per a casos d'emergència.
 • Prendre decisions d’actuació en cas d’emergències múltiples.
 • Oferir suport vital a la família i al pacient, proporcionant informació i companyia.
 • Realitzar diagnòstics, tractaments i seguiments de malalties.
 • Aplicar tractaments terapèutics per fomentar la recuperació del pacient.
 • Dur a terme investigacions i elaboració de treballs relacionats amb les seves competències.

 REQUISITS I HABILITATS

Si t'agrada treballar com a infermera d'emergències, has de saber que cal tenir certs coneixements específics i complir determinats requisits:

 • Comptar amb formació reglada per poder exercir com a infermera.
 • Seran valorades positivament altres formacions complementàries i especialitzacions relacionades amb l’assistència hospitalària.
 • Tenir coneixements bàsics d'informàtica per fer anar els programes de gestió hospitalària.
 • Es requereix una experiència mínima en cures intensives, reanimació i casos d’urgència.
 • Tenir autocontrol i treballar amb pensament crític.
 • Tenir certa iniciativa i capacitat per prendre decisions en moments d’estrès.
 • Ser una persona meticulosa que treballi amb ordre i amb qualitat.
 • Bona predisposició per treballar en equip.
 • Comprendre els comportaments de les persones i les funcions fisiològiques.
 • Coneixement dels principis generals de la infermeria i de la seva ètica.
 • Comptar amb experiència clínica prèvia.
 • Participació en formacions del personal sanitari.
 • Comptar amb competències i habilitat per oferir les cures d'infermeria necessàries.
 • Capacitat per col·laborar i treballar de manera multidisciplinària.
 • Ser capaç de prendre decisions immediates en situacions de crisi o d’emergència.
 • Donar suport a les persones que necessiten cura i als seus familiars.
 • Competència per analitzar les cures ofertes i la qualitat d’aquestes.

SALARI D'UNA INFERMERA D'EMERGÈNCIES

El salari d'una infermera d'emergències pot assolir els 31.000 € anuals com a sou base. A més, normalment tenen diferents complements, d’entre 600 i 1.000 €, que poden sumar-se al sou base.

FORMA'T COM A INFERMERA D'EMERGÈNCIES

T'agradaria oferir la teva experiència i coneixements com a infermera en l'àmbit d'emergències? A IL3-UB oferim diferents formacions que et permetran adquirir els coneixements i les habilitats que es necessiten en un perfil professional tan exigent com aquest. Et recomanem les formacions següents: