Infermera estètica

Descobreix com convertir-te en infermera estètica de la mà de l'IL3-UB

La infermeria estètica és una disciplina que s'ocupa de l'estudi i cura de la pell a través de l'aplicació de tractaments i tècniques de reparació, restauració, manteniment i prevenció del deteriorament de la pell. La d'infermera estètica és una professió en apogeu a causa de la preocupació cada vegada més gran de la població amb les qüestions que tenen a veure amb l'envelliment, el benestar i la qualitat de vida.

FUNCIONS

Una infermera estètica ajuda les persones a cuidar-se la pell, els cabells i la imatge, en general, amb la comesa principal de supervisió dels pacients. Però té unes funcions més àmplies:

 • Preparar els diferents productes perquè els metges estètics puguin aplicar tractaments als pacients.
 • Aplicar anestèsia als pacients per als tractaments estètics.
 • Realitzar certs tractaments estètics com les micropigmentacions, la mesoteràpia, la carboxiteràpia, la pressoteràpia, etc.
 • Manejar aparells per fer certs tractaments estètics.
 • Realitzar cures als pacients després d'un tractament estètic.
 • Realitzar un seguiment personalitzat de cada pacient que se sotmet a un tractament de medicina estètica.
 • Supervisar l'estat dels pacients durant i després del tractament estètic.
 • Donar suport al metge estètic durant els tractaments.
 • Preparar l'historial mèdic dels pacients.

REQUISITS I HABILITATS

A més d'una formació acadèmica específica, una infermera estètica haurà de reunir un seguit d'habilitats i requisits com ara:

 • Estar en possessió del títol d'infermeria.
 • Comptar amb una formació especialitzada en infermeria estètica.
 • Mostrar interès per les noves tècniques i innovacions en el camp de la infermeria estètica.
 • Posseir habilitats socials i comunicatives per al tracte amb els pacients.
 • Dominar el maneig de certs aparells per a casos en què hagi d'aplicar certs tractaments estètics.
 • Tenir bona capacitat per a l'autogestió i l'exercici autònom de les funcions.
 • Conèixer en profunditat i de manera pràctica els processos i les tècniques d'estètica més actuals.
 • Tenir capacitat per treballar en equip i assimilar les indicacions de metge estètic.
 • Tenir do de gents per treballar amb pacients o potencials pacients.

SALARI D'UNA INFERMERA ESTÈTICA

La infermeria estètica és una professió amb moltes sortides professionals a causa de l'alta demanda de tractaments de medicina estètica de la població actual. La proliferació de centres d’aquest tipus incrementa la demanda de professionals especialitzats en aquest camp. Per això, els salaris més bàsics d’una infermera estètica voregen els 16.000 euros bruts anuals a Espanya.

FORMA'T COM A INFERMERA ESTÈTICA

Per formar-te en el camp de la infermeria estètica i poder exercir aquesta professió, a l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona pots trobar programes acadèmics especialitzats com el Postgrau en Pro-Aging i Salut, centrat en l'envelliment saludable i l'atenció a la gent gran.