Infermera gestora

Descobreix com convertir-te en Infermera gestora de la mà de l'IL3-UB

La infermera gestora compta amb responsabilitats administratives i de lideratge sobre un grup per obtenir la millor innovació i excel·lència.

FUNCIONS

Algunes de les funcions principals d'una infermera gestora són:

 • Planificar, coordinar i avaluar l’entorn i els recursos professionals.
 • Fomentar les col·laboracions entre professionals de diferents disciplines.
 • Donar resposta a les necessitats dels pacients.
 • Proporcionar cures eficients als pacients.
 • Analitzar les necessitats de cada pacient per poder distribuir la càrrega de treball del personal.
 • Organitzar sessions d'infermeria per intercanviar coneixements.
 • Facilitar la comunicació entre els diferents serveis hospitalaris.
 • Promoure comportaments i actituds ètiques amb el personal i els pacients.
 • Garantir la qualitat de les cures que es proporcionen als pacients.
 • Incorporar noves tecnologies vinculades a la pràctica clínica.
 • Identificar noves oportunitats per a la professió de la infermeria.
 • Incorporar programes i projectes formatius.
 • Potenciar el treball en equip.
 • Fomentar la participació dels diferents membres del departament.

 REQUISITS I HABILITATS

Per poder treballar com a infermera gestora, cal comptar amb certs requisits i habilitats com són:

 • Competències bàsiques d'infermeria.
 • Capacitat de prendre decisions.
 • Habilitat de comunicació i escolta activa.
 • Capacitat de lideratge i de gestió de conflictes.
 • Principis ètics i tolerància.
 • Habilitats per gestionar equips de manera eficaç.
 • Competències de planificació.
 • Intel·ligència emocional i gestió de recursos.

SALARI D'UNA INFERMERA GESTORA

El salari d'una infermera gestora és de 30.000 € anuals com a mitjana. No obstant això, a l’inici els ingressos són més baixos, al voltant dels 22.000 € anuals.

FORMA'T COM A INFERMERA GESTORA

Si vols convertir-te en infermera gestora, has de comptar amb una formació específica impartida per escoles i centres formatius de referència com l’IL3-UB: