Màster en Lideratge i Gestió Infermera

Afegir a favorits
Gestió sanitària

Màster en Lideratge i Gestió Infermera

Semipresencial
37 setmanes
Máster en Liderazgo y Gestión Enfermera

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

23/10/2023 - 10/7/2024

Modalitat

Semipresencial

Horari

Semipresencial. Les setmanes presencials seran del 29 de gener al 2 de febrer de 2024 i del 6 al 10 de maig de 2024 en horari de 9h a 14h i de 15h a 18h. I 5 hores de TFM per determinar.

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

5.300

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

708 h. on-line + 85 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Les competències professionals de les infermeres estan relacionades amb la cura a la persona, la docència, la recerca i la gestió. En els darrers anys, les organitzacions internacionals com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) han posat de manifest la necessitat d’incorporar la participació de la infermera en la presa de decisions en salut. En l’informe Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery 2021-2025 recomana invertir en dotació d’infermeres, condicions de treball, pràctica avançada i participació de les infermeres en la presa de decisions. Tanmateix, recomana la necessitat de desenvolupar la propera generació de líders infermers.

La campanya Nursing Now impulsada pel Consell Internacional d’Infermeres (CII) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té per objectiu posicionar la professió infermera  i apodera-la per tal de liderar els reptes de salut del segle XXI. Totes les conselleries de l’Estat i, concretament, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, van adherir-se de manera explícita a aquesta campanya, on la formació en gestió i lideratge de les infermeres és una de les accions indispensables per arribar-hi.

Per tot això, us presentem el nou Màster en Lideratge i Gestió Infermera alineat amb les accions estratègiques internacionals. L’objectiu principal del màster és que l’alumne assoleixi les competències transversals i específiques necessàries per desenvolupar la gestió i lideratge infermer en les institucions i administracions sanitàries, utilitzant l’evidència científica i les habilitats per a la millora de la qualitat assistencial, la seguretat clínica, la formació de personal, la millora dels sistemes de treball, l'optimització dels recursos humans i materials i el lideratge d’equips.

Objectius

 • Assenyalar les tàctiques de gestió més adequades als objectius estratègics: selecció, formació, política retributiva i avaluació del compliment.
 • Identificar les habilitats comunicatives més adients per exercir en el context del lideratge i la gestió dels serveis d'infermeria.
 • Utilitzar eines per afavorir la creativitat i la innovació en la gestió dels equips.
 • Elaborar indicadors de qualitat i seguretat per a la millora de les cures infermeres.
 • Elaborar i analitzar informes de plans funcionals, estratègics i econòmics.
 • Adquirir les habilitats per desenvolupar estratègies de cerca per satisfer les seves necessitats d'informació.
 • Aplicar les principals eines i tècniques utilitzades en la gestió d'un projecte.

Tres raons per escollir-lo

 • Adquiriràs les competències necessàries per liderar i gestionar un equip d'infermeria.
 • Podràs escollir entre 3 modalitats de Treball de Fi de Màster.
 • Assistiràs a classes presencials de caràcter pràctic (workshops, roleplays...) que et faran aplicar els coneixements apresos a l'aula virtual.

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Lideratge i Gestió Infermera per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

PROGRAMA

1. Polítiques sanitàries, models i sistemes
1.1 Polítiques i economia de la salut
1.2 Gestió de les organitzacions

2. Gestió del lideratge
2.1 Direcció, lideratge i valors ètics
2.2 Comunicació i mediació
2.3 Promoció de la creativitat i la innovació

3. Qualitat i seguretat clínica. Sistemes d'acreditació assistencial
3.1 Sistemes d'acreditació i de seguretat clínica
3.2 Gestió de la qualitat i de la seguretat clínica

4. Gestió de persones i gestió dels recursos materials
4.1 Polítiques en la gestió de persones
4.2 Necessitats i avaluació per competències
4.3 Gestió de recursos materials

5. Instruments de gestió
5.1 Gestió econòmica
5.2 Plans funcionals
5.3 Màrqueting
5.4 Pla de formació i promoció professional

6. Instruments per a la investigació
6.1 Bases de dades. Gestió documental
6.2 Investigació quantitativa
6.3 Investigació qualitativa

7. Treball de Fi de Màster (TFM)
7.1 Projecte de gestió
7.2 Projecte d'investigació
7.3 Projecte etnogràfic

Destinataris

El Màster va dirigit a graduats o diplomats en Infermeria o d’àmbits de coneixement afins que estiguin interessats a adquirir competències en gestió i lideratge, així com en recerca.

Sortides professionals

El programa està dissenyat per introduir a l’alumne en alguns rols professionals o complementar la formació d’aquests si ja estan exercint-hi. Entre aquests rols cal destacar:   

 • Direcció infermera: s’encarrega d’establir i posar en desenvolupament les polítiques de gestió de recursos materials i humans per obtenir-ne cures infermeres de màxima qualitat, eficàcia i eficiència. 
 • Adjunta de direcció: s’encarrega de donar suport a la Direcció infermera. 
 • Direcció d’equip d’atenció primària: s’encarrega de dirigir un equip de professionals a càrrec seu, en línia amb les directrius marcades per la Direcció i normatives de la corporació. També de dissenyar i proposar línies estratègiques conjuntament amb la Direcció i d’assegurar la qualitat assistencial a través de l’actualització i compliment de protocols i procediments. 
 • Supervisió/coordinació: és l’òrgan responsable a la unitat d’hospitalització de dirigir i coordinar les cures infermeres, així com de gestionar els recursos humans i materials, seguint les directrius de la Direcció infermera. 
 • Responsable de qualitat de les cures infermeres: és la persona que dona suport a les infermeres en la gestió correcta dels processos assistencials assegurant la qualitat i la seguretat de les cures, a l’hora que vetlla pel compliment dels objectius de qualitat assistencial. 
 • Responsable de formació: és la persona encarregada de la formació continuada de les infermeres i/o dels professionals que treballen en la institució.

Professorat

Direcció

Dra. María Pilar Delgado Hito

Infermera. Doctora per la Universitat de Montreal. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Dra. Marta Romero García
Infermera. Doctora per la Universitat de Barcelona. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Gemma Martínez Estalella
Infermera. Directora infermera de l'Hospital Clínic de Barcelona. Professora associada a l'Escola d'Infermeria de la UB.

Quadre docent

Dra. María Pilar Delgado Hito
Infermera. Doctora per la Universitat de Montreal. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Dra. Marta Romero García
Infermera. Doctora per la Universitat de Barcelona. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Gemma Martínez Estalella
Infermera. Directora infermera de l'Hospital Clínic de Barcelona. Professora associada a l'Escola d'Infermeria de la UB.

Dr. Enric Limón Cáceres
Infermer. Doctor per la Universitat de Barcelona. Centre coordinador del Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials de Catalunya (VINCat).

Sr. Josep Miranda
Infermer. Adjunt a la Direcció infermera de l'Hospital Clínic de Barcelona. Professor associat de l'Escola d'Infermeria de la UB.

Dra. Llúcia Benito Aracil
Infermera i estadística. Doctora per la Universitat de Barcelona. Professora de l'Escola d'Infermeria de la UB, a Barcelona.

Dra. Mª Antonia Martínez Momblan
Infermera. Doctora per la Universitat de Barcelona. Professora de l'Escola d'Infermeria de la UB, a Barcelona.

Sr. Xavi Riba Co
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i en Investigació i Tècniques de Mercat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor associat de l'Escola d'Infermeria de la UB, a Barcelona.

Sra. Núria Cuxart Ainaud
Infermera. Llicenciada en Humanitats. Professora col·laboradora del Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria de la UB, a Barcelona.

Dra. Montse Puig Llobet
Infermera. Doctora per la Universitat de Barcelona. Professora de l'Escola d'Infermeria de la UB. Barcelona.

Dra. Mª Emilia Gil Girbau
Infermera i sociòloga. Doctora per la Universitat Ramon Llull. Professora de l'Escola d'Infermeria de la UB, a Barcelona.

Sra. Sara Davi Fernández
Mediadora-advocada. Professora associada de l'Escola d'Infermeria de la UB. Consultora en sistemes de mediació en organitzacions complexes i directora de projectes de l'Observatori de Mediació UB.

Sra. Sandra Vázquez Varela
Mediadora-advocada. Consultora en sistemes de mediació en organitzacions complexes. Mediadora de l'Observatori de Mediació UB.

Sra. Ana Carpena Hernández
Llicenciada en Dret. Experta en Gestió de Qualitat. Tècnic de la Direcció de l'Institut Català d'Oncologia. Professora associada de l'Escola d'Infermeria de la UB, a Barcelona.

Dr. Jordi Adamuz Tomás
Infermer. Doctor per la Universitat de Barcelona. Professor associat de l'Escola d'Infermeria de la UB, a Barcelona. Infermer de suport a la recerca de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Secretari del Grup de Recerca Infermera (GRIN-IDIBELL).

Sra. Ana Sedano Martínez
Directora per a les Persones, cap de formació, docència i e-oncologia de l'Institut Català d'Oncologia. Professora associada de l'Escola d'Infermeria de la UB, a Barcelona.

Sr. Jesús Esteve Ferran
Infermer. Director d'Infermeria de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Sra. Elena Maestre González
Infermera. Màster en TIC i e-Learning. Professora de l'Escola d'Infermeria de la UB, a Barcelona.

Dra. Montserrat Montaña Peironcely
Infermera. Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora de l'Escola d'Infermeria de la UB, a Barcelona.

Dra. Ester Risco Vilarasau
Infermera. Doctora per la Universitat de Barcelona. Cap de Recerca, Innovació i Docència de la Direcció Infermera de l'Hospital Parc Taulí.

Dra. Montserrat Gea Sánchez
Infermera. Doctora per la Universitat de Lleida. Directora General de Professionals de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

Dra. Rosa Maria Alberdi Castell
Infermera. Doctora honoris causa per la Universitat de Múrcia. Professora emèrita de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.

Sra. María Palacín Lois
Psicòloga social. Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Professora Titular d'universitat del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Universitat de Barcelona.

Dra. Esperanza Zuriguel Pérez
Infermera. Doctora per la Universitat de Barcelona. Coordinadora de recerca d'infermeria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Cap del Grup de Recerca Multidisciplinari d'Infermeria (Vall d'Hebron Institut de Recerca).

Dra. Maite Moreno Casbas
Infermera. Doctora en Epidemiologia i Salut Pública per la Universitat Rey Juan Carlos. Investigadora científica d'OPI en l'Instituto de Salud Carlos III.

Sr. Rodrigo García Prieto
Infermer i administrador d'empreses, menció en economia. Responsable de l'Àrea Tècnica de la Direcció Infermera de l'Hospital Clínic de Barcelona. Màster en Urgències i Emergències Mèdiques. Màster en VIH.

Sr. Albert Cortés Borra
Infermer del CAP Vila de Gràcia – Cibeles. Institut Català de la Salut, Barcelona. Director HUGES (Humanizando la gestión sanitaria).

Sr. Josep M. Vázquez Moreno
Infermer adjunt a la Direcció CAP Maria Bernades, Viladecans. Membre del comitè d'Innovació d'Atenció Primària metropolitana Sud.

Sra. Olga Dedeu
Llicenciada en Ciències Empresarials. Màster a ESADE, Màster en Màrqueting Digital i Màster en Màrqueting Industrial.

Sra. Araceli Camacho
Enginyera industrial ETSEIB i PDD (IESE). Founder d'ATTICUM, consultoria especialitzada en Desenvolupament Organitzatiu, Digitalització i Cultura de l'Empresa.

Sra. Marion Charreau
Artista i cartògrafa d'idees. Consultora poliglota. Cocreadora de The Storyboard Method.

Sra. María José Merino Peñas
Grau en Empresarials i Management EUNCET. Cap de Gestió Econòmica – Administrativa Institut de Medicina i Dermatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Sra. Anna Casas Verdés
Llicenciada i MBA per ESADE. Coach de lideratge i gestió del canvi. Supervisora de Coaching.

Sra. M. Mar Sedeño López
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Granada, MBA Houston University i Màster en Economia de la Salut per la Universitat Pompeu Fabra. Experiència com a subdirectora gerent i com a directora econòmica i de serveis generals en diferents hospitals públics d'Espanya. Responsable de Compres de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Dra. Montserrat Comelles Oliva
Infermera. Doctora. Directora de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa.

Competències

 • Comprendre les bases del treball en equip i la gestió de conflictes.
 • Capacitat per emprendre projectes innovadors i creatius.
 • Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous dins de contextos multidisciplinaris.
 • Integrar coneixements i formular judicis que incloguin reflexions sobre les responsabilitats
 • socials i ètiques en el món de les organitzacions sanitàries.
 • Comunicar les seves conclusions a públics especialitzats de manera clara.
 • Comprendre i aplicar els fonaments de la recerca en l'àmbit de les professions sanitàries,
 • analitzant l'evidència científica i integrant els coneixements de la investigació quantitativa
 • i qualitativa.
 • Elaborar plans de gestió.
 • Integrar coneixements dels principals models i formular indicadors de qualitat assistencial
 • que utilitzen les organitzacions sanitàries.
 • Organitzar i dirigir una reunió.
 • Descriure els principis del màrqueting i la seva aplicabilitat en l’àmbit de la salut.
 • Dirigir equips de persones en l'àmbit sanitari.
 • Interpretar pressupostos i gestionar-los de manera eficient.
 • Prendre decisions d'acord amb els principis bioètics.
 • Promoure el desenvolupament de les persones mitjançant la formació i l'establiment de la
 • carrera professional.
 • Comunicar-se i apoderar al personal a càrrec seu.
 • Elaborar informes de gestió en l'àmbit de la infermeria específica.
 • Analitzar les característiques i fases del mètode científic que permeten estudiar les
 • situacions de salut de les persones.
 • Demostrar habilitat en cerques bibliogràfiques i gestió documental específica.
 • Elaborar i promoure projectes i recerca a l’àmbit de la infermeria i la gestió sanitària específica.
 • Dissenyar intervencions de gestió per a processos d'unitats assistencials.

Descuentos

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h