Infermera supervisora

Descobreix com convertir-te en Infermera supervisora de la mà de l'IL3-UB

La infermera supervisora compta amb responsabilitats addicionals, com ara la gestió d'equips i la coordinació de temes relacionats amb el dia a dia.

FUNCIONS

La feina d’una infermera supervisora permet aconseguir millores en el servei d'infermeria. Algunes de les funcions principals d'una infermera supervisora són:

 • Assignar pacients a cadascun dels membres del personal.
 • Programar horaris laborals.
 • Garantir el compliment de les normes vigents.
 • Crear informes relacionats amb la productivitat i l'atenció al pacient.
 • Realitzar formacions a les noves incorporacions.
 • Avaluar el rendiment del personal.
 • Informar pacients i familiars sobre procediments mèdics.
 • Registrar i fer seguiment dels expedients del personal d'infermeria.
 • Tramitar reclamacions.
 • Dur a terme la gestió de recursos humans: des de l’organització de torns fins a la coordinació d’equips.
 • Realitzar tasques administratives.
 • Desenvolupar millores en els protocols i els estudis orientats a millorar el servei d'infermeria.

REQUISITS I HABILITATS

Per poder exercir les funcions d'una infermera supervisora cal tenir habilitats i requisits molt específics com són:

 • Experiència professional com a infermera.
 • Coneixements profunds sobre procediments hospitalaris.
 • Gran habilitat comunicativa i do de gents.
 • Coneixement de la normativa legal pel que fa a l’atenció sanitària.
 • Habilitat per gestionar equips.
 • Capacitat d’organització.
 • Habilitat per resoldre problemes en situacions d’emergència.
 • Formació administrativa sanitària.
 • Dots de lideratge i de gestió de recursos humans i materials.
 • Voluntat per millorar el sistema d’atenció sanitària.
 • Capacitat per treballar de manera multidisciplinària amb altres especialitats.

SALARI D'UNA INFERMERA SUPERVISORA

El salari d'una infermera supervisora voreja els 41.000 € anuals. La ubicació també pot fer que el rang salarial sigui més alt o més baix depenent de la comunitat autònoma on s'exerceixi la feina.

FORMA'T COM A INFERMERA SUPERVISORA

És necessari comptar amb formació específica per poder gestionar una unitat d'infermeria. Tant per al sector públic com per al privat, la formació és fonamental per afrontar i dur a terme les funcions i les responsabilitats d'una infermera supervisora.

A l’IL3-UB comptem amb formacions específiques per exercir les funcions d'una infermera supervisora: