Marketing data analyst

Descobreix com convertir-te en Màrqueting data analyst de la mà de l'IL3-UB

El marketing data analyst, o també conegut com a consultor d’anàlisi de dades, ajuda en la presa de decisions estratègiques relacionades amb les dades, essent un punt intermedi entre la consultoria i l’anàlisi de dades. Gràcies a l’anàlisi, el seguiment i la interpretació de les dades s’aconsegueix obtenir la informació necessària per a les necessitats de cada client.

Funcions

El marketing data analyst és un perfil professional molt ampli i multidisciplinari. Entre les seves funcions es troben:

 • Identificar problemes extrets després de l’anàlisi de dades
 • Dissenyar nous enfocaments analítics
 • Proporcionar informació rellevant dels sistemes d’informació de KP
 • Donar suport i ajuda als clients i a altres departaments
 • Aplicar mètodes analítics i fórmules específiques per avaluar el progrés d’algunes dades
 • Fer el seguiment dels canvis implementats i identificar nous pronòstics
 • Elaborar informes i presentacions
 • Fixar nous objectius en relació amb les dades
 • Implementar procediments de control de resultats
 • Mesurar els resultats de les campanyes de màrqueting
 • Segmentar els diferents grups de clients
 • Crear diversos models d’anàlisi predictiva amb el fi de millorar les ràtios de conversió

Requisits i habilitats

Per poder dur a termes les seves funcions de manera òptima, és necessari que compti amb les següents habilitats:

 • Llicenciatura o grau relacionat amb el màrqueting o l’anàlisi de dades
 • Especialització en Sistemes, Big Data o formacions similars
 • Coneixement d’aplicacions com ara Python, Data Analysis, Machine Learning, SQL, estadístiques
 • Capacitat analítica
 • Coneixements relacionats amb el màrqueting i la comunicació
 • Predisposició bona per treballar sobre objectius a llarg termini

El salari d’un marketing data analyst

A Espanya, el sou mitjà d’un marketing data analyst pot arribar a ser de 35.000 euros anuals. 

Forma’t per a ser marketing data analyst

T’interessa el món de les dades i t’agradaria combinar-lo amb estratègies de màrqueting? Sense dubte, els perfils professionals relacionats amb l’anàlisi de dades són cada vegada més demandats per les grans i mitjanes empreses. 

En l’IL3-UB comptem amb una gran varietat de formacions especialitzades en l’anàlisi de dades i en màrqueting així que, si t’interessa treballar com a marketing data analyst, et proposem començar per aquestes dues formacions: