Metge de rehabilitació

Descobreix com convertir-te en Metge de rehabilitació de la mà de l'IL3-UB

Un metge de rehabilitació és una persona llicenciada en medicina l'especialitat de la qual s'orienta cap a l'àmbit de la rehabilitació i la medicina física. Per això, s'encarrega del diagnòstic, l'avaluació i el tractament de diferents patologies o anomalies que afectin la capacitat funcional d'una persona. 

FUNCIONS

La rehabilitació compta amb un camp d'actuació ampli, en què destaquen:

 • Valoració de l’estat general del pacient.
 • Realització d'exploracions neurològiques, generals i des del punt de vista de la rehabilitació.
 • Valoració, juntament amb altres professionals, de la necessitat de tractaments específics.
 • Avaluació del balanç muscular, la coordinació, l’equilibri i el moviment articular.
 • Identificació de l’existència de dolor i del grau de dolor.
 • Avaluació de la necessitat de determinades ajudes tècniques per a moviments i desplaçaments.
 • Avaluació de la capacitat funcional del pacient.
 • Per conèixer la situació funcional, cal observar el pacient en diferents activitats i àmbits.
 • Planificació i execució d’accions terapèutiques.
 • Classificació del pacient segons diferents escales de valoració.
 • Comunicació multidisciplinària entre diferents professionals (fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals…).
 • Elaboració d’informes i registres mèdics.
 • Control de pacients i avaluació de la seva evolució.
 • Tractament i diagnòstic de diferents patologies relacionades amb l’àmbit de treball de la rehabilitació.
 • Tractament del dolor.
 • Aplicació de tractaments farmacològics i posicionals.
 • Avaluació i revisió dels objectius terapèutics.
 • Valoració per a l'alta.
 • Assessorament i guia per a ajudes tècniques i adaptacions al domicili.

 REQUISITS I HABILITATS

La medicina de rehabilitació necessita certs requisits i habilitats específiques com són:

 • Coneixements professionals sobre l'organisme i els diferents dolors que es poden presentar a cadascuna de les parts o àrees corporals.
 • Capacitat de transmetre confiança i empatia als pacients.
 • Habilitat per afavorir el benestar de les persones mitjançant responsabilitat i compromís.
 • Gran vocació per la professió.
 • Coneixements específics de l’especialització esmentada.
 • Habilitats manuals i destresa per manipular tecnologia especialitzada.
 • Mantenir-se actualitzat i informat sobre noves tècniques, tractaments i tecnologia.
 • Experiència laboral, destresa i habilitat adquirida.

SALARI D'UN METGE DE REHABILITACIÓ

El rang salarial d'un metge de rehabilitació varia segons diferents factors com els anys d'experiència o si el servei es fa a l'àmbit privat o per al sector públic. Per això, sol estar entre els 55.000 i els 65.000 € bruts anuals.

FORMA'T COM A METGE DE REHABILITACIÓ

Si ets metge i t'agradaria treballar com a metge de rehabilitació, et recomanem continuar ampliant els teus coneixements per aconseguir un perfil professional adaptat a les necessitats de cada pacient.

Amb el Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic d’IL3-UB podràs aprendre els tractaments específics, la destresa i les habilitats que un metge de rehabilitació necessita.