Metge de salut pública

Descobreix com convertir-te en Metge de salut pública de la mà de l'IL3-UB

Els metges de salut pública són una de les figures més importants dins del sector de la salut. Tenen la responsabilitat de tractar directament molts dels dolors i els malestars de les persones. Per això, cal tenir una sensibilitat i un compromís més gran que en altres especialitats mèdiques.

FUNCIONS

Les funcions d'un metge de salut pública són molt àmplies i variades. Les essencials són:

 • Diagnosticar possibles malalties o patologies abans de la seva aparició.
 • Avaluar l'estat de salut i benestar dels pacients.
 • Oferir solucions i tractaments per a determinades afeccions.
 • Realitzar seguiments de l'evolució d’una malaltia o l’estat de salut general.
 • Promoure la salut i participar en activitats que la fomentin.
 • Desenvolupar polítiques relacionades amb la salut pública.
 • Formar part del procés de recerca i vigilància de la salut pública.
 • Ajudar a l'enfortiment de la capacitat institucional de la salut pública.
 • Desenvolupar i estudiar la capacitació de la salut pública.
 • Dur a terme processos de recerca.
 • Treballar per reduir l'impacte de les urgències i emergències.
 • Garantir la qualitat i millora dels serveis individuals i col·lectius de la salut pública.
 • Formar part de les activitats de control sanitari mediambiental.
 • Detectar factors de risc per a la població.
 • Ensenyament general sobre salut pública.

REQUISITS I HABILITATS

Per poder exercir com a metge de salut pública, cal més que la formació teòrica i pràctica necessària. Un metge de salut pública ha de comptar amb certs requisits i habilitats com ara:

 • Els coneixements mèdics necessaris per exercir les funcions d'un metge de salut pública.
 • La formació necessària i exigida a cada moment per exercir tasques mèdiques.
 • Excel·lent competència en atenció al pacient.
 • Bona disposició per oferir una atenció afectiva i comprensiva.
 • Demostrar professionalitat.
 • Tenir coneixements especialitzats, tant assistencials com tècnics.
 • Les competències tècniques necessàries.
 • Estar en constant estudi i recerca.
 • Habilitat per entaular i generar una comunicació efectiva.
 • Fer servir un llenguatge clar i fàcilment comprensible.
 • Ser una persona empàtica i capaç de comprendre les sensacions dels pacients.
 • Ser capaç d'entaular relacions humanes amb els pacients.
 • Comptar amb una visió àmplia sobre les afeccions i la salut de les persones.

 SOU D'UN METGE DE SALUT PÚBLICA

A Espanya, els metges de salut pública perceben un sou anual brut que oscil·la entre els 45.000 i els 55.000 €. No obstant això, cal tenir en compte que aquesta retribució econòmica pot variar segons la comunitat autònoma on exerceixi.

FORMA'T COM A MÈDIC DE SALUT PÚBLICA

Si t’agradaria treballar com a metge de salut pública, et recomanem seguir ampliant els teus coneixements mèdics amb diferents formacions com ara les d'IL3-UB. En funció de l'àmbit mèdic que vulguis conèixer més a fons, et recomanem: