Metge del treball

Descobreix com convertir-te en Metge del treball de la mà de l'IL3-UB

La medicina del treball exerceix tasques mèdiques relacionades amb el món laboral i la salut dels treballadors. Per això, el metge del treball se centra en la prevenció de malalties, en el tractament de patologies laborals, en el foment de la salut i l'activitat laboral.

.

FUNCIONS

El metge del treball necessita col·laborar i treballar conjuntament amb altres especialitats, com la prevenció de riscos laborals, la higiene industrial i l'ergonomia. Les seves funcions principals són:

 • Diagnosticar clínicament a través de consultes i exàmens clínics.
 • Aplicar proves analítiques i funcionals.
 • Avaluar i diagnosticar la idoneïtat de la salut dels treballadors i els llocs de treball.
 • Desenvolupar plans de control i vigilància epidemiològica a l'àmbit laboral.
 • Identificar els possibles riscos laborals.
 • Dissenyar accions preventives i col·lectives en col·laboració amb els responsables de la salut laboral.
 • Avaluar l’eficàcia de les mesures preventives.
 • Aplicar tractaments i primeres cures.
 • Dur a terme accions rehabilitadores per adaptar els llocs de treball a les necessitats de cada treballador.
 • Planificar la logística i avaluar les atencions sanitàries.
 • Liderar l’equip sanitari.
 • Avaluar la compatibilitat de la salut dels empleats amb les exigències laborals.
 • Comprovar que les condicions de treball són les adequades per protegir la salut dels empleats.
 • Classificar els possibles riscos potencials per a la salut dels empleats.
 • Realitzar reconeixements mèdics anualment amb finalitat de prevenció.
 • Atendre urgències i consultes mèdiques de nivell primari.
 • Engegar programes d'educació sanitària enfocats als treballadors.

 

REQUISITS I HABILITATS

Els metges del treball han de tenir una formació i unes habilitats concretes per poder oferir l’atenció mèdica necessària en un entorn laboral:

 • Comptar amb coneixements, habilitats i actituds adequades per resoldre possibles situacions sanitàries.
 • Comptar amb valors professionals i bona ètica.
 • Tenir habilitats comunicatives i clíniques.
 • Aplicar una anàlisi crítica quan calgui.
 • Tenir capacitat per investigar i per l’autoaprenentatge.
 • Comptar amb competències específiques i formació relacionada amb la medicina del treball.
 • Comptar amb competències professionals davant de malalties professionals i accidents de treball.
 • Conèixer el marc normatiu de salut i treball.

 

SALARI D'UN METGE DEL TREBALL

A Espanya, el sou mitjà d'un metge laboral està al voltant dels 54.000 € bruts a l'any. Tot i això, aquesta mitjana salarial dependrà de l'empresa privada contractant.

 

FORMA'T COM A METGE DEL TREBALL

Amb el nostre Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic en modalitat on-line, podràs adquirir un coneixement més gran sobre tots els àmbits del pericial mèdic i de les incapacitats laborals. Pel que fa a l'àmbit laboral, obtindràs formació i especialització sobre les habilitats mèdiques necessàries per treballar com a metge del treball.