Musicoterapeuta

Descobreix com convertir-te en Musicoterapeuta de la mà de l'IL3-UB

Saps què és la musicoteràpia? Aquesta disciplina que utilitza la música amb fins terapèutics és capaç d’aconseguir una infinitat de beneficis en la salut de les persones. La musicoteràpia ajuda a millorar la qualitat de vida dels pacients mitjançant la prevenció, la rehabilitació i el tractament.

FUNCIONS

Algunes de les funcions d’un musicoterapeuta són:

 • Recollir i analitzar informació sobre els pacients
 • Tenir en compte les necessitats i limitacions de cada pacient
 • Analitzar les dades ofertes per altres professionals
 • Planificar el tractament
 • Definir els objectius generals i específics
 • Establir tractaments individuals i grupals
 • Observar i avaluar el pacient
 • Afavorir l’autonomia i desenvolupament íntegre de la persona
 • Dur a terme avaluacions contínues i finals
 • Redactar i crear informes finals

REQUISITS I HABILITATS

Un bon musicoterapeuta haurà de comptar amb les següents habilitats i formacions:

 • Formació qualificada i especialitzada en musicoteràpia
 • Habilitats musicals
 • Capacitat de donar suport als pacients en les seves decisions musicals
 • Personalitat propera i amistosa
 • Caràcter pacient i empàtic

EL SALARI D’UN MUSICOTERAPEUTA

Molts musicoterapeutes treballen per hores i no a temps complet, pel que la remuneració mitjana està entre els 15 i els 50 euros per hora. En relació amb el sou mitjà en nòmina, el salari mitjà anual d’un musicoterapeuta varia entre els 28.000 i els 40.000 euros anuals. Dependrà de l’experiència del professional.

FORMA’T PER A SER MUSICOTERAPEUTA

Considerem que la millor manera d’aprendre les claus de la musicoteràpia és a través de l’aprenentatge de vivències i casos reals. Per això, el nostre Màster en Musicoteràpia ofereix un enfocament pràctic, innovador i estrictament vinculat amb el món laboral amb el qual els alumnes adquireixen els coneixements necessaris per a les àrees de la medicina, la música i la psicologia.