Obstetre

Descobreix com convertir-te en Obstetre de la mà de l'IL3-UB

L’obstetrícia és la part de la medicina, i en concret de la ginecologia, que s’ocupa de l’embaràs, el part i el període posterior a aquest. Un obstetre és un professional mèdic que acompanya les dones en una de les etapes més importants de la seva vida, donant-les atenció tant a elles com al fetus. Aquesta especialitat requereix una formació adequada, així com d’una especial sensibilitat per al tracte amb les pacients.

FUNCIONS

En general, parlem del ginecòleg com la persona que s’ocupa del seguiment de l’embaràs de les dones, però, en realitat, durant aquesta etapa es requereix fins i tot més especialització. És aquí que entra en acció l’obstetre, que du a terme funcions com:

 • Ocupar-se de l’embaràs, el part i el puerperi (cuidar de la salut de la mare en el postpart, durant els 40 dies posteriors al part).
 • Preparar de manera integral la dona per a la maternitat.
 • Contribuir a la salut tant de la mare com del fetus.
 • Detectar possibles situacions de risc durant l’embaràs, que requereixin inclús intervenció quirúrgica.
 • Realitzar controls prenatals.
 • Prevenir la bona salut reproductiva.
 • Atendre el part, portant el control de la dilatació i altres variables, així com proporcionar atenció quirúrgica.
 • Proporcionar informació sobre les cures del bebè, la higiene, l’alimentació, la lactància o l’evolució del cos de l’embarassada durant la gestació.
 • Cuidar dels factors psicològics i socials vinculats al període d’embaràs, part i postpart.
 • Fer atenció preconcepcional a les dones, és a dir, en els mesos previs a la concepció del bebè per detectar i prevenir possibles alteracions que puguin influir en el desenvolupament normal de l’embaràs.
 • Realitzar controls ecogràfics durant l’embaràs.
 • Dur a terme proves complementàries de diagnòstic prenatal.
 • Sol·licitar exàmens de laboratori per a l’embarassada.
 • Atendre d’urgència l’embarassada en cas de necessitat.
 • Portar el control del sagnat en el puerperi.
 • Prescriure possibles medicaments a l’embarassada.

REQUISITS I HABILITATS

Un obstetre és conegut habitualment amb el nom de llevador o llevadora i, a causa de la delicadesa de totes les funcions amb les quals ha de complir, és d’esperar que hagi de reunir una sèrie de requisits i habilitats com les següents:

 • Estar en possessió del títol de medicina.
 • Disposar d’una formació específica en ginecologia i obstetrícia.
 • Posseir habilitats socials per al tracte amb les pacients i els familiars.
 • Transmetre seguretat, proximitat i confiança amb les pacients.
 • Conèixer totes les proves analítiques, ecografies i complementàries que han de realitzar-se abans, durant i després de l’embaràs.
 • Tenir sensibilitat per proporcionar les embarassades les cures i la informació necessàries.
 • Comptar amb la capacitat per investigar en la seva especialitat i mantenir-se al dia de les tècniques.
 • Tenir capacitat de concentració per bregar amb possibles situacions d’emergència.
 • Poder interpretar dades i prendre decisions amb esperit crític.
 • Gran sentit de l’ètica professional.

SALARI D’UN OBSTETRE

Un obstetre és un professional de la medicina molt especialitzat i, també, molt demandat. A Espanya, dedicar-se a l’obstetrícia pot ser molt atractiu també des del punt de vista econòmic perquè el salari brut anual ascendeix, de mitjana, als 26.000 euros, tot i que aquesta xifra pot ser molt superior en funció de l’experiència acumulada. Alguns estudis indiquen que es poden arribar a guanyar fins a 80.000 l’any.

FORMA’T COM A OBSTETRE

Per treballar com a obstetre has d’assolir la formació necessària per dur a terme les funcions associades a aquesta professió. I, si vols ampliar la teva formació sanitària, pots fer-ho a l’Institut de Formació Contínua – IL3 de la Universitat de Barcelona gràcies a programes com el del màster en Medicina Antienvelliment i Longevitat. 

En el cas que t'interessin més els desencadenants psicològics que giren entorn de les fases de l'embaràs, part i postpart, pots consultar la nostra Formació de Postgrau en Trastorns Mentals Perinatals, basada en l'atenció i el tractament d'aquestes patologies amb evidència científica i pràctiques de valor.