Patient advocacy

Descubre cómo convertirte en Patient advocacy de la mano del IL3-UB

La defensa del pacient a través del patient advocacy és una activitat que busca en tot moment el benefici del pacient mitjançant una atenció de qualitat, el desenvolupament de polítiques per ajudar els pacients, l’assessorament i la intermediació amb grups governamentals per millorar els sistemes o els processos per als pacients.

FUNCIONS

Encara que totes les funcions dutes a terme per un patient advocacy estan orientades a l’atenció i el benestar del pacient, compta amb diverses àrees d’acció:

 • Vetllar pel benestar i els drets dels pacients.
 • Assegurar la privacitat i la confidencialitat dels pacients i les seves dades.
 • Ser portaveu de pacients i familiars en temes relacionats amb l’àmbit sanitari.
 • Conscienciar-se sobre la importància dels drets dels pacients.
 • Secundar i educar pacients, familiars i educadors sobre diferents assumptes sanitaris.
 • Participar en fòrums relacionats amb l’atenció mèdica.
 • Mantenir el contacte i estar informat sobre l’activitat i les novetats de comunitats de recerca mèdica i farmacèutica.
 • Conèixer estratègies de salut innovadores que promouen una atenció centrada en el pacient.
 • Generar una visió transversal en la mateixa organització que promogui una comunicació eficaç entre professionals sanitaris i pacients, basada en els principis de la health literacy i una constant identificació de les prioritats i les necessitats dels pacients i els familiars.
 • Dissenyar i avaluar estratègies de seguretat del pacient i de qualitat.
 • Liderar processos de canvi i estratègies de desenvolupament i d’empoderament.
 • Contribuir a una cultura basada en el respecte comú, la solidaritat i la promoció dels drets i deures de persones afectades per malalties cròniques.

REQUISITS I HABILITATS

Els patient advocacy són professionals a mig camí entre la medicina i el sector legal. A més, han de comptar amb uns certs requisits i habilitats per poder exercir les seves funcions de manera adequada:

 • Habilitat per establir comunicacions fluides amb els pacients i les seves famílies.
 • Capacitat per resoldre problemes.
 • Gestió eficient de situacions mèdiques o sanitàries.
 • Capacitat per oferir un bon assessorament.
 • Formació i coneixement de conceptes clau sobre assumptes mèdics i sanitaris.
 • Estar actualitzat sobre les tendències i les novetats del sector.
 • Caràcter empàtic.
 • Gestió eficient de situacions adverses.
 • Habilitat per transmetre conceptes i noves idees.
 • Gestió eficient de processos de mediació.

SALARI D’UN PATIENT ADVOCACY

El salari d’un patient advocacy oscil·la entre els 25.000 i els 35.000 € anuals de mitjana. A més, si es té en compte la compensació addicional que en alguns casos poden percebre, la mitjana anual pot augmentar aproximadament fins als 5.000 €. Depenent de l’experiència, les funcions i el lloc on s’exerceixi la professió, aquesta mitjana salarial pot veure’s modificada.