Perit mèdic

Descobreix com convertir-te en Perit mèdic de la mà de l'IL3-UB

L’avaluació de les lesions o danys corporals derivats d’accidents o malalties és la funció d’un pèrit mèdic que, amb l’objectiu de determinar una indemnització justa, analitzarà el que ha passat i les seves conseqüències. Si estàs graduat en medicina i vols ampliar els teus coneixements, consulta l’oferta formativa de l’IL3-UB i especialitza’t en aquesta disciplina mèdica.

FUNCIONS D’UN PÈRIT MÈDIC

En qualsevol situació que afecti la integritat física o mental d’una persona serà necessària l’actuació d’un peritatge mèdic que realitzi una valoració amb la qual es pugui reclamar pel que ha passat. Així, les funcions d’un pèrit mèdic seran:

  • Valorar determinats aspectes relacionats amb la salut d’una persona que ha sofert un accident o lesió
  • Informar i proporcionar les dades necessàries als jutges corresponents

La funció d’un pèrit mèdic suposa una peça indispensable entre la medicina i el dret, ja que és la persona encarregada d’explicar i informar sobre temes relacionats amb la salut a persones que no compten amb formació mèdica.

REQUISITS I HABILITATS

Un pèrit mèdic ha de ser una persona professional amb gran determinació ètica i moral, ja que haurà de prendre decisions de forma objectiva i imparcial, actuant amb sinceritat, honradesa i independència. Alguns altres requisits que cal tenir en compte son:

  • Rigor
  • Prudència
  • Lògica basada en fets i dades
  • Actuació al marge d’interessos personals
  • Respecte en tot moment el codi deontològic

A més, haurà de comptar amb formació prèvia en medicina, ja que el peritatge mèdic suposa un punt d’unió entre l’àrea de salut i la del dret.

SALARI D’UN PÈRIT MÈDIC

El salari d’un pèrit mèdic dependrà de l’empresa contractant i del tipus d’avaluacions que dugui a terme, però, en general, exercir com a metge inspector pot suposar uns guanys al voltant dels 60.000 o 70.000 euros anuals.

FORMA’T COM A PÈRIT MÈDIC

Amb el Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic de l’IL3-UB obtindràs els coneixements corresponents al peritatge mèdic, amb èmfasi especial en les incapacitacions laborals.

Si estàs graduat en Medicina o Cirurgia i vols fer un pas més en la teva formació, consulta el programa complet d’aquest màster i comença a exercir com a metge inspector d’un EVI (equip de valoració d’incapacitats), de l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques), com a pèrit d’una mútua d’accidents o d’una companyia d’assegurances.