Planificador de la producció

Descobreix com convertir-te en Planificador de la producció de la mà de l'IL3-UB

La funció principal d’un planificador de producció és millorar els processos de producció de la companyia. Així, serà la persona responsable de planificar la producció amb el fi de garantir un correcte i òptim procés de terminis i recursos.

Funcions

Les principals funcions d’un planificador de la producció són:

 • Elaborar plans de producció amb base en la informació proporcionada per diversos departaments
 • Crear ordres de producció segons els requisits de clients, producció i eficiència
 • Establir prioritats i terminis d’entrega
 • Gestionar expedicions, entregues i disponibilitats
 • Gestionar i prioritzar l’ordre de producció
 • Rebre i planificar les ordres que provenen dels proveïdors o productors
 • Planificar les diferents ordres provinents de la producció interna
 • Anticipar la compra de materials
 • Detectar necessitats i planificació de compres
 • Dur a terme diversos controls de qualitat
 • Realitzar seguiments diaris de processos de fabricació, comandes i entregues
 • Definir les dates d’ordres de treball
 • Actualitzar sistemes de producció en funció de prioritats
 • Coordinar terminis de producció de proveïdors
 • Control d’aprovisionament i estoc mínim
 • Garantir que els productes es produeixin en temps i cost
 • Analitzar quina és la millor forma d’aprofitar els recursos materials i personals
 • Analitzar la proposta de calendari de producció
 • Participar en reunions de projectes per raons de manteniment de persona o altres problemes

Requisits i habilitats

Per executar les funcions d’un planificador de producció, haurà de comptar amb:

 • Capacitat organitzativa de treball
 • Coneixements de TIC i matemàtiques
 • Persona meticulosa i curosa amb el treball
 • Capacitat i aptituds de planificació
 • Habilitats comunicatives
 • Capacitat per optimitzar recursos
 • Treball en equip
 • Destreses informàtiques i de números
 • Habilitat per a la negociació i resoldre conflictes
 • Caràcter metòdic i observador

El salari d’un planificador de la producció

El salari mitjà d’un planificador de producció a Espanya és d’entre 1.700 i 2.000 euros al mes aproximadament.

Forma’t per a ser planificador de la producció

S’ha de tenir en compte que, depenent de l’àmbit d’especialització, un planificador de la producció ha de comptar amb coneixements específics del sector. La formació contínua oferta a l’IL3-UB, com el Màster en Logística i Transport. Solucions de Supply Chain Management, és un aspecte clau per adquirir els coneixements necessaris i millorar el perfil professional de planificador de la producció.