Psiquiatra infantil

Descobreix com convertir-te en Psiquiatra infantil de la mà de l'IL3-UB

Una psiquiatra o un psiquiatre pot especialitzar-se en el diagnòstic i tractament de comportaments de nens i adolescents. Així, una psiquiatra infantil és un professional capaç d’oferir solucions i seguiment als pacients infantils i les seves famílies.

 Funcions

Les funcions i activitats d’una psiquiatra infantil són:

 • Oferir una atenció integral a pacients en edat infantil o adolescents amb problemes o alteracions mentals.
 • Implementar accions de prevenció, tractament i rehabilitació per assegurar la continuïtat d’atenció.
 • Coordinar entre diverses institucions competents en el desenvolupament psicosocial dels nens i adolescents.
 • Establir ruta i normes amb els diversos serveis de consulta.
 • Participar en la gestió i avaluació de les activitats i resultats a seguir.
 • Conèixer el desenvolupament evolutiu normal dels nens i adolescents.
 • Descartar les causes que hagin pogut generar el problema.
 • Realitzar diverses proves complementàries.
 • Dissenyar el pla de tractament terapèutic en col·laboració amb altres equips.
 • Oferir informació i assessorament a les famílies.
 • Treballar i fer el seguiment estret amb altres professionals per establir la dosis de medicació en cas de ser necessària.

Requisits i habilitats

Una psiquiatra infantil ha de comptar amb una sèrie de requisits i habilitats amb les quals aconseguir establir un procediment efectiu amb els pacients infantils:

 • Formació transversal i especialitzada en psiquiatria.
 • Formació complementària valorable: avaluació psicològica, comunicació interpersonal o promoció de la salut mental.
 • Formació i habilitats necessàries per dur a terme les seves funcions.
 • Capacitat per crear favorablement una relació terapèutica.
 • Perfil comprensiu, que transmeti confiança i empatia.
 • Bona capacitat oral i per generar conversa.
 • Bona capacitat per treballar en equips transversals i multidisciplinaris.
 • Confidencialitat i protecció dels drets dels pacients.
 • Interès per l’aprenentatge, desenvolupament personal i professional.
 • Responsabilitat, honestedat i sensatesa.
 • Actitud positiva i creativa.

El salari d’una psiquiatra o d’un psiquiatre infantil

El salari anual mitjà d’una psiquiatra o un psiquiatre infantil és de 51.042 €, depenent del lloc o centre on dugui a terme les seves funcions i treball.

Forma’t per a ser psiquiatra infantil

T’agradaria treballar com a psiquiatra infantil? Aquesta branca de la psiquiatria requereix formació i coneixements previs necessaris per poder dur a terme les funcions d’una manera correcta i efectiva. Per això, des de l'IL3-UB oferim coneixements en la matèria a través dels següents màsters i cursos formatius: