Màster en Teràpia Familiar Socioeducativa

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Teràpia Familiar Socioeducativa

Online
88 setmanes
master terapia familiar socieducativa

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

21/10/2024 - 30/6/2026

Modalitat

Online

Preu

5.990

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

Formació reconeguda per:

Segell COPC. Máster Terapia Familiar

La Terapia Familiar Socioeducativa como modelo de intervención terapéutica surge de la necesidad de una psicoterapia enfocada a las personas y a sus familias en contextos de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social y, por tanto, toma como marco de referencia el entorno sociocultural. Este modelo de intervención terapéutica, ideada y aplicada con éxito por los terapeutas de EDUVIC, se basa en los principios de la terapia familiar sistémica, con una especial mirada hacia la dimensión clínica de las ciencias sociales (promovidas por grandes representantes del paradigma sistémico como Virginia Satir, Michael White o David Epston, entre otros). Además de nutrirse de las estrategias propias de las diferentes escuelas de psicoterapia sistémica, utiliza también estrategias sociopedagógicas desde un enfoque construccionista y la neurociencia aplicada al contexto psicoterapéutico y socioeducativo, lo que la dota de un carácter promocional, preventivo y de tratamiento.

La Terapia Familiar Socioeducativa, asumiendo la perspectiva sistémica, desvía el foco de atención de lo que es patológico a lo que es disfuncional en las relaciones y, en consecuencia, se centra en el estudio de las dimensiones que contribuyen a la estabilidad y la cohesión de los miembros del sistema familiar, así como a la salud relacional. Su enfoque teórico y metodológico se concentra en la observación de las propiedades sistémicas del grupo familiar, así como de su entorno: la comunidad, la sociedad y la cultura en la que se encuentra. 

El Máster en Terapia Familiar Socioeducativa de la Escuela Itinere de EDUVIC, en colaboración con el Instituto de Formación Continua IL3, por tanto, se basa en el modelo sistémico y la psicoterapia familiar, la neurociencia aplicada al Trabajo psicoterapéutico y socioeducativo, la dimensión rehabilitadora emocional de las ciencias sociales y la práctica reflexiva. 

Si te interesa profundizar en los conocimientos sobre terapia familiar, socioeducativa y sistémica, este máster te ofrece una formación práctica y completa enfocada a construir conocimiento de manera colaborativa con el acompañamiento próximo de profesionales de referencia en el sector.

Objectius

 • Capacitar als professionals que ajudin a les famílies a superar disfuncionalitats familiars a través d'un procés terapèutic d'intervenció que els permeti afrontar i transformar la situació inicial.
 • Conèixer les característiques sistèmiques de les famílies: el seu desenvolupament i transformació, i les principals problemàtiques que han d'afrontar en les diferents etapes del seu cicle vital, la repercussió en la dinàmica familiar i la salut dels seus membres.
 • Valorar el procés de derivació i demanda des dels seus inicis fins a la petició al professional, així com la demanda dels serveis i la petició de la família, i la perspectiva de cadascun dels membres de la família sobre el problema.
 • Elaborar hipòtesis inicials a partir de l'anàlisi de la derivació, demanda i el problema presentat, i hipòtesis relacionals a partir del diagnòstic sistèmic.
 • Adquirir els coneixements relacionats amb el procés terapèutic, per a aprendre a seleccionar les estratègies i les tècniques d'intervenció del professional, ja sigui en el marc de la teràpia o la consultoria familiar, adequades a les diferents situacions familiars.
 • Reconèixer les habilitats, dificultats i ressonàncies emocionals pròpies en el treball o la intervenció amb famílies i/o amb determinades tipologies de famílies, i les dificultats i capacitats d'aquestes per a afrontar la transformació de la situació.

Tres raons per escollir-lo

 • Grups reduïts: 2 tutors/es per a 12 alumnes/as.  Acompanyament continu i personalitzat.
 • Alt nivell de satisfacció dels alumnes que han cursat el curs.
 • Formació bàsica i avançada en teràpia familiar acreditada per la Federació Espanyola d'Associacions de Teràpia Familiar (FEATF).

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

COL·LABORADORS

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Teràpia Familiar Socioeducativa per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

violencia
Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Programa

1. La família: sistemes, desenvolupament i context professional

1.1. La família: sistemes i desenvolupament

 • La família: nucli de convivència i desenvolupament
 • L'enfocament i la intervenció sistèmica amb famílies
 • Estructura familiar: sistema i subsistemes
 • Canvis i dificultats en les famílies d'avui

1.2. Context professional

 • Expectatives i nivells de reflexió
 • Anàlisi del context d'intervenció professional
 • Expectatives, orígens i rol familiar

2. Dinàmiques familiars i etapes inicials amb la família

2.1. Dinàmiques familiars

 • Regles i mites en les famílies
 • Dinàmiques familiars
 • Funcionalitat i disfuncionalitat en les famílies
 • Transformació i canvi en les famílies

2.2. Etapes inicials amb la família

 • Etapes inicials: la primera entrevista familiar
 • El genograma familiar trigeneracional
 • Mites i rituals familiars, Vivències sobre una primera entrevista, la xarxa familiar i com escriure una història.

3. Models d’intervenció amb famílies (I) i primeres impressions

3.1. Models d’intervenció amb famílies (I)

 • La Teràpia Familiar Estructural
 • El Comunicacionalisme i l'Escola Estratègica
 • L'Escola de Milà
 • Constructivisme i Construccionisme Social

3.2. Primeres impressions

 • Hipòtesi relacionals
 • La funció del símptoma
 • Canvi 1 i Canvi 2, Línia de la vida i Autoestima, el nostre univers relacional, una mirada i una experiència diferent.

4. Models d’intervenció amb famílies (II) i diagnòstic i devolució en teràpia familiar

4.1. Models d’intervenció amb famílies (II)

 • Teràpia Breu Estratègica
 • L'Escola transgeneracional i la Teràpia Contextual
 • Introducció a la Teràpia Familiar Socioeducativa

4.2. Diagnòstic i devolució en teràpia familiar

 • Diagnòstic sistèmic
 • La devolució a la teràpia familiar i tancament del cas
 • Nova història, reescriure els nostres orígens, el meu lloc en la familia

5. Teràpia familiar sistèmica i principals tècniques i estratègies amb nens, adolescents i parelles

5.1. Teràpia familiar sistèmica

5.2. Principals tècniques i estratègies amb nens, adolescents i parelles

 • Teories de la complexitat
 • Teràpia familiar amb nens
 • Teràpia familiar amb adolescents
 • Teràpia familiar amb parelles
 • Tècniques i estratègies amb nens, adolescents i parelles
 • Ètica al treball amb vulnerabilitats socials
 • Tornar a casa, Línia del temps familiar, Mirades capacitadores
 • Visió relacional dels trastorns de personalitat
 • Diferenciació del si mateix en el sistema familiar

6. Teràpia familiar, configuracions familiars i principals tècniques i estratègies amb famílies monoparentals, acollidores, adoptives, transculturals i famílies reconstituïdes

6.1. Teràpia familiar i configuracions familiars

6.2. Principals tècniques i estratègies amb famílies monoparentals, acollidores, adoptives, transculturals i famílies reconstituïdes

 • Teràpia amb famílies monoparentals
 • Intervenció en Acolliment i Adopció Familiar
 • Teràpia transcultural
 • Teràpia amb famílies reconstituïdes
 • Tècniques i estratègies amb famílies monoparentals, acollidores, adoptives, transculturals i reconstituïdes
 • El treball en xarxa a la intervenció familiar socioeducativa
 • Els ensenyaments del genograma, «Traient ferro al mateix dolor»
 • Trastorns depressius i família

7. Intervencions terapèutiques en contextos socioeducatius i principals tècniques i estratègies en situacions de crisi amb famílies multiassistides – multiproblemàtiques, amb joves infractors, i en situacions amb agressivitat i violència

7.1. Intervencions terapèutiques en contextos socioeducatius

7.2. Principals tècniques i estratègies en situacions de crisi amb famílies multiassistides – multiproblemàtiques, amb joves infractors, i en situacions amb agressivitat i violència

 • Intervenció en crisi
 • Teràpia familiar en famílies multiassistides - multiproblemàtiques
 • Intervenció sistèmica davant l'agressivitat i la violència
 • Constructivisme i Construccionisme Social
 • Tècniques i estratègies en situacions de crisi, d'agressivitat i violència, amb famílies multiassistides - multiproblemàtiques i amb joves infractors
 • La funció del símptoma
 • Aprendre i desaprendre, Persones de la història del professional
 • El trastorn límit de la personalitat i teràpia familiar
 • Orientació sistèmica en el tractament de l'anorèxia nerviosa i la bulímia
 • Esquizofrènia i família

8. Intervencions terapèutiques en contextos sociosanitaris i principals tècniques i estratègies en la discapacitat, la malaltia crònica, el dol i els trastorns psiquiàtrics de la infància i l’adolescència

8.1. Intervencions terapèutiques en contextos sociosanitaris

8.2. Principals tècniques i estratègies en la discapacitat, la malaltia crònica, el dol i els trastorns psiquiàtrics de la infància i l’adolescència

 • Teràpia familiar a la discapacitat i la malaltia crònica
 • Dol i teràpia familiar
 • Malaltia psiquiàtrica i disfunció familiar: Intervenció terapèutica en trastorns de la infància i l'adolescència.
 • Tècniques i estratègies en la discapacitat, la malaltia crònica, el dol i els trastorns psiquiàtrics en la infància i l'adolescència
 • Persones importants de la història del / de la professional, les emocions del / de la professional
 • Nocions bàsiques de Psicofarmacología

9. Treball Final de Màster
9.1. Objecte d'investigació i Pla del treball final de Màster
9.2. Primers resultats del projecte
9.3. Conclusions preliminars del treball final de Màster
9.4. Treball Final de Màster
9.5. Preparació de la Presentació del treball final de Màster
9.6. Exposició i defensa pública del Treball final de Màster

Destinataris

Graduats o llicenciats en educació social, treball social, pedagogia, psicologia, psicopedagogia, mestres d'educació formal (0-16) i mestres d'educació especial, sociologia i antropologia. I altres professions de l'àmbit social, de salut o jurídic que per la seva orientació professional puguin estar involucrats en àmbits del treball familiar.

Professorat

Direcció

Sr. Jordi Muner i Armengol
Pedagog. Llicenciat en ciències de l'educació en l'especialitat de pedagogia terapèutica i Postgrau en Assessorament Psicopedagògic per la Universitat Autònoma de Barcelona, UAB. Postgrau i Màster en Teràpia Familiar per l'Escola de Teràpia Familiar de l'Hospital de Sant Pau i la Universitat Autònoma de Barcelona. Psicoterapeuta per la FEAP, Terapeuta familiar i Supervisor docent per la FEATF. Mediador familiar pel Centre de Mediació en Dret Privat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Quadre docent

Sr. Carles Bosch Mitjà
Psicòleg per la Universitat de Barcelona. Màster i diplomatura de postgrau en teràpia familiar sistèmica, realitzat al Centre de Teràpia Familiar de Barcelona (reconegut per la Federació Espanyola d'Associacions de Teràpia Familiar i centre membre del (European Family Therapy Association). Realització dels programes per a l'acreditació de psicoterapeuta.

Sra. Karla Conejero Roos
Psicòloga i Psicoterapeuta per la Pontificia Universidad Católica de Chile, títol homologat pel Ministerio de Educación de España. Amb formació de Postgrau en Psicopatologia Clínica per la Universitat de Barcelona (UB), formació de Màster en Teràpia Familiar Sistèmica a la Universitat de Teràpia Familiar de Sant Pau (UAB) i formació de Mindfulness per la Associació Española de Mindfulness y Compasión AEMind. La seva trajectòria professional ha transcorregut en diversos centres i fundacions amb el suport econòmic d’administracions i entitats locals, autonòmiques i estatals. Ha participat de múltiples programes destinats al tractament, prevenció i sensibilització en diferents problemàtiques socials i sanitàries tals com: addiccions, transculturalitat i immigració, dones en el context de la teràpia individual, de parella i familiar. Actualment és terapeuta familiar de la Cooperativa EDUVIC, on combina la pràctica privada amb la pública dins de Plataforma Cruïlla.

Sra. Cristina Roig Caparrós
Educadora social, UNED. Diplomada en ciències religioses per l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Màster i diplomatura de postgrau en teràpia familiar sistèmica, Centre de Teràpia Familiar de Barcelona (reconegut per la Federació Espanyola d'Associacions de Teràpia Familiar i centre membre de l'European Family Therapy Association), Realització de programes per a l'acreditació de psicoterapeuta.

Sr. Pere Selvas Sánchez
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Màster en Teràpia Familiar Sistèmica a l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau (UAB) i formació en Teràpia Psicocorporal Morfoanalítica, del Centre Internacional de Somatoterapia Morfoanalitica (C.I.S.M.). Ha exercit com a psicoterapeuta individual, de parella i família en centres privats i ha treballat en l’atenció terapèutica a famílies en risc d’exclusió social i en seguiment pel sistema públic de protecció de la infància i l’adolescència, en diferents territoris. Actualment forma part de la cooperativa EDUVIC, on exerceix de terapeuta familiar i de coordinador del programa Tractament Especialitzat de Suport a les Famílies (TESF), dins la Plataforma Cruïlla

Sra. Berta Sugrañés Coca
Psicòloga i psicoterapeuta per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb formació en el Màster Cognitiu-Social per la Universitat de Barcelona (UB), formació de Postgrau en Psicologia Integradora Humanista en el Centre Erich Fromm i formació de Màster en Teràpia Familiar Sistèmica a l’Escola de Teràpia Familiar de Sant Pau (UAB). Té amplia experiència com a psicoterapeuta individual, familiar i de parella en l’àmbit privat i en l’àmbit públic des de 2001. Ha treballat en diferents centres de salut i a l’Hospital de Vall d’Hebron com a psicòloga de la Unitat del Dolor realitzant assistència psicològica, psicoteràpia individual, familiar i de grup així com docència a professionals de la salut. Especialitzada en psicoteràpia familiar i de parella socioeducativa, exerceix com a professional a la Cooperativa EDUVIC, dins del projecte de la Plataforma Cruïlla en diferents territoris.

Sr. Higinio Trujillo
Diplomat en Ciències de l’Educació, especialitat musical, per la Universitat de Sevilla (2004). Màster en Musicoteràpia realitzat a l'Institut Superior d'Estudis Psicològics, ISEP, i atorgat per la Universitat de Vic (2009).

Sr. Enric Gómez
Diplomat en Educació Social (URL). Estudis de Pedagogia (UB). Postgrau en Intervenció Familiar Socioeducativa, màster en Teràpia Familiar i postgrau en Pràctiques supervisades en Teràpia Familiar Sistèmica (UB).

Sra. Sonia Soriano
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Formació en sistèmica i en psicoteràpia de re-processament del trauma.

Sra. Nicole Tejos
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster de Teràpia Familiar Sistèmica per l'Escola de Teràpia Familiar de l'Hospital de Sant Pau (UAB). Diplomada en Traumateràpia infantojuvenil sistèmica per IFIV. Formació en l'Aplicació Clínica del Neurofeedback pel Centre d'Estudis Superiors Universitaris de Galícia (CESUGA).

Sra. Marina Santamaria
Graduada en Psicologia per la Universitat Blanquerna (URL). Màster en Teràpia Familiar Sistèmica per l'Escola de Teràpia Familiar de l'Hospital de Sant Pau que dona acreditació per la FEATF com Psicoterapeuta familiar.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es i treballadors/es d’EDUVIC. 10% de descompte.
 • Socis/es del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. 10% de descompte.
 • Col·legiats/des del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya. 10% de descompte.
 • Col·legiats/des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h