Responsable de comunicació

Descobreix com convertir-te en Responsable de comunicació de la mà de l'IL3-UB

Un responsable de comunicació és la persona que dona veu a una empresa. És un especialista que gestiona tant la comunicació interna com externa d'una companyia i, per tant, té la missió de transmetre'n els valors i de generar una imatge de marca. Actualment, el seu paper dins d'una organització és fonamental perquè, a més, serveix com a enllaç entre la direcció de l'empresa, els mitjans de comunicació i els mateixos clients.

FUNCIONS

El responsable de comunicació d'una empresa s'encarrega de la imatge i la reputació de la marca, de donar-li visibilitat i d'atraure clients. La seva tasca inclou des de la comunicació d'esdeveniments fins a la resolució de crisis, les relacions amb la premsa o la publicitat. Quines funcions exerceix aquest tipus de professional?

 • Conèixer en profunditat la cultura empresarial.
 • Involucrar els empleats per fomentar la cultura corporativa.
 • Assessorar diferents àrees de la companyia en matèria de comunicació.
 • Dissenyar accions de màrqueting per promocionar l'empresa o algun dels seus productes.
 • Coordinar accions amb diferents departaments: dissenyadors gràfics, editors, impremta, etc.
 • Organitzar esdeveniments de la companyia i fer-los conèixer.
 • Ocupar-se de la comunicació interna de l’empresa.
 • Augmentar la reputació de l’empresa amb campanyes de comunicació efectives.
 • Millorar la imatge i la visibilitat de la companyia.
 • Administrar recursos basant-se en un pressupost.
 • Promoure la col·laboració dins de l’empresa.
 • Avaluar els resultats de les accions dutes a terme.

REQUISITS I HABILITATS

Donada la importància que adquireix avui dia la figura del responsable de comunicació d'una empresa, aquest professional ha de comptar amb una formació especialitzada i reunir una sèrie de requisits i habilitats fonamentals:

 • Formació com a comunicador (publicitat, màrqueting, periodisme, etc.).
 • Formació específica com a responsable de comunicació.
 • Dots de lideratge per involucrar tots els empleats en la comunicació empresarial.
 • Capacitat de comunicació per relacionar-se amb superiors, amb altres empleats, amb col·laboradors, amb clients, etc.
 • Capacitat analítica per identificar les necessitats de la companyia.
 • Capacitat d'organització per realitzar accions complexes en què calen diferents recursos (tècnics, humans, etc.).
 • Nocions bàsiques d’economia per enquadrar cada acció dins d'un pressupost.
 • Inquietud i curiositat per mantenir-se al dia de les noves tendències que sorgeixen en matèria de comunicació empresarial.
 • Capacitat creativa i innovadora per organitzar accions que cridin l'atenció sobre la marca.
 • Capacitat per escoltar les necessitats i peticions de l'empresa per saber transmetre-les als treballadors de manera efectiva.
 • Bon nivell d'idiomes, preferiblement d'anglès.
 • Bon maneig de les noves tecnologies i eines digitals.

SALARI D'UN RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ

La figura del responsable de comunicació ha adquirit una importància notable dins de les organitzacions avui dia, sobretot a les grans companyies. És per això que ser especialista en aquest camp pot reportar a aquests professionals uns ingressos molt interessants. De mitjana, a Espanya, el salari d'un responsable de comunicació s’acosta als 49.000 euros a l'any, per la qual cosa resulta molt interessant per als que s'hi volen dedicar.

FORMA'T COM A RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ

Si et vols convertir en responsable de comunicació perquè sigui la teva professió de futur, al Màster en Direcció de Màrqueting, Vendes i Sostenibilitat de l'Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona, tens la possibilitat d'adquirir totes les competències necessàries. Forma't de la mà dels millors professionals i dedica't a una professió en expansió.