Responsable de prevenció de riscos laborals

Descobreix com convertir-te en Responsable de prevenció de riscos laborals de la mà de l'IL3-UB

Un responsable de prevenció de riscos laborals (PRL) és una figura indispensable en qualsevol organització, ja que el seu paper és fonamental per garantir la seguretat i el benestar a la feina.

Funcions

Aquest perfil és el responsable de totes aquelles accions o activitats que estiguin relacionades amb la seguretat i salut dels treballadors. Entre les seves funcions principals destaquen:

 • Promoure la prevenció i integració dins de l’empresa.
 • Realitzar avaluacions i seguiments de riscos generals i específics.
 • Establir una estratègia de mesurament efectiva.
 • Interpretar i aplicar criteris d’avaluació.
 • Formar en àrees i matèries pròpies d’especialització.
 • Gestionar la intervenció de diversos especialistes per minimitzar els riscos.
 • Definir mesures per controlar i reduir els riscos.
 • Plantejar necessitats d’avaluació.
 • Informar i realitzar formacions bàsiques a empleats.
 • Realitzar el seguiment i avaluació del compliment de les normes establertes pel PRL.
 • Dirigir actuacions d’emergències i inclòs primers auxilis.

Requisits i habilitats

Un responsable de prevenció de riscos laborals ha de comptar amb formació professional específica en PRL. A més a més, és recomanable comptar també amb l’especialitat de medicina de família i adquirir els següents requisits i habilitats:

 • Capacitat analítica i de síntesi.
 • Caràcter organitzat i de planificació.
 • Coneixements avançats en sistemes informàtics i TIC.
 • Gestió eficient amb grans volums de dades.
 • Eficàcia i facilitat en la resolució de possibles conflictes per riscos laborals.
 • Lideratge i capacitat per prendre decisions.
 • Capacitat per treballar en equip i de manera multidisciplinària.
 • Habilitat comunicativa.
 • Habilitat en la negociació i persuasió.
 • Interès per un aprenentatge continu.

El salari d’un responsable de prevenció de riscos laborals

Els responsables de prevenció de riscos laborals a Espanya comptem amb salaris que oscil·len entre els 27.000 i els 45.000 euros anuals. Pot arribar als 65.000 euros si es compta amb àmplia experiència.

Forma’t com a responsable de prevenció de riscos laborals

A l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona comptem amb Programes en Recursos Humans. Són diverses formacions relacionades amb l’àmbit dels recursos humans que et serviran de base per exercir com a responsable de prevenció de riscos laborals. A més a més, el nostre Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient ofereix les eines per gestionar de manera transversal un sistema de gestió que integri les tres disciplines.