Responsable de seguretat

Descobreix com convertir-te en Responsable de seguretat de la mà de l'IL3-UB

Amb l’arribada massiva de dades i l’augment de les noves tecnologies sorgeixen nous perfils professionals com ara el de responsable de seguretat. És per això que la demanda d’aquest lloc de feina ha augmentat considerablement els últims anys. A continuació, t’expliquem quines són les funcions d’un responsable de seguretat, quins són els requisits que es tenen en compte i quin és el salari mitjà.

Funcions

El responsable de seguretat és la persona encarregada de dissenyar, implementar i controlar diverses mesures de seguretat amb les quals assegurar la protecció de dades d’una empresa, organització, institució o persona. Per tant, les seves funcions principals són:

 • Crear i implementar l’estratègia de seguretat a seguir
 • Controlar el compliment de les directrius i normes de l’estratègia
 • Revisar i actualitzar el document de seguretat
 • Identificar i escollir els usuaris amb accés al fitxer o document
 • Crear noves estratègies o fitxers complementaris
 • Crear informes reputacionals i amb informació detallada
 • Gestionar i guiar el procés d’auditories de protecció de dades
 • Implementar mesures o millores per la protecció d’informació
 • Revisar la informació de registre
 • Implementar sistemes d’accés que registrin l’activitat
 • Comunicar els resultats i les possibles millores
 • Gestionar equips
 • Promoure i fomentar el tractament de dades personals seguint les mesures i estratègies implementades
 • Vetllar pel compliment del reglament i el tractament de les dades de manera lícita
 • Implementar i gestionar les eines de seguretat
 • Monitorar les tendències i validar les alertes de seguretat
 • Analitzar amenaces i vulnerabilitats
 • Informar-se sobre tendències emergents

Requisits i habilitats

Per poder treballar com a responsable de seguretat és necessari conèixer bé el sector de les noves tecnologies, les diverses regulacions i metodologies per la protecció de dades. A més a més, haurà de comptar amb les següents habilitats:

 • Formació especialitzada en ciberseguretat
 • Control i maneig avançat de l’eina de monitoratge Splunk
 • Coneixement sobre la realització d’anàlisis de seguretat
 • Maneig avançat d’eines com Ruby on Rails, Kotlin, MySQL o PHP. Experiència en scripts de Bash, PowerShell, Phyton i Java
 • Ús de Jira Service Desk/Redmine
 • Nivell mitjà o avançat d’anglès (a valorar)
 • Habilitat comunicativa per explicar als empleats l’estratègia implementada i com actuar davant de vulnerabilitat de ciberseguretat

El salari d’un responsable de seguretat

El salari mitjà d’un responsable de seguretat és de 50.000 euros bruts a l’any, tenint en compte que pot variar segons l’experiència del treballador i la mida de l’empresa que el contracta.

Forma’t per a ser responsable de seguretat

Si t’interessa el món de la ciberseguretat i la protecció de dades, el nostre Màster en Tècniques de Seguretat Informàtica. Ciberseguretat és la formació que estàs buscant. El seu gran programa informatiu comprèn les principals fases i coneixements per poder treballar com a responsable de seguretat en qualsevol empresa o institució.