Sales Manager

Descobreix com convertir-te en sales manager de la mà de l'IL3-UB

L’administració de vendes i la corresponent gestió d’operacions és una funció comercial duta a terme per un sales manager, una persona capaç d’impulsar un negoci mitjançant diverses tècniques comercials.

FUNCIONS

Les funcions d’un sales manager són complexes, ja que comprenen una àmplia varietat de tasques i responsabilitats, des de les més estratègiques fins a les més operacionals:

 • Definir i implementar l’estratègia operativa de la companyia juntament amb el director comercial i, de vegades, en col·laboració també amb el director general
 • Analitzar el mercat i les competències en el sector
 • Obertura de cartera de clients
 • Creació, gestió i control de cartera de clients
 • Definir accions amb les quals millorar la quota de mercat
 • Coordinar activitats de vendes amb altres departaments
 • Control i seguiment d’objectius
 • Analitzar estadístiques de vendes
 • Optimitzar previsions de vendes

REQUISITS I HABILITATS

Quant als requisits, un sales manager ha de disposar de les següents habilitats, coneixements i capacitats:

 • Capacitat de negociació
 • Alta capacitat analítica
 • Alt nivell comunicatiu i d’interlocució
 • Talent comercial
 • Pensament estratègic
 • Personalitat enèrgica, dinàmica i amb motivació davant de nous reptes
 • Capacitat per treballar en equip
 • Capacitat per treballar de manera multidisciplinar
 • Habilitats socials
 • Habilitat de negociació
 • Experiència o coneixement comercial

SALARI D’UN SALES MANAGER

El salari d’un sales manager pot variar depenent del nombre de comptes de clients per gestionar, el tipus d’empresa contractant o el model de contracte del professional. Per això, la forqueta salarial en la qual pot trobar-se un sales manager a Espanya està entre els 25.000€ i els 50.000€ anuals.

FORMA’T COM A SALES MANAGER

A banda de les habilitats i requisits esmentats anteriorment, un sales manager ha de disposar d’una formació especialitzada com el Màster en Direcció de Màrqueting, Vendes i Sostenibilitat d’IL3-UB, una formació amb la qual es pot obtenir els coneixements i les habilitats que precisa l’activitat professional.