Scrum Manager

Descobreix com convertir-te en Scrum Manager de la mà de l'IL3-UB

Un Scrum Manager és un professional amb un perfil de lideratge que s’encarrega de facilitar a un equip de treball tot el que és necessari per dur a terme un projecte complex. Organitza i controla cada tasca amb una comunicació constant amb tots els membres de l’equip i amb el client, i fa servir eines en línia de gestió accessibles i intuïtives. Per tot això, ha esdevingut una figura fonamental per a moltes empreses.

FUNCIONS

L’Scrum Manager és un professional que compleix les funcions següents dins d’una organització:

 • Facilita a l’equip de desenvolupament d’un projecte tot el que és necessari i gestionant cada acció del pla amb una metodologia àgil.
 • Selecciona l’eina en línia més adequada per a la gestió àgil de l’equip, així com les aplicacions més accessibles i fàcils d’usar per a tots els implicats en el projecte.
 • Selecciona i contracta el personal que formarà part de l’equip i tots els nous membres que puguin incorporar-se al llarg del desenvolupament del projecte.
 • Dissenya un sistema de comunicació amb l’equip i supervisa de manera constant el flux d’informació.
 • És responsable de l’efectivitat de les reunions d’equip, de manera que s’ha d’assegurar que cada punt queda resolt.
 • Elimina obstacles i distraccions que puguin afectar l’execució del projecte.
 • Actua com coach o guia per mantenir l’equip enfocat als objectius.
 • Ajuda l’equip a conèixer la llista de feines pendents.
 • Fa anàlisis per revisar quines accions s’han dut a terme i quines han sortit bé o malament, per identificar punts de millora i establir mesures correctives.

REQUISITS I HABILITATS

Per poder complir amb totes les responsabilitats associades al càrrec, un Scrum Manager ha de reunir els requisits i habilitats següents:

 • Experiència en gestió de projectes.
 • Experiència en Scrum o Àgil.
 • Coneixement tècnic del projecte de què forma part.
 • Habilitats de lideratge per guiar i motivar l’equip.
 • Capacitat de comunicació amb l’equip, els clients i els superiors.
 • Capacitat per a la resolució de problemes i conflictes.
 • Pensament crític i capacitat d’anàlisi.
 • Empatia i habilitats personals per comprendre les necessitats de cada membre de l’equip.
 • Capacitat d’adaptació ràpida als canvis i flexibilitat.
 • Capacitat per treballar en equip i de manera col·laborativa.

SALARI D’UN SCRUM MANAGER

El d’Scrum Manager és un perfil professional amb responsabilitats importants dins d’una organització. Per això, el salari anual brut a Espanya dels professionals amb aquest càrrec supera els 42.000 euros. El rang salarial per a aquesta mena de perfils sol situar-se entre els 34.000 i els 52.000 euros bruts anuals, per això és una professió molt atractiva.

FORMA’T COM A SCRUM MANAGER

Convertir-te en Scrum Manager et pot obrir moltes portes en el mercat laboral, ja que és un perfil professional de gran demanda i per al qual es requereix una alta qualificació. Si vols millorar les teves perspectives d’ocupació i aspirar a liderar equips de treball en projectes complexos i amb una remuneració atractiva, et pots formar a l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) per a la Gestió de Projectes Agile amb Scrum i Kanban, un curs en línia amb què obtindràs el teu certificat superior universitari en vuit setmanes.