Social CRM manager

Descobreix com convertir-te en Social CRM Manager, mitjà social strategist de la mà de l'IL3-UB

Un social CRM manager és la persona responsable d’establir i crear una bona relació digital amb clients CRM —Customer Relationship Management (gestió de la relació amb el client)— d’una companyia o marca. Per això, les seves funcions se centraran en la creació i implementació d’estratègies enfocades a la relació amb el client.

Funcions

Les principals funcions d’un social CRM manager són:

 • Dissenyar i executar diverses estratègies centrades en la relació on i off amb el client.
 • Analitzar els patrons de comportaments de clients digitals.
 • Adquirir o comprar serveis o productes amb base a les dades dels clients i estudis de mercat.
 • Crear accions i estratègies de CRM a partir de diversos estudis de conductes.
 • Planificar possibles activitats a desenvolupar que afavoreixin la relació amb el client.
 • Elaborar pressupostos i establir terminis.
 • Comparar resultats amb accions dutes a terme amb anterioritat.
 • Analitzar les diverses metodologies digitals utilitzades.
 • Avaluar canals de compra preferits pels clients.
 • Crear eines i tècniques per a la captació i fidelització de clients.
 • Fer seguiment de nivells de satisfacció i comportament digital.
 • Segmentar als clients segons diversos paràmetres.
 • Obtenir informació útil per aconseguir els objectius plantejats.
 • Mantenir al client informat mitjançant un efectiu pla de comunicació.
 • Gestionar pressupostos de l’estratègia de CRM.
 • Establir terminis i comparativa de resultats.
 • Gestionar els contactes per segments de clients.
 • Millorar la fidelització de clients a través de l’estratègia de CRM.

Requisits i habilitats

Els coneixements amb els quals ha de comptar un social CRM manager són:

 • Formació amb base de màrqueting, ADE o similars.
 • Coneixement i maneig d’eines d’anàlisi i segmentació de clients.
 • Coneixement de màrqueting online i anàlisi web.
 • Maneig de xarxes socials i email marketing.
 • Gestió de campanyes de publicitat online.
 • Control d’eines de CRM.
 • Visió global del sector i capacitat d’anàlisi.
 • Bona gestió d’equips.
 • Aposta per la innovació.
 • Capacitat per prendre decisions.

El salari d’un social CRM manager

El salari d’un social CRM manager dependrà de l’experiència i professionalitat de la persona. Com a referència, el salari mitjà d’aquest perfil es troba entre els 25.000 i els 35.000 € anuals.

Forma’t per a ser social CRM manager

T’agradaria treballar com a social CRM manager? En l'IL3-UB t'oferim programes formatius tan demandats com el Màster en Direcció de Màrqueting, Vendes i Sostenibilitat amb els quals aconseguir oferir el millor servei i crear una bona relació amb els clients CRM d’una empresa o marca: