Talent manager

Descobreix com convertir-te en Talent manager de la mà de l'IL3-UB

Aconseguir identificar i captar el talent pot ser un dels principals reptes d’algunes empreses. De fet, tal és la importància i el rendiment que la captació de talent pot aportar a una empresa que existeix un perfil laboral que s’hi dedica: el talent manager —gestor del talent—.

Funcions‌

Les funcions del talent manager giren al voltant de la captació de talent. No obstant això, comparteix procediments i activitats amb el Departament de Recursos Humans i altres àrees complementàries.

 • Dissenyar i implementar estratègies per l’adquisició del talent alineada amb els objectius corporatius.
 • Firmar amb clients i negociació d’acords.
 • Avaluar el talent.
 • Definir i liderar diverses accions d’employer branding.
 • Conèixer i inclús anticipar necessitats futures de l’empresa i els empleats.
 • Dirigir i donar suport actiu als processos de selecció de talent.
 • Avaluar el progrés i els resultats mitjançant dades i mètriques específiques.
 • Dibuixar i dur a terme el pla de reclutament, selecció i retenció.
 • Administrar i planificar els objectius i competències de l’organització.
 • Establir programes d’aprenentatge, orientació i optimització.
 • Crear estratègies de màrqueting i captació.

Requisits i habilitats

Per poder desenvolupar de manera adequada les funcions d’un talent manager és necessari comptar amb formació, habilitats i competències com: 

 • Formació superior en recursos humans, administració, màrqueting o psicologia.
 • Coneixement de les tècniques i corrents més populars en l’adquisició de talent.
 • Treball organitzat sota agenda setmana per setmana.
 • Caràcter proactiu i tolerant a la frustració.
 • Facilitat per aprendre nous conceptes i eines.
 • Coneixements de màrqueting.
 • Control d’eines digitals que puguin afavorir la cerca de talent.
 • Capacitat per establir contactes i mantenir relacions professionals.
 • Experiència o formació en processos de selecció o entrevistes.

El salari d’un talent manager

El salari d’un talent manager dependrà en gran manera de si la seva contractació és per un projecte determinat o si, al contrari, és una incorporació a la plantilla de l’empresa. De mitjana a Espanya el sou d’un talent manager pot arribar als 47.000 € anuals.

Forma’t per a ser talent manager

En IL3-UB estem treballant en noves accions formatives per a oferir-te coneixements, tècniques i eines per a aconseguir que una organització es posicioni al capdavant del mercat laboral. Pròximament estaran disponibles en el nostre portal. Si t'apassionen els Recursos Humans, pots consultar aquí tots els cursos disponibles.