Transport planner

Descobreix com convertir-te en Transport planner de la mà de l'IL3-UB

Els transport planner són les persones responsables de desenvolupar diferents estratègies de transport que cobreixin les necessitats dels ciutadans tenint en compte qüestions mediambientals, d’eficiència i seguretat.

Funcions

El transport planner és un perfil indispensable a les ciutats del futur. Avui en dia, és impensable desenvolupar estructures o línies de transport sense tenir en compte paràmetres tan importants com els mediambientals. Així que les principals funcions d’un transport planner són:

 • Desenvolupar solucions a problemes que una ciutat pugui presentar pel que fa a mobilitat
 • Avaluar els impactes de diferents accions urbanístiques o de transport
 • Investigar i realitzar enquestes d’eficiència
 • Utilitzar diverses tècniques matemàtiques per crear fluxos de mobilitat
 • Analitzar i interpretar dades i informació
 • Crear propostes alternatives eficaces en relació amb el transport i el moviment
 • Estar informat sobre la política de planificació i transport

Requisits i habilitats

Alguns dels requisits i habilitats amb els quals haurà de comptar un transport planner són:

 • Formació especialitzada en enginyeria, ciències ambientals, urbanisme o geografia.
 • Coneixements addicionals de matemàtiques i estadística
 • Formació especialitzada en planificació del transport i mobilitat (a valorar)
 • Comunicació verbal i escrita fluida
 • Coneixement d’IT
 • Capacitat analítica
 • Disposició bona per treballar en equip i de manera multidisciplinària
 • Capacitat per resoldre problemes de manera eficaç

El salari d’un transport planner

El salari d’un transport planner pot arribar a superar els 40.000 euros anuals si l’empresa que el contracta dona rellevància als projectes relacionats amb l’urbanisme i models de mobilitat eficaços i sostenibles. 

Forma’t per a ser transport planner

No hi ha cap dubte que la sostenibilitat és un concepte que cada vegada té més importància a les empreses. Ara, cuidar el medi ambient és una prioritat inclús en la creació de ciutats i models de transport. Per això, a l’IL3-UB creem el nostre Màster en Smart City Management, una formació amb la qual aprendràs a tenir en compte diversos contextos urbans amb un enfocament multidisciplinari.