Psicologia

Màster en Counseling i Intervenció en Dol, Pèrdues i Trauma

Online
41 setmanes
Máster consueling e intervención del duelo

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

13/9/2022 - 27/6/2023

Modalitat

Online

Preu

5.470

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

Cada any a Espanya més d'un milió i mig de persones experimenta la pèrdua d'un ésser estimat, i els estudis sobre incidència de complicacions de dol estimen que entre un 10% i un 20% d'ells acabaran amb l'aparició de trastorns de salut, conducta, cognitius i afectius. Aquesta simptomatologia associada a dols difícils és la responsable que aquestes persones sol·licitin amb més freqüència l'atenció d'unitats de pal·liatius, unitats de dol, serveis socials, consultes privades de psicologia, grups d'ajuda mútua i serveis de salut mental i d'atenció primària. És en situacions com aquestes on les persones afectades necessitaran una ajuda professional especialitzada. No obstant això, i malgrat haver-hi aquesta alta incidència, els professionals que els han d’atendre, siguin psicòlegs, treballadors socials, mestres, metges i/o psiquiatres d'institucions sociosanitàries, manifesten tenir en general moltes dificultats en la seva detecció i en el seu tractament.

Aquest programa de màster, amb un format online, neix per donar resposta a la necessitat creixent de formació actualitzada per a professionals d’àmbits psicosocials, sanitaris i educatius, entre d'altres, que desitgin especialitzar-se en aquest camp. El programa ofereix un marc teòric conceptual per a una correcta avaluació i criteris d'intervenció basats en l'evidència, així com pràctiques aplicades combinades amb propostes d'autoconeixement i desenvolupament personal i professional.

Objectius

  • Formar-se professionalment per atendre les necessitats psicosocials de persones i famílies que afronten situacions de dol o altres pèrdues.
  • Adquirir habilitats per assessorar institucions i col·lectius que afronten situacions de dol i pèrdues importants.

Tres raons per escollir-lo

  • Milloraràs la teva confiança i seguretat per acompanyar a persones i famílies en situació de pèrdues que generen dols de risc o prolongats.
  • Podràs diagnosticar i orientar el tractament de situacions de dol prolongat utilitzant el model de les 4 dimensions del dol (4D).
  • Podràs orientar les teves intervencions segons una guia o mapa pràctic i rigorós que et donarà seguretat com a terapeuta.

Acreditació acadèmica

Màster en Counseling i Intervenció en Dol, Pèrdues i Trauma per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Introducció al Counseling i a la intervenció en dol
1.1. Introducció als mètodes d'intervenció.
1.2. Nivells d'intervenció i models de serveis.
1.3. La relació terapèutica: necessitats relacionals de les persones en dol.
1.4. Emocions i dol: tristesa, entorn, enuig, por i culpa.

2. La dimensió relacional en dol. Activació dels vincles i elaboració de records
2.1. Funció dels records. Mètodes per activar els vincles.
2.2. L'enyor, l'expressió de la gratitud i el perdó. El futur que ja mai serà.
2.3. Integració de relacions ambivalents i conflictives.
2.4. Facilitant el creixement i la transformació.
2.5. Identificar i integrar els canvis en el sentit de la vida, del jo i de les relacions interpersonals.

3. Els Elements Traumàtics del Dol. Elaborant les circumstàncies de la mort
3.1. Sistema d'afrontaments en estat de xoc
3.2. Aspectes neurobiològics del trauma
3.3. Factors de risc de dol traumàtic
3.4. Mètodes d'intervenció en trauma
3.5. Regulant les respostes de trauma: por, angoixa, dissociació

4. La dimensió d'evitació-negació en el procés de dol
4.1. Sistema d'afrontaments d'evitació-negació
4.2. Funció psicològica de la negació en el dol i final de vida
4.3. El 'self' i la construcció de les defenses
4.4. Mètodes d'intervenció en persones en negació
4.5. Dissolvent les estratègies d'evitació: guia semiestructurada d'intervenció

5. Intervenció en situacions específiques
5.1. La mort d'un fill. Pèrdues perinatals
5.2. Dol i gènere. Treballant diferències de gènere amb pares en dol
5.3. Intervenció grupal en dol. Sessions obertes tancades.
5.4. Criteris d'inclusió-exclusió
5.5. Grups específics. Grups heterogenis. Reptes de lideratge

6. Dol i cicle de la vida: Treballant amb nens i adolescents en dol.
6.1. Respostes de dol en infants segons la franja d'edat.
6.2. Suport a nens i famílies en dol per suïcidi.
6.3. Estratègies creatives per treballar amb nens de diferents edats.
6.4. Treballar amb adolescents en dol.
6.5. Dol complicat en nens i adolescents.

7. Dol al cicle de la vida: dol en persones adultes
7.1. Actualització en models de comprensió del dol
7.2. El model de les 4 dimensions. Diagnòstics de dol
7.3. Anàlisi de la narrativa. Descriptors.
7.4. Models de canvi: el procés de resignificació
7.5. Pèrdues ambigües: desaparicions-dol migratori

8. Dol i cicle de la vida: Dol en persones grans
8.1. Característiques especials del dol en la gent gran
8.2. Dol i pèrdua d'habilitats cognitives
8.3. Dol i resiliència en gent gran
8.4. Psicoeducació i recursos per a gent gran en dol

9. Dol i cicle de la vida: dol i final de vida. Atenció a l'àrea espiritual
9.1. El dol en cures pal·liatives
9.2. Model d'intervenció de la Dignitat
9.3. Psicoteràpia breu per abordar el patiment existencial i psicosocial
9.4. La por de la mort
9.5. Estratègies d'autoregulació emocional davant la mort
9.6. Les males notícies i les preguntes difícils
9.7. Espiritualitat individual i necessitats religioses
9.8. El rol de l'espiritualitat en la gestió del dol i l'afrontament de la mort

10. Dol complicat. Investigació en dol. Factors psicosocials
10.1. El dol normal i el dol complicat. Criteris diagnòstics
10.2. Factors de risc i conseqüències del dol complicat
10.3. Diferenciant el desordre de dol perllongat, de la depressió i de la Síndrome d'estrès posttraumàtic
10.4. Dol per suïcidi: característiques
10.5. Intervenció en supervivents de suïcidi. La culpa en el dol per suïcidi
10.6. Fonaments metodològics de la recerca en dol
10.7. Dilemes ètics i metodològics en la recerca en dol

11. Projecte Final de Màster. Treball Final de Màster
El Treball Final de Màster inclou tres parts:
11.1. Treball teòric sobre dos temes de lliure elecció de l'alumne
11.2. Treball obligatori dirigit sobre les 4 dimensions del dol, amb intervencions enregistrades en vídeo: casos pràctics, presentació de vídeos il·lustratius i transcripcions comentades.

Destinataris

Psicòlegs, treballadors socials, psiquiatres, metges, infermers, mestres, educadors socials, pedagogs i agents pastorals, entre d'altres.

Professorat

Direcció

Sra. Alba Payàs

Directora Institut IPIR.

Coordinació

Sra. Núria Masgrau Carbonell


Quadre docent

Sra. Izaskun Andonegui

Infermera. VIDEGIN Unitat de dol. Donosti.

Sra. Natalia Artigas
Psicòloga. As. Bressols Buits. Girona.

Dra. Cecilia Borrás
Doctora en Psicologia. Associació Després del Suïcidi. Barcelona.

Dra. Dulce Camacho
Doctora en Psicologia. Alaia Unidad de Duelo. Madrid.

Sra. Nuria Carsi
Infermera. Associació de famílies amb nens amb càncer AFANOC. Barcelona.

Dra. Nadia Collette
Doctora en Psicologia. Hospital de Sant Pau. Barcelona.

Sra. Aldana Di Constanzo
Psicòloga. Fundació Aiken. Argentina.

Dr. Adrian Chaurand
Doctor en Psicologia. Duelo por México. Mèxic.

Dr. Manuel Fernández
Doctor en Psicologia. Universidad de Alicante.

Sra. Clara Gomis
Psicòloga. Fundació Santa Susanna, Caldes de Montbui, Barcelona.

Sr. Juan Carlos Goujon
Psicòleg. NHS. Washington, EUA.

Sra. Cristina Llagostera
Psicòloga. Pràctica privada, Barcelona.

Sr. Pedro Martin-Barrajón
Psicòleg. Pràctica privada, Madrid.

Sra. Àngels Miret
Psicopedagoga i mestra. Girona.

Sra. Ana Moltó
Psicòloga. Pràctica privada, València.

Dr. Adrián Montesano
Doctor en Psicologia, Universitat Oberta de Catalunya.

Sra. Silvia Quadras
Psicòloga. EAPPS Mutuam, Barcelona.

Sra. Maite Urzaín
Infermera geriàtrica. Guipúscoa.

Sra. Ainhoa Videgain
Psicòloga. Pràctica privada, Barcelona.

Sr. Josep Vila
Psicòleg a Alzheimer Catalunya Fundació. Universitat de Barcelona.

Contacte

Institut IPIR

Adreça:

Passeig de Sant Joan 124, 5-2
08037, Barcelona

E-mail: info@ipirduelo.com
Web: http://www.ipirduelo.com