Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospita...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat

Online
40 setmanes
master curas enfermeros paciente hospitalizado

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

16/10/2023 - 25/7/2024

Modalitat

Online

Horari

Les simulacions s'imparteixen del 22 al 26 de gener de 2024. De dilluns a dijous de 9h a 18.30h i divendres de 8.30h a 14.30h.

Preu

4.100

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

962 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Pròximes sessions informatives

18/09/23 - 17:30 (Online)

Presentació

El Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat et dóna l'oportunitat com a infermera d'exercir en l'àmbit hospitalari, preparat quant a coneixements, habilitats, competències i actituds per desenvolupat i perfeccionar el teu rol avançat infermer en l'àmbit hospitalari. El programa inclou una programació específica per a l’atenció a pacients amb covid-19.

La formació és un requisit imprescindible per formar part dels equips hospitalaris. S'ha de poder acreditar una formació específica en l'àmbit, adquirir uns coneixements i unes competències concretes que et permetran desenvolupar de manera eficient i amb una major implicació, les teves funcions dins les diferents unitats hospitalàries i, així, oferir una atenció integral al pacient davant la complexitat de la seva situació clínica.

Partint dels coneixements adquirits en el Grau d'Infermeria, el màster aporta:

 • El coneixement de l’entorn i la cultura hospitalària.
 • Una aproximació a la legislació vigent en deures i obligacions del professional i del pacient.
 • L'aprenentatge de les especificitats de l'hospitalització del pacient.
 • L'actuació en els processos, protocols i polítiques hospitalàries.
 • El coneixement de les diferents àrees i unitats hospitalàries i de les seves particularitats en atenció infermera.
 • Formació en la realització/col•laboració en els procediments de suport al diagnòstic i tractament.
 • Major èmfasi en la presa de decisions, en el treball en equip, en la comunicació interprofessional i amb el pacient, i en la humanització de l'assistència sanitària.


En definitiva, el Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat t'ajudarà a oferir una atenció i cures infermeres eficients i adequats a les necessitats de salut de cada tipus de pacient dins de l'àmbit hospitalari, d'acord a l'evidència científica, als nous avenços tecnològics i als nivells de qualitat i seguretat que s'estableixin en les normes legals i deontològiques aplicables.

Objectius

 • Conèixer tot l'espectre de l'atenció d'infermeria que es deuen aplicar als pacients als centres hospitalaris, de manera àmplia i amb un ampli coneixement, per tal de dotar els professionals de les capacitats i habilitats necessàries per al desenvolupament de la pràctica clínica als centres hospitalaris.
 • Prendre decisions sobre les accions a dur a terme davant situacions clíniques determinades.
 • Atendre correctament el pacient i presa de decisions adequades en situacions clíniques complexes.
 • Conèixer i aplicar correctament els processos i protocols que se segueixen als centres hospitalaris.

Tres raons per escollir-lo

 • Màster pioner a nivell nacional i puntuable per a la teva carrera professional i a les borses de treball de l'àmbit hospitalari.
 • Programa pràctic, que inclou resolució de casos clínics o experiències reals i tallers de simulació pràctica.
 • Formació avalada per experts de primer nivell i per la UB.

El rol de la enfermera hospitalaria

de

Colaboradores

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Immersió en el Medi Hospitalari
1.1. L’hospital: diferents tipus d’hospitals / seccions / departaments / àrees
1.2. Ubicació territorial i tipus de població
1.3. Fonts d’entrada a l’hospital: urgències / altres centres / consultes externes / hospitalització domiciliària
1.4. Òrgans de govern
1.5. Estructura
1.6. Aspectes organitzatius i normatius
1.7. Drets i garanties dels usuaris
1.8. Qualitat i seguretat clínica
1.9. Mediació cultural
1.10. Salut laboral

2. Àrees de suport diagnòstic i terapèutic
2.1. Fisioteràpia
2.2. Dietoteràpia
2.3. Radiologia
2.4. Anàlisi clínica
2.5. Proves funcionals
2.6. Registre electrofisiologia

3. Malalties mèdiques (medicina interna)
3.1. El pacient geriàtric
3.2. Malalties infeccioses i política d'antibiòtics
3.3. Farmacologia
3.4. Dermatologia
3.5. Malalties poc freqüents

4. Pràctica simulada

4.1. Valoració de la pràctica infermera

Durant les 5 jornades presencials de Pràctica Simulada, es portaran a terme diversos Tallers de Simulació Clínica Avançada i sessió de SVB+DEA acreditat pel CCR.:

Taller de valoració d'infermeria davant un ingrés hospitalari: anamnesi i valoració física

Taller d'interpretació de signes vitals

 • Cardíacs
 • Respiratoris
 • Neurològics


Taller de valoració de la consciència i del dolor

 • Utilització d'escales de valoració
 • Mesures farmacològiques i no farmacològiques per al control del dolor i l'ansietat


Taller de suport ventilatori

 • Oxigenoteràpia d'alt flux
 • Humidificadors i nebulitzadors
 • Maneig de la via aèria artificial
 • Drenatge aspiratiu toràcic
 • CPAP


Taller de suport circulatori

 • Interpretació ECG
 • Marcapassos
 • Suport vital
 • Taller d'inserció i manteniment d'accessos vasculars i altres dispositius
 • Catèters centrals, catèter curt i PICC
 • Catèter ventricular
 • Punció ecoguiada
 • Inserció i manteniment de sondes i drenatges

Taller d'administració de fàrmacs

 • Càlcul de dosi
 • Bombes d'infusió


Diagnòstic per la imatge i determinació de mostres biològiques

 • Interpretació de resultats
 • Preparació per a la realització de proves
 • Recollida de mostres


Taller d'acte quirúrgic

 • Preparació pre i post quirúrgica
 • Inserció i manteniment de drenatges
 • Cures de ferides


Taller de mobilitzacions i immobilitzacions i prevenció d'úlceres

 • Utilització d'escales de risc
 • Ergonomia/sedestació precoç


5. Malalties de l’aparell Cardio-respiratori

5.1. Trastorns cardiacis

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema cardíac
 • Especificitats quirúrgiques

5.2. Trastorns respiratoris

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema y respiratori
 • Especificitats quirúrgiques

5.3. Plans terapèutics

5.4. Dispositius de suport relacionats amb els sistemes cardíac i respiratori

6. Neurociències i malalties de l'aparell múscul-esquelètic (Traumatologia)

6.1. Malalties del sistema nerviós

 • Alteracions neurològiques
 • Alteracions psiquiàtriques
 • Proves diagnòstiques específiques del sistema nerviós
 • Especificitats quirúrgiques
 • Plans terapèutics

6.2. Malalties traumatològiques

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema múscul-esquelètic
 • Especificitats quirúrgiques
 • Plans terapèutics

6.3. Dispositius de suport relacionats amb els sistemes nerviós y múscul-esquelètic

7. Àrea de malalties digestives i metabòliques

7.1. Malalties de l’aparell digestiu

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema digestiu
 • Especificitats quirúrgiques
 • Plans terapèutics

7.2. Malalties metabòliques

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema endocrí i metabòlic
 • Especificitats quirúrgiques
 • Diabetis
 • Plans terapèutics

7.3. Dispositius de suport relacionats amb els sistemes digestiu i endocrí metabòlic

8. Malalties nefrològiques, de trasplantaments i immunologia

8.1. Malalties renals

 • Diàlisi
 • Trasplantament

8.2. Malalties urològiques
8.3. Dispositius de suport
8.4. Immunologia
8.5. Donació d’òrgans

9. Malalties hemato-oncològiques
9.1. Hematologia
9.2. Oncologia
9.3 Proves diagnòstiques específiques
9.4. Plans terapèutics
9.5. Transfusions de sang i hemoderivats

10. Malalties ginecològiques-obstètriques i pediàtriques
10.1. Malalties ginecològiques
10.2. Embaràs, part i puerperi
10.3. Atenció al nounat
10.4. Pediatria

11. Bloc quirúrgic i serveis de medicina intensiva
11.1. Cirurgia (Bloc quirúrgic)
11.2. Sedació i delirium
11.3. Dolor i analgèsia
11.4. Malalt crític
11.5. Unitat de cures intensives
11.6. Ventilació assistida

12. Projecte d’intervenció clínica
12.1. Característiques del procés assistencial

Destinataris

Diplomades i/o graduades en Infermeria, interessades en conèixer l'entorn hospitalari i les seves especificitats per a exercir en ell.
Infermeres que exerceixen en l'Atenció Primerenca o en l'entorn Sociosanitari i desitgen un canvi professional cap a l'àmbit hospitalari.

Sortides professionals

Exercici professional infermer en qualsevol àrea o unitat de l'àmbit hospitalari. 

Professorat

Direcció

Dr. Enrique Limón Cáceres
Infermer. Doctor per la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina. Centre coordinador del Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials de Catalunya (VINCat).
 

Quadre docent

Dr. Enric Limón Cáceres
Infermer. Doctor per la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina. Centre coordinador del Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials de Catalunya (VINCat)

Dra. Lola Andreu Périz
Doctora titular de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Gemma Martínez Estalella
Infermera. Directora infermera de l'Hospital Clínic de Barcelona. Professora associada del Departament de medicoquirúrgica de l'Escola d'Infermeria de la UB i coordinadora de l'assignatura de farmacologia clínica.

Sr. Marc Moliner Llopis
Infermer. Director infermer de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Sr. Rodolfo Crespo Montero
Infermer. Professor de l'Escola Universitària d'Infermeria de Còrdova. Supervisor del Servei d'Hemodiàlisi de l'Hospital Regna Sofia de Còrdova.

Sr. Miguel Ángel Hidalgo Blanco
Docent i Investigador de la Universitat de Barcelona. Director Màster en Intervencions Infermeres al Malalt Crític i del Màster en Intervencions Infermeres al Pacient Complex de la Universitat de Barcelona.

Dr. Jordi Morillas Pérez
Metge especialista en Medicina Intensiva. Cap del Servei d'Urgències de SCIAS Hospital de Barcelona.

Sr. Joaquín Toro Santiago
Infermer. Supervisor d'Infermeria en l'Hospital Universitari Reina Sofia de Còrdova.

Sra. Elena Maestre González
Infermera, dietista i nutricionista humana i especialista en e-learning i gamificació.

Dr. Jesús Caballero López
Metge especialista en Cures Intensives a l'Hospital Arnau Vilanova de Lleida.
 

Competències

 • Organitzar i planificar
 • Resoldre problemes
 • Prendre decisions
 • Treballar en equip
 • Relacionar-se correctament amb companys, caps i pacients
 • Treballar en l’entorn d’un equip interdisciplinari
 • Aplicar l'ètica professional
 • Comunicar-se correctament de forma oral i escrita
 • Gestionar conflictes i negociar
 • Actuar amb responsabilitat social i compromís ciutadà
 • Organitzar i planificar el temps
 • Fer abstracció, anàlisi i síntesi
 • Persuadir i comunicar
 • Adaptar-se a diferents situacions
 • Mostrar sensibilitat social i vocació de servei
 • Prendre la iniciativa
 • Aplicar les normes de qualitat i la seguretat
 • Analitzar i sintetitzar
 • Cercar, processar i analitzar información

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es del CSC. 10% de descompte.
 • Socis/es de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES). 10% de descompte.
 • Socis/es de la Federació d’Associacions Professionals d’Infermeria de Catalunya (FAPIC). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

Sessions informatives

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h