Màster de Formació Permanent en Gestió Sosten...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster de Formació Permanent en Gestió Sostenible ESG i Responsabilitat Social

Semipresencial
54 setmanes
master en direccion de la responsabilidad social

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà i Anglès

Dates

1/10/2024 - 17/10/2025

Modalitat

Semipresencial

Horari

Sessions presencials o virtuals d'assistència obligatòria del 22 a 26 d'abril de 2024 de 9:30h a 18:30 hores.

Preu

6.900

Matrícula oberta

Presentació

El Màster en Direcció de la Responsabilitat Social en el Marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible està dissenyat i desenvolupat perquè cada participant sàpiga com construir un model avançat de gestió de S&R en una organització. Aquest model s’implantarà en tots els processos i productes de l’organització, amb la participació i el lideratge de totes les seves unitats organitzatives.

El disseny dels continguts respon a la necessitat actual de formar professionals capaços de dirigir a les organitzacions cap a un nivell de competència que asseguri la seva capacitat per demostrat la seva sostenibilitat, ètica i responsabilitat (SER) en la gestió de l’organització. Per a cada camp de la gestió empresarial (govern corporatiu, recursos humans, producció, comptes, etc.), l’alumnat coneixerà i comprendrà quines són les funcions, els processos, les activitats, les tendències, les innovacions, les tecnologies més avançades existents a escala internacional, els reptes, i les regulacions de la unitat organitzativa que ho gestioni.

L’objectiu final serà com traslladar aquesta condició de responsabilitat, ètica i sostenibilitat en totes les operacions de l’organització o empresa.

“Un gestor de la S&R del segle XXI té dos grans objectius. Per una banda, ha de ser el garant que els processos, productes i relacions es mantinguin amb terceres parts, es realitzin sota principis i cànons de sostenibilitat, ètica i responsabilitat, en tota la seva execució. D’altra banda, que les seves propostes i influència es focalitzin en obtenir la continuïtat, evolució, innovació, diferenciació, notorietat i millor reputació de l’organització”.

Els continguts d’aquest màster poden aplicar-se a la gestió de qualsevol mena d’organització i estan dissenyats amb la voluntat de ser eminentment pràctics, actuals i funcionals.

En la seva concepció, desenvolupament i transmissió la Universitat de Barcelona certifica i actua com a garant de la singularitat, diferenciació, utilitat i valor de la formació impartida i de les experiències viscudes.

La Fundació Icloby, formada per científics, intel·lectuals i emprenedors, compromesos amb el món on vivim i amb promoure un canvi de consciència gràcies a la innovació, la sostenibilitat i l’emprenedoria, assegura la qualitat, la profunditat i la utilitat dels continguts i dels recursos didàctics sota la inspiració dels objectius de desenvolupament sostenible i de l’Agenda 2030.

Aquesta formació, de grau superior, assegura la capacitat per implementar i desenvolupar amb èxit una gestió SER en qualsevol tipus d’organització i aprenentatge de les tècniques, models i diàlegs de valor amb totes les unitats organitzatives de l’organització i amb tots els grups d’interès amb els quals es relacioni.

En el desenvolupament i la comunicació dels mòduls l’alumnat aplicarà els coneixements que haurà après a dos objectius estratègics:

Per una banda, el desenvolupament d’un business case, com a Treball de Fi de Màster (TFM), aplicat a la realitat i interès de l’alumne, amb el suport i l’assessorament dels experts més qualificats.

D’altra banda, el disseny i construcció d’un quadre de comandament estratègic en S&R i un dashboard d’indicadors per donar resposta a la necessitat de governar i controlar la gestió de l’organització en la qual treballi o en una organització hipotètica en el sector que prefereixi.

Aquest programa es pot bonificar a través de la Fundació Estatal de Formació per a l’Ocupació: FUNDAE.

Objectius

 • Dissenyar estratègies de Sostenibilitat i Responsabilitat (S&R), plans plurianuals i programes de S&R basats en anàlisis fonamentals (DAFO i PESTLE), benchmarking competitius, assumptes rellevants i estudis de materialitat.
 • Liderar la S&R en l'organització a través de la comunicació, innovació i l'emprenedoria social.
 • Dissenyar un sistema de grups d'interès i els marcs de relació i diàleg amb els grups.
 • Conèixer les organitzacions prescriptives més rellevants, motores del canvi, i desenvolupadores de metodologies de S&R, i les normes i estàndards més representatius.
 • Entendre les bases i prioritats del govern corporatiu, la gestió de riscs, l'ètica i les tres línies per la defensa del negoci. Funcions i responsabilitats de S/R dels òrgans de govern.
 • Implantar la gestió de la S&R en la cadena de valor del negoci amb especial atenció a la gestió comercial, la producció/operacions, les compres i la gestió econòmic-financera (ISR). Construcció de la petjada econòmica.
 • Aplicar la S&R a la gestió de persones, especialment en el govern del talent, la seguretat laboral i en la responsabilitat social interna (igualtat, conciliació, discapacitat, etc.). Construcció de la petjada laboral.
 • Dissenyar i implantar models de S&R de gestió ambiental i social orientats a la construcció de marques i petjades de valor sobre aquestes matèries.
 • Dissenyar i posar en marxa plans de comunicació, relacions institucionals i elaborar memòries de S&R sota els estàndards més exigents i reputats i el compliment de la legislació que pugui aparèixer al respecte.
 • Adaptar tots els objectius abans citats a la idiosincràsia de les administracions, empreses públiques i ajuntaments, tenint en compte els aspectes clau i els reptes d'aquestes organitzacions.

Tres raons per escollir-lo

 • S’adapta a les noves necessitats empresarials en matèria d’objectius de desenvolupament sostenible, responsabilitat social, desenvolupament sostenible i ètic, i innovació.
 • S’orienta a la pràctica real d’empreses: Jornades de Responsabilitat Social Corporativa i Gestió de Grups d’Interès, fòrum d’experts, aprenentatge a través de case studies, contacte amb empreses líders, plataformes i xarxes d’ocupació destinades a fomentar projectes innovadors socialment responsables.
 • El quadre docent està format per professors i professionals de la comunicació, gestió dels grups d’interès, public affairs, responsabilitat social corporativa i innovació social. Tots ells són de prestigi nacional i internacional, amb una gran experiència i ofereixen una visió global i una orientació pràctica amb el mètode del cas, laboratoris d’innovació i innovacions tecnològiques.

Acreditació acadèmica

Màster en Direcció de la Responsabilitat Social en el Marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Innovació i emprenedoria social
1.1. La gestió de la innovació: conceptes i tipus. Aplicació als ODS. Eines de la innovació.
1.2. Projectes d'innovació social
1.3. Emprenedoria i innovació social
1.4. Casos d'èxit d'innovació social

2. Gestió estratègica i tàctica de la S&R
2.1. La gestió excel·lent de les organitzacions: responsabilitat, ètica i sostenibilitat. Diagnòstic de S&R i anàlisis fonamentals.
2.2. Components de l'estratègia i del pla estratègic
2.3. Marcs normatius i regulació de la responsabilitat social
2.4. La gestió dels grups d'interès

3. Convencions i estàndards de responsabilitat i sostenibilitat
3.1. Organismes prescriptors clau, desenvolupament y propostes de gran valor per a la S&R. Iniciatives globals principals de la S&R. Els ODS: implementació i certificació. Drets humans: convencions internacionals. Aplicació a la cadena de valor. Normatives i guies d'un valor més gran i impacte en la S&R.
3.2. Normatives i estàndards tècnics més rellevants i aplicables en una gestió S&R

4. Govern corporatiu i defensa del negoci
4.1. Gestió del govern corporatiu. Relacions amb accionistes i inversors. Governança en la gestió de la S&R.
4.2. Codi de bon govern. Aplicació als ODS.
4.3. Gestió dels riscos no financers i oportunitats. Integració en el sistema global. Gestió de l'ètica: components, prescriptors i reconeixements. Aplicació als ODS. Defensa de la continuïtat del negoci i gestió de les situacions de crisis.

5. Gestió i empremta econòmica de la S&R
5.1. Gestió responsable econòmica, financera i fiscal. Inversió Socialment Responsable (ISR). Aplicació als ODS.
5.2. Gestió S&R de clients i usuaris. Màrqueting social. Ciberseguretat. Consumidor conscient i consum responsable. Sistema: ISO 9001. Aplicació als ODS.
5.3. Compres sostenibles: gestió S&R de proveïdors i de la cadena de subministrament. Deguda diligència. Sistema: ISO 20400.
5.4. Producció i operacions S&R. Ecodisseny, fabricació, prestació de serveis, servei postvenda i economia circular. Transformació digital.
5.5. Qualitat i excel·lència en la gestió. Model: EFQM 2020.

6. Gestió i empremta laboral de la S&R
6.1. Gestió de persones. Feina i relacions laborals S&R. Aplicació als ODS. Seguretat i salut laboral. Benestar social. Sistema: ISO 45001.
6.2. Responsabilitat social interna: igualtat, diversitat, discapacitat i accessibilitat. Valor per a l'organització: gestió responsable del talent i de la participació. Valor per a la persona: retribució, conciliació i atenció a les persones.

7. Gestió i empremta ambiental de la S&R
7.1. Gestió ambiental: prescriptors i metodologies. Impactes i mètriques. Marca i empremta ambiental. Sistema: ISO 14001. Aplicació als ODS.
7.2. Acció pel clima: estratègia climàtica i empremta de carboni. Metodologies.
7.3. Eficiència energètica
7.4. Consums de matèries i productes bàsics. Residus i reciclatge. Contaminació. Biodiversitat: bosc i vida submarina.

8. Gestió i empremta social de la S&R
8.1. Gestió social: prescriptors i metodologies. Impactes i mètriques. Aplicació als ODS. Estratègia, processos i normes en la gestió social. Marca i empremta social.
8.2. Acció social i voluntariat
8.3. Cooperació Internacional
8.4. Diàleg amb comunitats locals. Participació i col·laboració amb ajuntaments.

9. Polítiques públiques i el sector públic en la S&R
9.1. Plans, programes, iniciatives i estratègies públiques de S&R. Evolució europea i nacional. Reptes post-Covid: sostenibilitat i digitalització. Aplicació als ODS.
9.2. Govern obert, responsable i transparent. Compliance, comportament ètic i no discriminatori amb la ciutadania. Participació ciutadana.
9.3. El sector públic com promotor i actor de la S&R: compra pública responsable. Servei al ciutadà: ètic, de valor, eficient i responsable:
9.4. ODS i Agenda 2030. Especial rellevància al canvi climàtica i a l'acció per la biodiversitat i el paisatge. Agenda i programa 21.
9.5. Agenda social: igualtat, integració social, cohesió i diversitat. Polítiques d'ocupació, emprenedoria social i desenvolupament empresarial, sostenibles.

10. Relacions institucionals i comunicació de la S&R
10.1. Lobby i comunicació, la perspectiva americana.
10.2. Gestió de la comunicació (I/E): política, plans i grups d'interès. La comunicació de la S&R: web, comunicació en línia i sense connexió, xarxes socials.
10.3. Comunicació estratègica dels camps de la S&R. Aplicació als ODS.
10.4. Gestió de la comunicació de les crisis
10.5. Informes de S&R: tipus i continguts. Regulació i models clau.

11. Treball Fi de Màster
11.1. Disseny i elaboració d'un Treball Fi de Màster (TFM) excel·lent

Destinataris

Gerents, directius i executius del sector públic i privat.

Sortides professionals

El Màster en Direcció de la Responsabilitat Social en el Marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible capacita per les següents sortides professionals:

 • Directius, tècnics superiors i responsables encarregats de la gestió dels aspectes relacionats amb la responsabilitat social corporativa i/o comunicació corporativa.
 • Directius i propietaris de pimes amb un perfil d’emprenedors en el camp de la responsabilitat social corporativa i innovació social.
 • Consultors i assessors en matèria de responsabilitat social corporativa i comunicació corporativa.
 • Investigadors i professionals en matèria de responsabilitat social corporativa i innovació social.

Professorat

Direcció

Dr. Xavier Melo Bulbena
President de la Fundació icloby i professor. Doctor en ciències econòmiques. PDG IESE Business School. Màster en Responsabilitat Social Corporativa, auditoria social. Post graduat en Finances i Marketing per la Universitat Politècnica de Catalunya, Post graduat en Anàlisi Multivariant i Anàlisi de sèries temporals per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Coordinació

Sr. Angel Ibisate de Dios
Consultor especialista en responsabilitat corporativa i excel·lència. Cap del Departament de responsabilitat corporativa i excel·lència i Professor de universitat. Enginyer Agrònom i Màster en Direcció i administració d'empreses.

Quadre docent

Dr. Juan Carlos Fajardo
Treballa a Eurecat 'Technology Centre of Catalonia i IESE Business School' University of Navarra. Doctor en societat de la informació i el coneixement. Innovació. Economia aplicada.

Dra. Mónica Gelambi Torrell
Consultora des de la seva pròpia consultoria Atena Gender Consulting col·labora en projectes d'investigació, postgraus i estudis de la Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora per la Universitat Rovira i Virgili, amb menció de Doctorat Europeu. Experta en polítiques de gènere tant en la Consultoria de l'empresa privada com en l'administració pública.

Sr. Marcelo Glavic Barrios
Llicenciat en Sociologia, per la Pontificia Universtat Catòlica de Chile i Màster en Responsabilitat Social Corporativa, Comptabilitat i Auditoria Social, per la Universitat de Barcelona. Compta amb vàries publicacions a la Universitat Catòlica del Nort, Seminar on Social Responsibility in Mining, Congreso ALAS, etc.

Sr. Victor Guedez
President de CERSE (Consultoria en Ètica i Responsabilitat Social Empresarial) i Vicepresident del Club de Roma (Capítol Veneçuela). Alhora és professor en diferents universitats tant a Espanya com Veneçuela en Responsabilitat Social Corporativa. Ha publicat diversos llibres sobre responsabilitat social.

Sr. Angel Ibisate de Dios
Consultor especialista en responsabilitat corporativa i excel·lència. Cap del Departament de responsabilitat corporativa i excel·lència i Professor de universitat. Enginyer Agrònom i Màster en Direcció i administració d'empreses.

Dr. Xavier Melo Bulbena
President de la Fundació icloby i professor. Doctor en ciències econòmiques. PDG IESE Business School. Màster en Responsabilitat Social Corporativa, auditoria social. Post graduat en Finances i Marketing per la Universitat Politècnica de Catalunya, Post graduat en Anàlisi Multivariant i Anàlisi de sèries temporals per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Dra. Mari Carmen Riera Prunera
Doctora en Economia i Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra. Mestra en Economia per la London School of Economics. Doctora en Economia per la Universitat de Barcelona amb la tesi "Essays on Fiscal Policy, Human Capital, Inequality and Growth". Programa Vicens Vives de Lideratge i Compromís cívic a ESADE per a joves directius.


Dr. Gumersindo Ruiz de Mansilla
Catedràtic de Política Econòmica a la Universitat de Màlaga, i director d'Institucions i mercats financers al Màster de Finances i Assegurances d'aquesta universitat. Assessor de Presidència d'Unicaja Banco. Ha publicat regularment i fins l'actualitat llibres i articles en revistes.

CONTACTE

Foundation of Lobbyng, Business & Innovation
 
Adreça:

Ronda General Mitre 49, 5º2ª
08017. Barcelona

Web: https://icloby.org/