Màster en Dret Digital i de la Intel·ligència...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Dret Digital i de la Intel·ligència Artificial

Presencial
39 setmanes
master derecho digital inteligencia artificial

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

17/10/2024 - 17/7/2025

Modalitat

Presencial

Horari

Dilluns, dimarts i dijous de 18:45h a 21:45h i 10 dimecres segons calendari. Es realitzaran les sessions de tutories i Master Class en horari pendent de determinar.

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

6.900

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

297 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

S'està vivint un canvi d'era en àmbits com la privacitat i la protecció de dades personals, els actius intangibles, la seguretat o la venda de productes i serveis, entre molts altres. A aquesta revolució tecnològica se li sumen recursos com la intel·ligència artificial, l'exemple més recent de com la tecnologia està transformant la vida quotidiana de les persones i de les empreses, presentant amenaces i riscos per a les persones, així com la protecció dels seus drets fonamentals i econòmics.

Les relacions jurídiques necessiten nous marcs de treball i calen professionals adaptats a les innovacions del dret digital, per resoldre les noves necessitats de persones, empreses i institucions, en el marc que la transformació digital i les tecnologies disruptives plantegen.

El Màster de Formació Permanent en Dret Digital i de la Intel·ligència Artificial de la Universitat de Barcelona és un programa d'avantguarda que aporta eines pràctiques perquè puguis liderar l'adaptació als nous reptes jurídics que presenten les TIC (tecnologia de la informació i la comunicació). Aquest Màster us prepara com a futur expert en el desenvolupament de polítiques en els diferents àmbits del dret digital.

Perquè assumeixis aquest rol de referent professional en dret digital, no només aprofundiràs en fonaments legals i treballaràs les seves aplicacions de manera pràctica, sinó que també desenvoluparàs la teva estratègia professional i d'especialització amb recursos que et permetran posicionar-te com a professional líder en aquesta nova branca del dret.

Objectius

El programa pretén que tinguis una visió clara, actualitzada i transversal del dret a la societat de la informació, aportant competències associades a les noves tecnologies disruptives com la intel·ligència artificial, les telecomunicacions, i aprenent a utilitzar eines per al desenvolupament professional.

Més específicament, els objectius del programa són:

 • Conèixer amb profunditat la regulació i el desenvolupament dels nous drets digitals de les persones
 • Entendre la regulació canviant en la prestació de serveis digitals: xarxes, comerç electrònic i responsabilitats dels prestadors de serveis de la societat de la informació
 • Entendre i saber aplicar les implicacions jurídiques en l'àmbit de la privacitat i la protecció de dades
 • Conèixer el nou marc de regulació dels sistemes d’intel·ligència artificial
 • Dominar i saber gestionar els nous fets que poden ser generadors de responsabilitat penal com a ciberdelictes
 • Obligacions de compliment normatiu en Compliance digital i gestió de riscos en l'àmbit internacional
 • Saber aplicar el dret dels actius intangibles (marques, propietat intel·lectual i noms de domini) en un entorn digital
 • Saber identificar els riscos i conèixer les vies de protecció de la reputació en línia, des d'un punt de vista legal i de comunicació i de protecció de la identitat corporativa a Internet
 • Analitzar i saber aplicar els drets i llibertats digitals de les persones
 • Conèixer els elements de gestió i els estàndards aplicables a la seguretat de la informació, i també saber dissenyar i desenvolupar una auditoria i alinear la seguretat de la informació amb el negoci
 • Entendre els models d'empreses tecnològiques i les implicacions jurídiques per a l'economia col·laborativa, les empreses emergents tecnològiques, la subcontractació i l'impacte de les TIC en la relació laboral
 • Saber dissenyar una estratègia professional i planificar la carrera professional a curt, mitjà i llarg termini creant un pla de màrqueting i optimització dels recursos i coneixements adquirits

Tres raons per escollir-lo

 • Dissenyat per tal que siguis líder en l'adaptació als nous reptes jurídics de les TIC en àmbits com la privacitat, els actius intangibles, la seguretat o l’e-commerce, i un enfocament exclusiu en intel·ligència artificial, entre d'altres.
 • A més d'aprofundir en aspectes legals amb una visió pràctica, treballaràs en la teva pròpia estratègia professional i d'especialització per posicionar-te en el mercat.
 • Coelaborat amb ENATIC (associació d'Experts Nacionals de l'Advocacia TIC) i impartit per experts de reconegut prestigi.

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

de

Colaboradores

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Dret Digital i Societat de la Informació per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Drets digitals
1.1. Els drets de la personalitat en entorns digitals
1.2. Els drets a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge a les xarxes socials
1.3. Dret a la informació, llibertat d'expressió, associació i pensament a les xarxes
1.4. Els drets a la infància i l'adolescència en entorns digitals i responsabilitat parentals: aspectes civils
1.5. Els drets dels menors en els entorns digitals: aspectes penals
1.6. El desenvolupament dels drets civils digitals a nivell internacional
1.7. La transformació digital des de la perspectiva empresarial
1.8. Nous models de negocis digitals
1.9. Drets digitals i administracions públiques

2. Regulació dels negocis digitals
2.1. Marc jurídic de la prestació de serveis per Internet i la normativa en desenvolupament, incloent-hi els reglaments de serveis digitals i de mercats digitals
2.2. E-commerce: aspectes legals i fiscals
2.3. Responsabilitat jurídica dels prestadors de serveis de la societat de la informació
2.4. Regulació de la intel·ligència artificial en la prestació de serveis
2.5. Aspectes jurídics de les xarxes socials
2.6. Reputació digital: gestió jurídica i comunicativa de les crisis
2.7. Identitat corporativa i publicitat online
2.8. Outsourcing: contractació a tercers de béns i serveis digitals
2.9. Assessorament jurídic a emprenedors i start-ups digitals
2.10. Treball líquid i professions digitals: noves relacions laborals en entorns digitals

3. Protecció de dades personals
3.1. Context normatiu de la normativa de protecció de dades en un escenari global
3.2. Reglament general de protecció de dades de la UE i marc d'aplicació
3.3. Principis d'aplicació en els tractaments de dades i bases de legitimació
3.4. Subjectes intervinents i mesures de compliment
3.5. Responsabilitat proactiva
3.6. Transferències internacionals de dades
3.7. Normatives sectorials
3.8. Autoritats de control i règims sancionadors
3.9. Anàlisi i gestió de riscos en tractaments de dades personals: metodologies i aplicació pràctica
3.10. Posada en pràctica de la seguretat en sistemes de protecció de dades
3.11. Avaluacions d'impacte: abast, necessitat i pràctica
3.12. Auditories de protecció de dades
3.13. Prestació de serveis professionals: consultoria, servei DPD, auditories
3.14. Tecnologies innovadores i protecció de dades

4. Dret de la intel·ligència artificial
4.1. Introducció a la intel·ligència artificial: tecnologia i models de negoci
4.2. Ètica i responsabilitat en IA
4.3. Marc normatiu de la IA
4.4. IA i protecció de dades personals
4.5. Propietat intel·lectual i IA
4.6. Riscos penals de la IA
4.7. Ciberseguretat i riscos de la IA
4.8. Avaluacions de riscos en IA

5. Ciberseguretat
5.1. Introducció i fonaments de la seguretat de la informació
5.2. La regulació de la seguretat de la informació: Europa i Espanya
5.3. L'Esquema Nacional de Seguretat
5.4. Gestió de riscos de tecnologies de la informació (I)
5.5. Gestió de riscos de tecnologies de la informació (II)
5.6. Sistemes de gestió de la seguretat de la informació (I)
5.7. Sistemes de gestió de la seguretat de la informació (II)
5.8. Auditoria de sistemes d'informació (I)
5.9. Auditoria de sistemes d'informació (II)
5.10. La gestió dels incidents de seguretat en xarxes i sistemes.
5.11. Organització i govern de la seguretat de la informació (I)
5.12. Organització i govern de la seguretat de la informació (II)

6. Actius intangibles i propietat intel·lectual
6.1. Introducció a la propietat intel·lectual
6.2. Dret de marques
6.3. Dret audiovisual
6.4. Mecanismes de dret processal en actius intangibles
6.5. Blockchain
6.6. Drets audiovisuals esportius
6.7. Antipirateria
6.8. Casos pràctics

7. Ciberinvestigació i resolució de conflictes
7.1. Incidència de la tecnologia en els processos judicials: l'advocat, la nova oficina judicial i el procés electrònic
7.2. Fonts i mitjans de prova electrònics. Com dotar de seguretat jurídica la prova electrònica en investigacions en entorns digitals, problemàtica en investigacions empresarials.
7.3. Règim jurídic de la prova electrònica en el procés civil: obtenció i aportació de prova electrònica
7.4. Riscos associats en la prova electrònica i col·lisió amb drets fonamentals. La cadena de custòdia.
7.5. Anàlisi forense digital i la seva pràctica per mitjà d'experts forenses: computer forensics.
7.6. Fonts obertes d'investigació en entorns digitals
7.7. Tendències i nous models de resolucions de conflictes digitals: arbitratge, mediació i altres

8. Ciberdelinqüència
8.1. Ciberdelinqüència i nous models criminològics en entorns digitals
8.2. Evolució històrica, social, tecnològica i legislativa
8.3. Ciberdelictes: del fet il·lícit a la tipificació
8.4. Ciberdelinqüència econòmica
8.5. Ciberdelinqüència intrusiva
8.6. Anàlisi especial de xarxes socials i activitats delictives
8.7. Ciberdelictes i la diversa problemàtica processal
8.8. Ciberinvestigació i procés penal: diligències i pràctiques d'investigació digital
8.9. Col·lisió amb drets fonamentals: drets a la intimitat i secret de les telecomunicacions
8.10. Persecució de ciberdelictes: comunicació amb ISP, unitats tecnològiques de cossos de seguretat i altres qüestions pràctiques

9. Compliance digital
9.1. Definició de l'àmbit de compliment normatiu (bon govern de les TIC)
9.2. Cultura corporativa i pràctiques habituals: codis ètics
9.3. Anàlisi de riscos: impactes per a l'organització
9.4. Sistema de gestió del Compliance; plans d'acció i de millora contínua
9.5. Integració de la protecció de dades en els plans de compliment
9.6. Responsabilitat penal de les persones jurídiques (en les TIC)
9.7. Integració del comerç electrònic en els plans de compliment
9.8. Sistemes de gestió de serveis TIC
9.9. Prevenció de blanqueig de capitals i ús de les TIC
9.10. Anàlisi de la informació i classificació d'actius; Open-source intelligence (OSINT)

10. Pla de carrera i especialització professional
10.1. Projecte de pla de carrera professional
10.2. Estratègia i planificació professional
10.3. Mercat, competència i posicionament
10.4. Models professionals i models de negoci
10.5. eMarketing, xarxes socials, marca, i reputació professional
10.6. Productivitat, operativitat i models de treball
10.7. Dret i Mobile
10.8. Dret i joc online
10.9. Dret i intel·ligència artificial
10.10. Altres: Cloud Computing, Big Data, BYOD, Internet of Things, Neuromarketing

11. Treball Final de Màster

Destinataris

El Màster s’adreça a:

 • Professionals de l’àmbit jurídic (llicenciats o graduats en dret, advocats, assessors jurídics o consultors legals), l’activitat professional dels quals estigui relacionada amb àmbits del Dret digital i la societat de la informació.
 • Altres professionals del dret que desitgin reorientar la seva carrera professional.
 • Professionals que, en el seu dia a dia tractin aspectes vinculats amb el Dret digital i la societat de la informació (com ara: e-commerce i prestació de serveis a internet, comunicació digital, seguretat de la informació, privacitat i tractament de dades personals, actius intangibles en entorns digitals, gestió de riscos o e-Government) i que vulguin aprofundir en aquest camp.

Sortides professionals

La metodologia del Màster en Dret Digital i Societat de la Informació t’entrena per a l’exercici professional i reprodueix la complexitat del lloc de feina. Cada mòdul del màster inclou diferents activitats professionalitzadores que et repten a exercir i a fonamentar les teves decisions perquè adquireixis i visquis l’experiència professional.

Aquests són alguns exemples de les activitats que duràs a terme:

Actius intangibles i Internet

La Direcció d’un grup empresarial ha començat a plantejar-se, a llarg termini, la conveniència d’ampliar les seves activitats al mercat asiàtic. El seu producte en aquesta zona és poc conegut. Per acompanyar aquesta expansió es planteja una campanya de màrqueting online amb l’objectiu d’assegurar un posicionament adequat de l’empresa i del producte.

Aquest grup empresarial contracta els teus serveis de consultoria legal per realitzar un informe respecte a com procedir des del punt de vista legal en referència a les activitats que vol emprendre.

En aquest informe hauràs de donar resposta a preguntes com les següents:

Amb quins elements es configuren les estratègies de reputació digital d’una empresa?

Com seqüenciar aquesta estratègia?

Quins criteris són necessaris per a la confecció d’un pla de màrqueting online basat en els dominis?

Amb aquesta activitat aprendràs a assessorar en les estratègies de màrqueting digital de les empreses, tenint en compte la seqüència que cal seguir i la interconnexió entre els diversos actius relacionats amb la identitat online, amb especial rellevància dels noms del domini.

Processos, tecnologia i resolució de conflictes

Ets l’advocat defensor d’una empresa de consultoria en dret i noves tecnologies que demanda dos dels seus exdirectius per competència deslleial per haver creat, en marxar de l’empresa, una societat amb els mateixos serveis que l’empresa demandant i haver-se emportat 5 dels seus clients més fidelitzats.

Al judici, que reproduirem a l’aula, gestionaràs fonts i mitjans de prova tecnològics amb garanties d’una validesa i valoració adequades pel Tribunal que coneix l’assumpte, així aprendràs a tractar i preparar l’aportació al judici i a determinar el moment processal oportú.

Amb aquesta activitat obtindràs la pràctica professional en processos judicials de diversos ordres jurisdiccionals on hi hagi una intervenció o element de prova relacionat amb les TIC o sistemes d’informació corporativa o de persones físiques.

Professorat

Direcció

Sr. Rodolfo Tesone
Advocat. President Emèrit d'ENATIC (Asociación Española de la Abogacía y el Derecho Digital). President del Consorci Internacional pels Drets i les Llibertats Digitals. Director del Màster de Dret Digital de la Universitat de Barcelona/IL3. Membre redactor de la “Carta de Drets Digitals d'Espanya” impulsada pel Ministeri d'Economia i la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, i Membre del Consell Consultiu per a la Transformació Digital creat pel Govern d'Espanya.

Sr. Jordi Ferrer
Advocat especialista en Dret Digital. Master IP&IT a ESADE i professor associat de la Universitat Ramon Llull. Soci fundador de Cyberlaw Consulting i membre fundador de ENATIC.

Quadre docent

Sr. Ignacio Amadoz
Advocat i assessor legal de la Fundació.cat.

Dr. Marc Argemí Ballbè
Doctor en Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Soci Director de SIBILARE, consultora de comunicació estratègica especialitzada en credibilitat (www.sibilare.com). Periodista.

Sra. Belén Arribas Sánchez
Advocada experta en Dret Digital. És presidenta de la International Federation of Computer Law Associations (IFCLA) i presidenta d’ENATIC. Experta del Pool d’Experts European Data Protection Board (EDPB) i vocal de l’Observatori d’Intel·ligència Artificial de la Generalitat Valenciana. Membre espanyol de l’International Network of Privacy Law Professionals i membre de WLW responsable de l’Àrea d’Emprenedoria.

Sr. Xavier Bassas Basoli
Advocat, MEDIAPRO.

Sr. Federico Bueno Mata
Professor de Dret Processal. Universitat de Salamanca.

Dra. Sandra Camacho Clavijo
Professora agregada de la Facultat de Dret de la UAB.

Dr. Josep Cañabate Pérez
Advocat, CISA. Professor de la Facultat de Dret de la UAB.

Sr. Ángel Maria Ceniceros
Assessor fiscal a FLM.

Sr. Daniel Cruz Allende
Enginyer Informàtic i Gerent de Negoci de Incita Security. CISA i CSIM per ISACA i Lead Auditor per BSI i APPLUS. Professor de diferents màster de seguretat de la informació per la UPC, Deusto i UOC.

Sr. Valentí Faura Poy
Director del Àrea de Gestió de Riscos i Auditoria Interna de BDO. Màster en Gestió de Tecnologies de la Informació. CISA, CISM, CIRC, LA ISO 27001, LA ISO 22301, ITIL Foundation, Certified Data Privacy Professional (CDPP). Professor durant 10 anys en Màsters de MGTI (Barcelona) i ESAN (Perú) de la Salle.

Sr. Jordi Ferrer Guillén
Advocat i co-director del Master. Advocat especialista en Dret Digital. Master IP&IT a ESADE i professor associat de la Universitat Ramon Llull. Soci fundador de Cyberlaw Consulting i membre fundador de ENATIC.

Sr. Eloi Font Manté
Advocat especialitzat en Dret Digital. Soci fundador del Despatx FONT ADVOCATS (www.fontadvocats.com). Membre d'AAULETEC (Registre d'Advocats Auditors en Entorns Tecnològics).

Sr. Guillem García González
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Advocat en actiu. Especialista en relacions laborals i TIC.

Sr. Rafael Gimeno-Bayón Del Molino
Llicenciat per la Universitat de Barcelona, Membre de AERCO i de l'Associació Espanyola de la Privacitat. Advocat especialitzat en Dret Informàtic (Protecció de marca online i eliminació de continguts digitals). Legal 2.0. Soci de www.reputaciononlinlegal.es.

Sr. Enric Llaudet
Consultor en seguretat de la informació, CISA, CISM.

Sr. Eduard López Román
Advocat, vocal de la ENATIC.

Sra. María Loza Corera
Advocada, DEA Dret TIC.

Sra. Joana Marí Cardona
Cap del servei de consultoria de l'APDCAT.

Sr. Genís Margarit I Contel
Enginyer de Telecomunicacions. Professor en Gestió de Xarxes de la UPF.

Sr. Ramón Miralles López
Coordinador d'auditoria i seguretat de la ADPCAT. Professor del Màster en Dret de les TIC, Xarxes Socials i Propietat Intel·lectual de la Facultat de Dret d'ESADE. Professor del Mestratge en alta funció directiva de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Membre de les juntes directives deENATIC i del capítol Espanyol de la Cloud Security Alliance.

Sr. Rubén Mora i Fernàndez
Sotsinspector. Cap de la Unitat Central de Delictes Informàtics de la Policia Mossos d'Esquadra.

Sr. Fermín Morales Prats
Catedràtic de Dret Penal a la UAB. Advocat i Director de Gabinete Jurídico Fermín Morales.

Sr. Juan S. Mora-Sanguinetti
Economista Titulat pel Banc d'Espanya Eurosistema. Departament de "Coyuntura y Previsión Económica"

Sr. Rafa Oliver Cuello
Advocat i Assessor Fiscal. Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Catedràtic Acreditat (AQU Catalunya, 2008). Coordinador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC.

Sr. Francesc Parés Campos
Auditor de sistemes de informació de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Enginyer superior en Informàtica per a la UPC i CISA.

Dr. Miquel Peguera Poch
Professor Agregat de Dret Mercantil a la Universitat Oberta de Catalunya.

Dr. Manuel Richard Gonzalez
Professor titular de Dret Processal a la Universitat Pública de Navarra.

Sr. Marc Rius Calavera
Advocat dedicat al Dret de las Tecnologies de la Informació des de 2009. Especialista en Màrqueting Online. Àrbitre d'ADigital en recuperacions de noms de domini. Membre del Consell Assessor de la revista “Món Jurídic” de l'ICAB.

Sr. Carles San José Amat
Cap de l'Àrea d'Inspecció de l'APDCAT.

Sra. Ruth Sala Ordoñez
Advocada penalista, especialista en Delictes Tecnològics i prova digital. Directora del despatx Legalconsultors.

Sr. Abraham Pasamar
Enginyer superior en informàtica, especialista en forenses. Soci Director INCIDE investigació digital.

Sr. Carlos Pérez Sanz
Soci director de l'Àrea de Dret de Tecnologies de la Informació de Ecija a Barcelona.

Sr. Rodolfo Tesone Mendizabal
Advocat. President Emèrit d'ENATIC (Asociación Española de la Abogacía y el Derecho Digital). President del Consorci Internacional pels Drets i les Llibertats Digitals. Director del Màster de Dret Digital de la Universitat de Barcelona/IL3. Membre redactor de la “Carta de Drets Digitals d'Espanya” impulsada pel Ministeri d'Economia i la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, i Membre del Consell Consultiu per a la Transformació Digital creat pel Govern d'Espanya.

Sra. Mª del Pilar Tintoré Garriga
Advocada especialitzada en Dº de Família i menors. Professora del Màster de Dret de Família i Infància a la UB. Membre de les Juntes directives de la Secció d'Infància i adolescència del ICAB, de ENATIC i de la Societat Catalana d'advocats de família (SCAF).

Sr. Roberto Valverde Megías
Fiscal Delegat de Criminalitat Informàtica. Fiscalia Provincial de Barcelona.

Sr. Andreu Van den Eynde Adroer
Advocat penalista. Professor de dret penal i delictes informàtics a ICAB. Consultor de Negociació UOC.

Sra. Rebeca Velasco Gutiérrez
Advocada dedicada al Dret de les Tecnologies de la Informació des de 2004. Especialista en Màrqueting Online i Corporate Compliance. Docent en PricewaterhouseCoopers i col•laboradora del Màster IT+IP d'ESADE (Universitat Ramón Llull).

Sr. Xavier Verge Mestre
Coordinador del Grau en Empresa i Tecnologia.
Professor titular organització d'empresa de la UAB.

Sr. Carlos Vicente Fernández
Advocat i responsable de Compres i Contractació de Serveis per Europa del Sur al Grup Danone. Consultor per start ups tecnològiques i inversor en start ups vinculades a les noves tecnologies i Apps mòbils.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Associats/des a l’Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones (AEDIPE). 10% de descompte.
 • Associats/ades a la Fundació Factor Humà. 10% de descompte.
 • Col·legiats/des del Col·legi de Màrqueting i Comunicació de Catalunya. 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h