Màster en Dret Digital i Societat de la Infor...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Dret Digital i Societat de la Informació

Presencial
39 setmanes
master derecho digital

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

16/10/2023 - 17/7/2024

Modalitat

Presencial

Horari

Dilluns, dimarts i dijous de 18:45h a 21:45h i 10 dimecres segons calendari (consulta'ns per confirmar les dates). Es realitzaran les sessions de tutories i Master Class en horari pendent de determinar.

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

6.900

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

327 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Amb la revolució tecnològica, s’està vivint un canvi d’era en àmbits com la privacitat i protecció de dades personals, els actius intangibles, la seguretat o la venda de productes i serveis, entre molts altres. Les relacions jurídiques necessiten nous marcs de treball i calen professionals adaptats a les innovacions del Dret Digital, per resoldre les noves necessitats de persones, empreses i institucions.

El Màster en Dret Digital i Societat de la Informació de la Universitat de Barcelona t’aporta eines pràctiques perquè puguis liderar l’adaptació als nous reptes jurídics que presenten les TIC (Tecnologia de la Informació i la Comunicació). Aquest Màster et prepara com a futur expert en el desenvolupament de polítiques en els diferents àmbits del Dret Digital.

Per tal que assumeixis aquest rol de referent professional en Dret Digital, no només aprofundiràs en fonaments legals i treballaràs les seves aplicacions de forma pràctica, sinó que també desenvoluparàs la teva estratègia professional i d’especialització amb recursos que et permetran posicionar-te com a professional capdavanter en aquesta nova branca del Dret. 

Objectius

El Màster pretén que tinguis una visió clara, actualitzada i transversal del Dret en la Societat de la Informació, aportant competències associades a la informàtica, les telecomunicacions i internet i oferint eines per al desenvolupament professional. Més específicament, els objectius del Màster són:

 • Conèixer amb profunditat el règim jurídic del comerç electrònic i dels prestadors de serveis de la Societat de la Informació.
 • Entendre i aplicar les implicacions jurídiques en l’àmbit de la privacitat i protecció de dades.
 • Dominar i gestionar els potencials il·lícits penals, civils i mercantils relacionats amb l’ús de les TIC i preparar-se davant les obligacions de compliment legal o compliance i gestió de riscos en l’àmbit internacional.
 • Saber aplicar el dret dels actius intangibles (marques, propietat intel·lectual i noms de domini) en un entorn digital.
 • Identificar els riscos i conèixer les vies de protecció de la reputació online des d'un punt de vista legal i de comunicació i protecció de la identitat corporativa a internet.
 • Analitzar i saber aplicar els drets i llibertats digitals de les persones.
 • Conèixer els elements de gestió i els estàndards aplicables a la seguretat de la informació, així com saber dissenyar i desenvolupar una auditoria i alinear la seguretat de la informació amb el negoci.
 • Adquirir coneixements del desplegament de les TIC en el sector públic.
 • Entendre els models d’empreses tecnològiques i les implicacions jurídiques per a l’economia col·laborativa, les start-ups tecnològiques, els contractes d’outsourcing i l’impacte de les TIC en la relació laboral.
 • Dissenyar una estratègia professional i planificar la carrera professional a curt, mig i llarg termini, creant un propi pla de màrqueting i optimització.

Tres raons per escollir-lo

 • Dissenyat per tal que siguis líder en l'adaptació als nous reptes jurídics de les TIC en àmbits com la privacitat, els actius intangibles, la seguretat o e-commerce, entre d'altres
 • A més d'aprofundir en aspectes legals amb una visió pràctica, treballaràs en la teva pròpia estratègia professional i d'especialització per a posicionar-te en el mercat
 • Co-elaborat amb ENATIC (associació d'Experts Nacionals de l'Advocacia TIC) i impartit per experts de reconegut prestigi

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

de

Colaboradores

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Dret Digital i Societat de la Informació per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Immersió al Dret Digital
1.1. Introducció al Dret de la Societat de la Informació
1.2. Drets digitals de les persones
1.3. Impacte de la transformació digital a organitzacions, empreses i administracions públiques
1.4. Actius intangibles i Internet
1.5. Comerç Electrònic i Reputació Digital
1.6. Delegat de Protecció de Dades i RGPD
1.7. La seguretat de la informació i de les TIC: visió tècnico-jurídica
1.8. Gestió de riscos i Compliance
1.9. Processos, tecnologia i resolució de conflictes
1.10. Cibercriminalitat
1.11. Estratègia Professional i especialització
1.12. Introducció i Fonaments tecnològics

2. Drets digitals de les persones
2.1. Els drets de la personalitat en entorns digitals
2.2. Els drets a la intimitat, honor i pròpia imatge a les Xarxes Socials
2.3. Dret a la informació, llibertat d'expressió, associació i pensament a les Xarxes
2.4. Els drets a la infància i l'adolescència en entorns digitals i responsabilitat parentals: aspectes civils
2.5. Els drets dels menors en els entorns digitals: aspectes penals
2.6. El desenvolupament dels drets civils digitals en l’àmbit internacional

3. Impacte de la transformació digital en organitzacions, empreses i administracions públiques
3.1. La transformació digital des de la perspectiva empresarial
3.2. Big data i nous models de negoci digital
3.3. Outsourcing: contractació a tercers de béns i serveis TIC
3.4. Assessorament jurídic a emprenedors i start-ups digitals
3.5. Aspectes jurídics de l'economia col·laborativa
3.6. Treball líquid i professions digitals: noves relacions laborals en entorns digitals
3.7 Tecnologies de la informació i administracions públiques: eGovernment
3.8 Ús intensiu de les TIC al sector públic: cloud computing, big data, open data i smartcities
3.9 Governança i democràcia electrònica: objectius generals i tàctics per al seu desenvolupament

4. Actius intangibles i Internet
4.1. Actius intangibles. Registre i gestió de marques. Propietat intel·lectual en entorns digitals.
4.2 Sistema de noms de domini.
4.3 Perspectiva legal del dret audiovisual.

5. Delegat de protecció de dades i RGPD
5.1. Normativa de protecció de dades
5.2. Delegat de protecció de dades: funcions i responsabilitats
5.3. Responsables de tractaments: sistemes de gestió de la protecció de dades
5.4. Processos d'adequació al RGPD i programes de compliment
5.5. Avaluacions d'impacte relatives a dades personals
5.6. Licitud de tractaments
5.7. Procediments de resposta a exercici de drets
5.8. Identificació, anàlisi i valoració de riscos
5.9. Mesures de seguretat: selecció i implantació
5.10. Transferències internacionals de dades
5.11. Encarregats de tractament: selecció i contractació
5.12. Auditories de Protecció de Dades
5.13. Autoritats de Control i Comitè Europeu de protecció de dades
5.14. Infraccions, inspeccions i règim sancionador
5.15. Activitats tractaments específics: laboral, màrqueting, administracions públiques, salut, telecomunicacions, videovigilància, etc.
5.16. Reptes tecnològics i privacitat: cloud, IOT, big data, tracking, blockchain, etc.

6. Comerç Electrònic i Reputació Digital
6.1. Marc normatiu i pràctic en la prestació de serveis per Internet.
6.2. E-commerce: aspectes legals i fiscals.
6.3. Responsabilitat jurídica dels prestadors de serveis a Internet.
6.4. Social media: Aspectes jurídics de les principals xarxes socials.
6.5 Reputació digital: gestió jurídica i comunicativa de les crisis.
6.6 Identitat corporativa i Publicitat online.

7. La seguretat de la informació i de les TIC: visió tècnic-jurídica
7.1. Fonaments i estàndards de Seguretat de la Informació.
7.2. El binomi seguretat de la informació com obligació legal i seguretat de la informació com bones pràctiques.
7.3. Visió pràctica de l’auditoria de sistemes d’informació. El perfil professional d’auditor de sistemes d’informació.
7.4. Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI): ISO 27001:2013.
7.5. Auditoria i perfil jurídic: mètodes de treball d’auditoria de seguretat aplicada a les obligacions legals d’auditar sistemes de informació.

8. “Compliance” i Gestió de riscos
8.1. Marc normatiu i introducció al Compliance.
8.2. Metodologia per a la gestió del compliment normatiu (ISO 19600 - Compliance Management Systems (CMS).
8.3. Implantacions i casos pràctics.

9. Processos, prova electrònica i resolució de conflictes
9.1. Incidència de la tecnologia en els processos judicials: l’advocat, la nova oficina judicial i el procés electrònic.
9.2. Fonts i mitjans de prova electrònics. Com dotar de seguretat jurídica els documents electrònics.
9.3. Règim jurídic de la prova electrònica en el procés civil: obtenció i aportació de prova electrònica.
9.4. Riscos associats en la prova electrònica i col·lisió amb drets fonamentals. La cadena de custòdia.
9.5. Anàlisi forense digital i la seva pràctica per mitjà d’experts forenses: ”computer forensics”.
9.6. Tendències i nous models de resolucions de conflictes digitals per canals digitals: arbitratge i mediació.

10. Ciberdelinqüència
10.1. Ciberdelinqüència i nous models criminològics en entorns digitals
10.2. Evolució històrica, social, tecnològica i legislativa
10.3. Ciberdelictes: del fet il·lícit a la tipificació
10.4. Ciberdelinqüència econòmica
10.5. Ciberdelinqüència intrusiva
10.6. Especial anàlisi de xarxes socials i activitats delictives
10.7. Ciberdelictes i la seva diversa problemàtica processal
10.8. Ciberinvestigació i procés penal: diligències i pràctiques d'investigació digital
10.9. Col·lisió amb drets fonamentals: drets a la intimitat i secret de les telecomunicacions
10.10. Persecució de ciberdelictes: comunicació amb ISP, unitats tecnològiques de cossos de seguretat i altres qüestions pràctiques

11. Pla de carrera profesional

12. Estratègia professional i especialització
12.1. Estratègia i Planificació Professional
12.2. Mercat, competència i posicionament
12.3. Models Professionals i models de negoci
12.4. eMarketing, Xarxes Socials, Marca, i Reputació professional
12.5. Productivitat, operativitat i models de treball
12.6. Dret i Mobile
12.7. Dret i Joc Online
12.8. Dret i Intel·ligència Digital i Artificial
12.9. Altres (Cloud Computing, Big Data, Byod, Internet of Things, Neuromarketing, ...)

13. Treball final de màster

Destinataris

El Màster s’adreça a:

 • Professionals de l’àmbit jurídic (llicenciats o graduats en dret, advocats, assessors jurídics o consultors legals), l’activitat professional dels quals estigui relacionada amb àmbits del Dret digital i la societat de la informació.
 • Altres professionals del dret que desitgin reorientar la seva carrera professional.
 • Professionals que, en el seu dia a dia tractin aspectes vinculats amb el Dret digital i la societat de la informació (com ara: e-commerce i prestació de serveis a internet, comunicació digital, seguretat de la informació, privacitat i tractament de dades personals, actius intangibles en entorns digitals, gestió de riscos o e-Government) i que vulguin aprofundir en aquest camp.

Sortides professionals

La metodologia del Màster en Dret Digital i Societat de la Informació t’entrena per a l’exercici professional i reprodueix la complexitat del lloc de feina. Cada mòdul del màster inclou diferents activitats professionalitzadores que et repten a exercir i a fonamentar les teves decisions perquè adquireixis i visquis l’experiència professional.

Aquests són alguns exemples de les activitats que duràs a terme:

Actius intangibles i Internet

La Direcció d’un grup empresarial ha començat a plantejar-se, a llarg termini, la conveniència d’ampliar les seves activitats al mercat asiàtic. El seu producte en aquesta zona és poc conegut. Per acompanyar aquesta expansió es planteja una campanya de màrqueting online amb l’objectiu d’assegurar un posicionament adequat de l’empresa i del producte.

Aquest grup empresarial contracta els teus serveis de consultoria legal per realitzar un informe respecte a com procedir des del punt de vista legal en referència a les activitats que vol emprendre.

En aquest informe hauràs de donar resposta a preguntes com les següents:

Amb quins elements es configuren les estratègies de reputació digital d’una empresa?

Com seqüenciar aquesta estratègia?

Quins criteris són necessaris per a la confecció d’un pla de màrqueting online basat en els dominis?

Amb aquesta activitat aprendràs a assessorar en les estratègies de màrqueting digital de les empreses, tenint en compte la seqüència que cal seguir i la interconnexió entre els diversos actius relacionats amb la identitat online, amb especial rellevància dels noms del domini.

Processos, tecnologia i resolució de conflictes

Ets l’advocat defensor d’una empresa de consultoria en dret i noves tecnologies que demanda dos dels seus exdirectius per competència deslleial per haver creat, en marxar de l’empresa, una societat amb els mateixos serveis que l’empresa demandant i haver-se emportat 5 dels seus clients més fidelitzats.

Al judici, que reproduirem a l’aula, gestionaràs fonts i mitjans de prova tecnològics amb garanties d’una validesa i valoració adequades pel Tribunal que coneix l’assumpte, així aprendràs a tractar i preparar l’aportació al judici i a determinar el moment processal oportú.

Amb aquesta activitat obtindràs la pràctica professional en processos judicials de diversos ordres jurisdiccionals on hi hagi una intervenció o element de prova relacionat amb les TIC o sistemes d’informació corporativa o de persones físiques.

Professorat

Direcció

Sr. Rodolfo Tesone
Advocat. President d'ENATIC (Associació d'Experts Nacionals de l'Advocacia TIC). Membre del Comité d'experts del CGAE (Consell General de l'Advocacia Espanyola). President de la Secció de Dret de les TIC del ICAB (Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona) (2010-2013). Àrbitre del Comité TIC de AEADE (Associació Europea d'Arbitratge). Membre de la CSA (Cloud Security Alliance).

Sr. Jordi Ferrer
Advocat especialista en Dret Digital. Master IP&IT a ESADE i professor associat de la Universitat Ramon Llull. Soci fundador de Cyberlaw Consulting i membre fundador de ENATIC.

Quadre docent

Sr. Ignacio Amadoz
Advocat i assessor legal de la Fundació.cat.

Dr. Marc Argemí Ballbè
Doctor en Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona
Soci Director de SIBILARE, consultora de comunicació estratègica especialitzada en credibilitat (www.sibilare.com).
Periodista.

Sr. Xavier Bassas Basoli
Advocat, MEDIAPRO.

Sr. Federico Bueno Mata
Professor de Dret Processal. Universitat de Salamanca.

Dra. Sandra Camacho Clavijo
Professora agregada de la Facultat de Dret de la UAB.

Dr. Josep Cañabate Pérez
Advocat, CISA.
Professor de la Facultat de Dret de la UAB.

Sr. Daniel Cruz Allende
Enginyer Informàtic i Gerent de Negoci de Incita Security.
CISA i CSIM per ISACA i Lead Auditor per BSI i APPLUS.
Professor de diferents màster de seguretat de la informació per la UPC, Deusto i UOC.

Sr. Valentí Faura Poy
Director del Àrea de Gestió de Riscos i Auditoria Interna de BDO.
Màster en Gestió de Tecnologies de la Informació.
CISA, CISM, CIRC, LA ISO 27001, LA ISO 22301, ITIL Foundation, Certified Data Privacy Professional (CDPP).
Professor durant 10 anys en Màsters de MGTI (Barcelona) i ESAN (Perú) de la Salle.

Sr. Jordi Ferrer Guillén
Advocat i co-director del Master.
Advocat especialista en Dret Digital. Master IP&IT a ESADE i professor associat de la Universitat Ramon Llull. Soci fundador de Cyberlaw Consulting i membre fundador de ENATIC.

Sr. Eloi Font Manté
Advocat especialitzat en Dret Digital.
Soci fundador del Despatx FONT ADVOCATS (www.fontadvocats.com).
Membre d'AAULETEC (Registre d'Advocats Auditors en Entorns Tecnològics).

Sr. Guillem García González
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Advocat en actiu.
Especialista en relacions laborals i TIC.

Sr. Rafael Gimeno-Bayón Del Molino
Llicenciat per la Universitat de Barcelona, Membre de AERCO i de l'Associació Espanyola de la Privacitat. Advocat especialitzat en Dret Informàtic (Protecció de marca online i eliminació de continguts digitals). Legal 2.0. Soci de www.reputaciononlinlegal.es.

Sr. Enric Llaudet
Consultor en seguretat de la informació, CISA, CISM.

Sr. Eduard López Román
Advocat, vocal de la ENATIC.

Sra. María Loza Corera
Advocada, DEA Dret TIC.

Sra. Joana Marí Cardona
Cap del servei de consultoria de l'APDCAT.

Sr. Genís Margarit I Contel
Enginyer de Telecomunicacions.
Professor en Gestió de Xarxes de la UPF.

Sr. Ramón Miralles López
Coordinador d'auditoria i seguretat de la ADPCAT. Professor del Màster en Dret de les TIC, Xarxes Socials i Propietat Intel·lectual de la Facultat de Dret d'ESADE.
Professor del Mestratge en alta funció directiva de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Membre de les juntes directives deENATIC i del capítol Espanyol de la Cloud Security Alliance.

Sr. Rubén Mora i Fernàndez
Sotsinspector. Cap de la Unitat Central de Delictes Informàtics de la Policia Mossos d'Esquadra.

Sr. Fermín Morales Prats
Catedràtic de Dret Penal a la UAB.
Advocat i Director de Gabinete Jurídico Fermín Morales.

Sr. Juan S. Mora-Sanguinetti
Economista Titulat pel Banc d'Espanya Eurosistema. Departament de "Coyuntura y Previsión Económica"

Sr. Rafa Oliver Cuello
Advocat i Assessor Fiscal. Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona.
Catedràtic Acreditat (AQU Catalunya, 2008).
Coordinador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC.

Sr. Francesc Parés Campos
Auditor de sistemes de informació de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Enginyer superior en Informàtica per a la UPC i CISA.

Dr. Miquel Peguera Poch
Professor Agregat de Dret Mercantil a la Universitat Oberta de Catalunya.

Dr. Manuel Richard Gonzalez
Professor titular de Dret Processal a la Universitat Pública de Navarra.

Sr. Marc Rius Calavera
Advocat dedicat al Dret de las Tecnologies de la Informació des de 2009.
Especialista en Màrqueting Online.
Àrbitre d'ADigital en recuperacions de noms de domini. Membre del Consell Assessor de la revista “Món Jurídic” de l'ICAB.

Sr. Carles San José Amat
Cap de l'Àrea d'Inspecció de l'APDCAT.

Sra. Ruth Sala Ordoñez
Advocada penalista, especialista en Delictes Tecnològics i prova digital.
Directora del despatx Legalconsultors.

Sr. Abraham Pasamar
Enginyer superior en informàtica, especialista en forenses.
Soci Director INCIDE investigació digital.

Sr. Carlos Pérez Sanz
Soci director de l'Àrea de Dret de Tecnologies de la Informació de Ecija a Barcelona.

Sr. Rodolfo Tesone Mendizabal
Advocat. President d'ENATIC (Associació d'Experts Nacionals de l'Advocacia TIC).
Membre del Comité d'experts del CGAE (Consell General de l'Advocacia Espanyola).
President de la Secció de Dret de les TIC del ICAB (Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona) (2010-2013)
Àrbitre del Comité TIC de AEADE (Associació Europea d'Arbitratge).
Membre de la CSA (Cloud Security Alliance).

Sra. Mª del Pilar Tintoré Garriga
Advocada especialitzada en Dº de Família i menors.
Professora del Màster de Dret de Família i Infància a la UB.
Membre de les Juntes directives de la Secció d'Infància i adolescència del ICAB, de ENATIC i de la Societat Catalana d'advocats de família (SCAF).

Sr. Roberto Valverde Megías
Fiscal Delegat de Criminalitat Informàtica.
Fiscalia Provincial de Barcelona.

Sr. Andreu Van den Eynde Adroer
Advocat penalista.
Professor de dret penal i delictes informàtics a ICAB.
Consultor de Negociació UOC.

Sra. Rebeca Velasco Gutiérrez
Advocada dedicada al Dret de les Tecnologies de la Informació des de 2004.
Especialista en Màrqueting Online i Corporate Compliance.
Docent en PricewaterhouseCoopers i col•laboradora del Màster IT+IP d'ESADE (Universitat Ramón Llull).

Sr. Xavier Verge Mestre
Coordinador del Grau en Empresa i Tecnologia.
Professor titular organització d'empresa de la UAB.

Sr. Carlos Vicente Fernández
Advocat i responsable de Compres i Contractació de Serveis per Europa del Sur al Grup Danone. Consultor per start ups tecnològiques i inversor en start ups vinculades a les noves tecnologies i Apps mòbils.
 

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Associats de la Fundació Factor Humà. 10% de descompte.
 • Socis Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones (AEDIPE). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h