Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàrie...

Afegir a favorits
Infermeria

Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries

Semipresencial
43 setmanes
máster urgencias hospitalarias

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

4/9/2020 - 1/7/2021

Modalitat

Semipresencial

Horari

On-Line. 1ª fase presencial: del 25 al 28 de gener de 2021, i 2ª fase presencial: del 28 de juny al 1 de juliol de 2021.
Mòdul de tallers amb estada obligatòria a les instal·lacions i cost de l'estada i dietes incloses a la matrícula del programa.

Preu

3.870

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

830 h. on-line + 150 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.Presentació

Programa reconegut d'interès per:
enfermeria-presentacion

 

 

La infermeria és una disciplina que es troba necessàriament immersa en un procés continu de formació. Aquesta professió construeix el seu propi coneixement amb l’experiència assistencial i amb la investigació. En el camp de les urgències i emergències és imprescindible actualitzar de forma constant aquest coneixement per saber valorar, i poder actuar, en situacions que requereixin la màxima eficàcia en la presa de decisions, amb l’únic objectiu de salvar una vida o resoldre situacions de màxim risc vital.

A cada situació en què calgui atenció sanitària immediata, els infermers/es han de complir un paper que va més enllà del assistencial, ja que les seves funcions també contemplen la planificació, l’organització i la prevenció, a més d’intervenir en l’atenció i suport als familiars i acompanyants, que viuen amb els pacients moments molt intensos d’angoixa i incertesa.

Tenint en compte el que s’ha dit anteriorment, i sent conscients que qualsevol millora de la capacitat assistencial de l’infermer/a influeix en el benefici dels pacients, així com el reconegut d’un major grau de responsabilitat, autonomia i competències, el Màster en Infermeria d’Urgències Hospitalàries de l’Institut de Formació Continua- IL3 de la Universitat de Barcelona es fonamenta en l’atenció integral al pacient urgent i basa els aprenentatges en els coneixements científics i en les experiències de l’equip docent que participa mitjançant l’aplicació de casos, tallers pràctics i treballs de grup. Impartit en modalitat semipresencial, combina el desenvolupament teòric mitjançant l’autoaprenentatge i l’autoavaluació a través de casos clínics, fòrums de participació i simulacions virtuals, i el desenvolupament de les habilitats clíniques amb tallers pràctics.

Si ets diplomat/da o graduat/da en infermeria i vols especialitzar-te en l’atenció urgent o emergent, o ja ets un professional de les urgències hospitalàries i vols ampliar els teus coneixements o obtenir una titulació superior especialitzada, aquest és el teu programa.

Objectius

Ampliar i aprofundir en els coneixements i les cures infermeres en el camp de les urgències per facilitar i permetre als professionals investigar, planificar, formar i organitzar dins d'aquest marc i en aquelles situacions que requereixen assistència sanitària. Com a objectius específics, destaquen:

  • Decidir i dominar les cures i accions adequades per a resoldre situacions de risc vital.
  • Conèixer el maneig adequat de l'ús de fàrmacs en situacions d'urgències i emergències.
  • Estar capacitat per a la presa de decisions urgents amb criteris d'eficiència i qualitat.
  • Conèixer el procés i la metodologia assistencial en el marc del servei d'urgències hospitalàries.

Tres raons per escollir-lo

 

  • Respon a les necessitats actuals de l'infermer/a en els serveis d'urgències i emergències, capacitant-lo per a la presa de decisions urgents amb criteris d'eficiència i qualitat.
  • Aval de 16 edicions d'experiència en formació en infermeria d'urgències i més de 2.600 professionals formats, la majoria dels quals forma part dels serveis d'urgències dels nostres hospitals i d'emergències extrahospitalàries.
  • Modalitat semipresencial, que permet l'accés d'infermers/es de qualsevol provincia o país i és compatible amb l'activitat assistencial. Inclou tallers d'habilitats clíniques i ofereix pràctiques curriculars en serveis d'urgències d'hospitals amb alta tecnologia.
de

Colaboradores

Acreditació acadèmica

Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic + DEA d'acord amb les recomenacions de la European Resucitation Council.

Programa

1. Entorn humà i terapèutic
1.1. Inauguració del curs
1.2. Gestió de conflictes a urgències. Abordatge del dol i comunicació de males notícies
1.3. Utilització i disseny de protocols d'actuació: metodologia i qualitat assistencial

2. Organització, coordinació i marc legal en els serveis d'urgències
2.1. Organització dels serveis d’urgències
2.2. Coordinació infermera a urgències
2.3. Gestió de riscs laborals a urgències
2.4. Marc de legalitat i problemes derivats de l’atenció a urgències
2.5. El triatge estructurat als serveis d’urgències

3. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema quirúrgic
3.1. Dolor abdominal
3.2. Maneig urgent del pacient amb alteracions vasculars
3.3. Còlic renouretral. Pielonefritis, síndrome prostàtic, hematúries
3.4. Ferides i cremades
3.5. Interpretació analítica a Urgències
3.6. Atenció al pacient ferit per armes blanques i/o de foc
3.7. Sutures i cura de ferides
3.8. Interpretació radiogràfica bàsica a urgències

4. Procés d'atenció i actitud davant el pacient politraumàtic
4.1. Atenció inicial en el pacient amb politraumatismes
4.2. Traumatismes toràcics
4.3. Immobilització extrahospitalària i "transfer" a urgències
4.4. Cures d’infermeria davant un pacient portador de drenatge toràcic
4.5. Traumatismes cranioencefàlics
4.6. Traumatismes abdominals i genitourinaris
4.7. Lesiones traumàtiques, fractures i luxacions d’extremitats superiors i inferiors
4.8. Embenats i immobilitzacions

5. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema mèdic
5.1. Edema agut de pulmó cardiogènic. Tromboembolisme pulmonar
5.2. Conceptes bàsics d'electrofisiologia cardíaca. Arítmies cardíaques
5.3. Cardiopatia isquèmica
5.4. Maneig urgent del pacient amb limitació del flux aeri
5.5. Maneig urgent del pacient amb alteracions neurològiques
5.6. Maneig del pacient amb reacció anafilàctica i del pacient amb complicacions de la diabetis
5.7. Maneig del pacient amb intoxicació aguda
5.8. Crisis hipertensives
5.9. Lesió i fracàs renal agut a urgències
5.10. Maneig del pacient amb febre
5.11. Utilització de fàrmacs a urgències

6. Procés d'atenció i actitud davant el pacient crític
6.1. Actuació de l’equip multidisciplinari al box de crítics
6.2. Actituds i actuacions davant el pacient en xoc
6.3. Ressuscitació cardiopulmonar en l’adult
6.4. Donant d’òrgans a cor aturat
6.5. Ventilació mecànica no invasiva
6.6. Ventilació mecànica invasiva
6.7. Pacient crític respiratori
6.8. Atenció inicial d’infermeria al gran cremat

7. Procés d'atenció urgent als nens
7.1. Valoració inicial: triangle d’avaluació pediàtrica. Urgències respiratòries. Urgències digestives. El xoc a pediatria
7.2. Reanimació cardiopulmonar pediàtrica
7.3. Politraumàtic pediàtric i TCE
7.4. Tècniques d'infermeria pediàtrica, administració de medicació i oxigenoteràpia
7.5. Urgències endocrines, febre, sèpsies i accidents infantils
7.6. Atenció d’infermeria al pacient amb traumatisme cranioencefàlic

8. Procés d'atenció urgent a la dona
8.1. Actuació d'infermeria en agressions i violència de gènere
8.2. Infeccions de transmissió sexual
8.3. Hiperemesi gravídica. Trastorns hipertensos de l'embaràs (THE)
8.4. Alteracions menstruals. Avortament. Despreniment prematur de placenta. Placenta prèvia. Assistència a l’embaràs i gestacions múltiples
8.5. Amenaça de part prematur. Assistència al part. Complicacions puerperals. Atenció neonatal

9. Procés d'atenció als pacients psiquiàtrics
9.1. Urgències psiquiàtriques. Valoració psiquiàtrica
9.2. Trastorn psicòtic. Antipsicòtics
9.3. Trastorns afectius i pacient suïcida. Antidepressius i liti
9.4. Trastorns de la personalitat
9.5. Trastorns d’ansietat
9.6. Urgències psiquiàtriques infantils i juvenils
9.7. Alcohol i substàncies d'abús
9.8. Agitació i violència. Protocol de contenció

10. Procés d'atenció a malalts de diferents especialitats
10.1. Urgències davant un pacient oncològic
10.2. Urgències oftalmològiques
10.3. Urgències otorinolaringòlogues
10.4. Accessos vasculars i intraossis en urgències.

11. Pràcticum Hospitalari

12. Treball Final de Màster: Metodologia i projecte de recerca

13. Tallers presencials d'habilitats clíniques i competències no tècniques

13. 1. Auscultació cardiorespiratòria.
13. 2. Accessos vasculars en l'adult: via intraòssea, port-a-cath, via central, catéter central perifèric, punció ecoguiada i punció arterial.
13.3. Casos d'interpretació electrocardiogràfica.
13.4. Sutures
13.5. Embenats i immobilitzacions.
13.6. Guixos.
13.7. Transfer del pacient traumàtic a urgències.
13.8. Actuació inicial al pacient traumàtic al box de reanimació d'urgències.
13.9. Suport vital bàsic + DEA en l' adult.
13.10. Suport vital avançat en l'adult.
13.11. Ventilació mecànica invasiva.
13.12. Maneig del pacient crític en urgències.
13.13. Exercici d'accident de múltiples víctimes.
13.14. Interpretació radiològica.
13.15. Suport vital pediàtric.
13.16. Tècniques d' infermeria pediàtrica i casos.
13.17. Reanimació neonatal - tècniques d'exploració amb embarassades.
13.18. Cateterització de cordó umbilical.
13.19. Casos a resoldre durant l'embaràs i/o part.

Destinataris

Diplomats/des o graduats/des en infermeria dedicats o interessats en l'atenció del pacient urgent i emergent en qualsevol camp assistencial dins de l'àmbit hospitalari.

Sortides professionals

El Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries especialitza per a l'exercici de la infermeria en:

  • Serveis d'urgències hospitalàries.
  • Serveis d'urgències de l'Atenció Primària (CUAP’s).
  • Serveis d'emergències extrahospitalàries.

Professorat

Direcció

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens
Doctor en Infermeria. Director del Departament d'Infermeria Fonamental i Metge-Quirúrgic de l'Escola d'Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Sr. José Antonio Sarria Guerrero
Infermer. Professor del Departament d'Infermeria Fonamental i Metge-Quirúrgic de l'Escola d'Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Sra. Monica Alapont
Infermera. Hospital de Mataró.

Sra. Natalia Antunez
Infermera. Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Sra. Sonia Barroso
Infermera i tècnic de riscos laborals. Hospital Clínic de Barcelona.

Sr. Urtzi Blancou
Infermer. Centre de Salut Mental del Guinardó.

Sra. Cristina Bordanove
Infermera. Hospital Clínic de Barcelona.

Dra. Araceli Domingo
Metgessa. Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu.

Dr. Joan Maria Estrada
Infermer. Professor de l'Escola d'Infermeria. Universitat de Barcelona.

Dr. Jordi Galimany
Infermer.  Professor de l'Escola d'Infermeria. Universitat de Barcelona.

Sr. Rafael Garrido
Infermer. Centre d'Estudis Sanitaris.

Dra. Eva Guix
Infermera. Professora de l'Escola d'Infermeria. Universitat de Barcelona.

Sra. Victoria Mañas
Infermera. Oncologia Mèdica. Hospital Quirón de Bilbao.

Sra. Gemma Martínez
Infermera. Hospital Clínic de Barcelona.

Dr. Eduard Martínez
Metge. SEMSA 061 Catalunya.

Dr. Lluís Mundet
Infermer. Hospital de  Mataró.

Sra. Mónica Murillo
Infermera. Hospital Clínic de Barcelona.

Sr. David Olivart
Psicòleg. Professor C.E. Sant Francesc.

Sra. Marta Olivé
Infermera. SEMSA 061 Catalunya.

Sr. Josep Maria Petit
Infermer. Unitat de Grans Cremats. Hospital de la  Vall d Hebron.

Sr. Antonio Ramal
Infermer. SSM CSMA Horta Guinardó.

Sra. Esther Rebull
Infermera. Centre d'Atenció Primària de Manso (ICS).

Sra. Librada Rozas
Infermera. Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu.

Sra. Cristina Sánchez
Infermera. Intitut Català d'Oncologia.

Sr. Jordi Sánchez
Infermer. Hospital de  Mataró.

Dr. Joan Sánchez
Metge. Medicina Legal i pèrit metge en jutjats i tribunals.

Sr. Josep Sánchez
Tècnic d' emergències mèdiques. SEMSA 061 Catalunya

Sr. José Antonio Sarria
Infermer. Professor de l'Escola d'Infermeria. Universitat de Barcelona.

Sr. Rafael Jesús Sarria.
Infermer. Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Sr. Toni Senent
Tècnic d'emergències sanitàries. SEMSA 061 Catalunya.

Sra. Carlota Solanich
Infermera. Institut Català de la Retina (ICR).

Sr. Manel Tomás
Infermer. Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi.

Sra. Celia Vall
Infermera. Institut Català de la Salut (ICS).

Dra. Gemma Via
Infermera. Hospital Universitari de Bellvitge.

Dr. Alberto Villamor
Infermer. Hospital Clínic de Barcelona.

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com online) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h