Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàrie...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries

Semipresencial
44 setmanes
máster urgencias hospitalarias

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

2/9/2024 - 7/7/2025

Modalitat

Semipresencial

Horari

On-Line. 1ª fase presencial: del 20 al 23 de gener de 2025, i 2ª fase presencial: del 25 al 27 de juny de 2025.
Mòdul de tallers amb estada obligatòria a les instal·lacions i cost de l'estada i dietes incloses a la matrícula del programa.

Preu

4.450

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

830 h. on-line + 150 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Programa reconegut d'interès per:
enfermeria-presentacion

 

 

La Infermeria és una disciplina que es troba necessàriament immersa en un procés continu de formació. Aquesta professió construeix el seu propi coneixement amb l’experiència assistencial i amb la investigació. En el camp de les urgències i emergències és imprescindible actualitzar de forma constant aquest coneixement per saber valorar, i poder actuar, en situacions que requereixin la màxima eficàcia en la presa de decisions, amb l’únic objectiu de salvar una vida o resoldre situacions de màxim risc vital.

A cada situació en què calgui atenció sanitària immediata, els infermers/es han de complir un paper que va més enllà del assistencial, ja que les seves funcions també contemplen la planificació, l’organització i la prevenció, a més d’intervenir en l’atenció i suport als familiars i acompanyants, que viuen amb els pacients moments molt intensos d’angoixa i incertesa.

Tenint en compte el que s’ha dit anteriorment, i sent conscients que qualsevol millora de la capacitat assistencial de l’infermer/a influeix en el benefici dels pacients, així com el reconegut d’un major grau de responsabilitat, autonomia i competències, el Màster de Formació Permanent en Infermeria d’Urgències Hospitalàries de l’Institut de Formació Continua- IL3 de la Universitat de Barcelona es fonamenta en l’atenció integral al pacient urgent i basa els aprenentatges en els coneixements científics i en les experiències de l’equip docent que participa mitjançant l’aplicació de casos, tallers pràctics i treballs de grup. Impartit en modalitat semipresencial, combina el desenvolupament teòric mitjançant l’autoaprenentatge i l’autoavaluació a través de casos clínics, fòrums de participació i simulacions virtuals, i el desenvolupament de les habilitats clíniques amb tallers pràctics.

Si ets diplomat/da o graduat/da en Infermeria i vols especialitzar-te en l’atenció urgent o emergent, o ja ets un professional de les urgències hospitalàries i vols ampliar els teus coneixements o obtenir una titulació superior especialitzada, aquest és el teu programa.

Objectius

Ampliar i aprofundir en els coneixements i les cures infermeres en el camp de les urgències per facilitar i permetre als professionals investigar, planificar, formar i organitzar dins d'aquest marc i en aquelles situacions que requereixen assistència sanitària. Com a objectius específics, destaquen:

 • Decidir i dominar les cures i accions adequades per a resoldre situacions de risc vital.
 • Conèixer el maneig adequat de l'ús de fàrmacs en situacions d'urgències i emergències.
 • Estar capacitat per a la presa de decisions urgents amb criteris d'eficiència i qualitat.
 • Conèixer el procés i la metodologia assistencial en el marc del servei d'urgències hospitalàries.

Tres raons per escollir-lo

 • Respon a les necessitats actuals de la infermeria en els serveis d’urgències i emergències, capacitant-te per la presa de decisions urgents amb criteris d’eficiència i qualitat.
 • Aval de 17 edicions d’experiència en formació en Infermeria d’Urgències i més de 3.100 professionals formats, la majoria dels quals format part dels serveis d’urgències dels nostres hospitals i d’emergències extrahospitalàries.
 • Modalitat semipresencial, que permet l'accés d'infermers/es de qualsevol provincia o país i és compatible amb l'activitat assistencial. Inclou tallers d'habilitats clíniques i ofereix pràctiques curriculars en serveis d'urgències d'hospitals amb alta tecnologia.
de

Colaboradores

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Infermeria d'Urgències Hospitalàries per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic + DEA d'acord amb les recomenacions de la European Resucitation Council.

Programa

1. Gestió de les emocions a l'àmbit assistencial de les urgències hospitalàries
1.1. Aspectes teoricopràctics de la conducta humana i les emocions
1.2. L'abordatge de situacions temudes, calentes o d'alta intensitat emocional en les urgències hospitalàries

2. Organització, coordinació, triatge i marc legal de l'àrea d'urgències hospitalàries
2.1. Organització de l'àrea d'urgències
2.2. Coordinació infermera
2.3. Gestió de riscs laborals
2.4. Marc de legalitat i problemes derivats de l'atenció
2.5. El triatge estructurat als serveis d'urgències

3. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema quirúrgic
3.1. Dolor abdominal
3.2. Maneig del pacient amb alteracions vasculars
3.3. Còlic renoureteral. Pielonefritis, síndrome prostàtica, hematúries
3.4. Ferides i cremades
3.5. Interpretació analítica
3.6. Atenció al pacient ferit per arma blanca i/o de foc
3.7. Sutures i cura de ferides
3.8. Interpretació radiogràfica bàsica

4. Procés d'atenció i d'actitud davant del pacient traumàtic
4.1. Atenció inicial en el pacient amb traumatismes
4.2. Traumatismes toràcics
4.3. Immobilització extrahospitalària i trasllat a urgències
4.4. Cures d'Infermeria davant d'un pacient portador de drenatge toràcic
4.5. Traumatismes cranioencefàlics
4.6. Traumatismes abdominals i genitourinaris
4.7. Lesiones traumàtiques, fractures i luxacions d'extremitats superiors i inferiors
4.8. Embenats i immobilitzacions

5. Procés d'atenció urgent a les persones afectades per problemes de patologia general
5.1. Edema agut de pulmó cardiogènic. Tromboembolisme pulmonar
5.2. Conceptes bàsics d'electrofisiologia cardíaca. Arrítmies cardíaques
5.3. Cardiopatia isquèmica
5.4. Maneig del pacient amb limitació del flux aeri
5.5. Maneig del pacient amb alteracions neurològiques
5.6. Maneig del pacient amb reacció anafilàctica i amb complicacions de la diabetis
5.7. Maneig del pacient amb intoxicació aguda
5.8. Crisis hipertenses d'abordatge urgent
5.9. Lesió i fracàs renal agut
5.10. Maneig del pacient amb febre. Codi Sepsis-Shock sèptic
5.11. Utilització de fàrmacs en el pacient urgent i emergent

6. Procés d'atenció i actitud davant persones en estat crític
6.1. Actuació de l'equip multidisciplinar en el box de crítics
6.2. Actituds i actuacions davant del pacient en xoc
6.3. Ressuscitació cardiopulmonar en l'adult
6.4. Donant d'òrgans a cor aturat
6.5. Ventilació mecànica no invasiva
6.6. Ventilació mecànica invasiva
6.7. Persona en estat crític per afectació respiratòria
6.8. Atenció inicial a la persona amb cremades greus

7. Procés d'Atenció Urgent als Infants
7.1. Valoració inicial: triangle d'avaluació pediàtrica. Urgències respiratòries. Urgències digestives. El xoc a pediatria
7.2. Reanimació cardiopulmonar pediàtrica
7.3. Tècniques d'infermeria pediàtrica, administració de medicació i oxigenoteràpia
7.4. Urgències endocrines, febre, sèpsies i accidents infantils
7.5. Atenció d'infermeria al pacient amb traumatisme cranioencefàlic (TCE)

8. Procés d'atenció urgent a la dona
8.1. Actuació d'infermeria en agressions i violència de gènere
8.2. Infeccions de transmissió sexual
8.3. Hiperèmesi gravídica. Trastorns hipertensos de l'embaràs (THE)
8.4. Alteracions menstruals. Avortament. Despreniment prematur de placenta. Placenta prèvia. Assistència a l'embaràs i gestacions múltiples
8.5. Amenaça de part prematur. Assistència al part. Complicacions puerperals. Atenció neonatal

9. Procés d'atenció als pacients psiquiàtrics
9.1. Urgències Psiquiàtriques. Valoració psiquiàtrica
9.2. Trastorn psicòtic. Antipsicòtics
9.3. Trastorns afectius i pacient suïcida. Antidepressius i liti
9.4. Trastorns de la personalitat
9.5. Trastorns d'ansietat
9.6. Urgències psiquiàtriques infantils i juvenils
9.7. Alcohol i substàncies d'abús
9.8. Agitació, violència. Protocol de contenció

10. Procés d'atenció a persones amb diverses patologies en l'àrea d'urgències
10.1. Atenció a persones amb processos oncològics
10.2. Atenció a persones amb afectacions oftalmològiques
10.3. Atenció a persones amb processos otorrinolaringòlogues
10.4. Accessos vasculars i intraossis en urgències

11. Pràcticum en l'àrea d'urgències hospitalàries
11.1. Recollida de dades, desenvolupament i presentació del treball

12. Treball Final de Màster: Metodologia i Projecte de Recerca

13. Tallers presencials de competències clíniques i habilitats tècniques i no tècniques

 • Auscultació cardiorespiratòria.
 • Accessos vasculars en l'adult: via intraòssia, port-a-cath, via central, catèter central d’accés perifèric, punció ecoguiada i cateterisme arterial.
 • Resolució de casos d'interpretació electrocardiogràfica.
 • Maneig i entrenament en diversos tipus de sutures
 • Embenats i immobilitzacions en les persones amb traumatismes.
 • Aplicació d’immobilitzacions amb guixos.
 • Trasllat del pacient traumàtic a urgències: de la prehospitalària a l’hospital.
 • Abordatge inicial i maneig del pacient traumàtic al box de reanimació d'urgències.
 • Suport vital bàsic + DEA en l'adult.
 • Suport vital avançat en l'adult.
 • Ventilació Mecànica
 • Ventilació No Invasiva mitjançant Alt Flux.
 • Maneig del pacient crític en urgències (Simulació d'alta fidelitat al box de reanimació d'urgències).
 • Exercici d'accident de múltiples víctimes.
 • Suport vital pediàtric.
 • Tècniques d'infermeria pediàtrica i casos.
 • Reanimació neonatal - tècniques d'exploració amb embarassades.
 • Cateterisme de cordó umbilical.
 • Resolució de casos clínics en l'embaràs i/o part.

Destinataris

Diplomats/des o graduats/des en Infermeria dedicats o interessats en l'atenció del pacient urgent i emergent en qualsevol camp assistencial dins de l'àmbit hospitalari.

Sortides professionals

El programa especialitza per a l'exercici de la infermeria en:

 • Serveis d'urgències hospitalàries.
 • Serveis d'urgències de l'Atenció Primària (CUAP’s).
 • Serveis d'emergències extrahospitalàries.

Professorat

Direcció

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens
Doctor en Infermeria. Profesor. Facultat d'Infermeria. Universitat de Barcelona.

Sr. José Antonio Sarria Guerrero
Doctor en Infermeria. Profesor. Facultat d'Infermeria. Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Sra. Monica Alapont
Infermera. Hospital de Mataró.

Sra. Natalia Antunez
Infermera. Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Sra. Sonia Barroso
Infermera i tècnic de riscos laborals. Hospital Clínic de Barcelona.

Sr. Urtzi Blancou
Infermer. Centre de Salut Mental del Guinardó.

Sr. Andres Cuartero Barbanoj
Psicòleg clínic. SEM.

Dra. Laura Curell
Infermera. Hospital de Mataró.

Dra. Araceli Domingo
Metgessa. Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu.

Dr. Joan Maria Estrada
Doctor en Infermeria. Profesor. Facultat d'Infermeria. Universitat de Barcelona.

Sr. Miguel Angel Fernández
Infermer. Hospital Clínic de Barcelona

Dr. Jordi Galimany
Infermer. Professor de la Facultat d'Infermeria. Universitat de Barcelona.

Sr. Rafael Garrido
Infermer. Centre d'Estudis Sanitaris.

Sra. Maria José Gonçalves
Infermera. Hospital Clínic de Barcelona.

Dra. Eva Guix
Infermera. Professora de la Facultat d'Infermeria. Universitat de Barcelona.

Sr. Javier López López
Advocat. Infermer. SEM.

Sra. Victoria Mañas
Infermera. Oncologia Mèdica. Hospital Quirón de Bilbao.

Sra. Pepa Martín
Infermera. Hospital Universitari de Bellvitge.

Sra. Gemma Martínez
Infermera. Hospital Clínic de Barcelona.

Dr. Eduard Martínez
Metge. SEMSA 061 Catalunya.

Sra. Raquel Lejido
Infermera. Institut Català d' Oncologia.

Dr. Lluís Mundet
Infermer. Hospital de Mataró.

Sra. Mónica Murillo
Infermera. Hospital Clínic de Barcelona.

Sra. Mariluz Naharro
Infermera. Institut Català d' Oncologia.

Sra. Marta Olivé
Infermera. SEMSA 061 Catalunya.

Sr. Josep Maria Petit
Infermer. Unitat de Grans Cremats. Hospital de la Vall d Hebron.

Sr. Antonio Ramal
Infermer. SSM CSMA Horta Guinardó.

Sra. Esther Rebull
Infermera. Centre d'Atenció Primària de Manso (ICS).

Sra. Librada Rozas
Infermera. Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu.

Sra. Cristina Sánchez
Infermera. Institut Català d'Oncologia.

Sr. Jordi Sánchez
Infermer. Hospital de Mataró.

Sr. Josep Sánchez
Tècnic d' emergències mèdiques. SEMSA 061 Catalunya

Dr. José Antonio Sarria
Doctor en Infermeria. Profesor. Facultat d'Infermeria. Universitat de Barcelona.

Sr. Rafael Jesús Sarria
Infermer. Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Sr. Toni Senent
Tècnic d'emergències sanitàries. SEMSA 061 Catalunya.

Sra. Carlota Solanich
Infermera. Institut Català de la Retina (ICR).

Sr. Manel Tomás
Infermer. Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi.

Sra. Celia Vall
Infermera. Institut Català de la Salut (ICS).

Dr. Alberto Villamor
Infermer. Hospital Clínic de Barcelona.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h