Infermeria

Màster en Intervencions Infermeres al Malalt Crític

Semipresencial
41 setmanes
máster intervenciones enfermo critico

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

7/9/2020 - 18/6/2021

Modalitat

Semipresencial

Lloc

Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

Preu

2.470

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.


Presentació

L’important avenç de la tecnologia aplicada al camp de la salut i les feines cada vegada més especialitzades que realitzen els professionals en unitats assistencials especials, fan necessària una formació específica i continuada per desenvolupar unes cures de qualitat en l’abordatge al malalt crític i la seva família.

Aquest màster sorgeix per cobrir totes les necessitats formatives del personal d’infermeria que treballa i vol treballar en l’atenció al malalt crític, i es basa en coneixements científics i la gran experiència assistencial i formativa de tot l’equip docent que hi participa. 

Objectius

 • Formar infermeres i infermers capacitats per prestar un servei de qualitat en l'àrea de cures crítiques, amb un alt nivell de coneixements, habilitats i actituds.
 • Ampliar i aprofundir en els coneixements i les habilitats necessàries per a les cures del malalt amb una greu alteració vital o amb un risc important per a la seva vida.
 • Propiciar l'adquisició de les competències necessàries per a un desenvolupament òptim de l'activitat professional infermera en les Unitats de Cures Intensives, amb criteris d'eficàcia i eficiència.

Tres raons per escollir-lo

 • Metodologia formativa que fomenta el treball autònom de l’alumne.
 • Programa modular dissenyat per cobrir totes les necessitats del professional d’infermeria que vol formar-se en el maneig integral del malalt crític.
 • Equip docent amb una àmplia experiència docent i assistencial en el maneig del malalt crític.

Acreditació acadèmica

Màster en Intervencions Infermeres al Malalt Crític per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Gestió i organització de les unitats de cures intensives. Entorn humà.
1.1. Història de las UCI
1.2. Les UCIs catalanes, espanyoles i europees.
1.3. L’entorn clínic d’una UCI. Com s’organitza i es relaciona amb altres serveis?
1.4. Gestió de recursos humans i materials.
1.5. Tipologia de pacient. Criteris d’ingrés.
1.6. La política de visites de familiars a una UCI.
1.7. Noves tipologies (TICS) i UCI.

2. Maneig del malalt crític. Conceptes generals
2.1. Seguretat clínica en el pacient crític.
2.2. Valoració inicial i monitorització del pacient crític.
2.3. Cures generals del pacient crític.
2.4. Fàrmacs més utilitzats en l’atenció del pacient crític.
2.5. Accessos vasculars.

3. Interpretació de proves complementàries. Hematologia en el pacient critico
3.1. Proves complementàries més comuns en el pacient crític.
3.2. Interpretació bàsica de les proves radiodiagnòstiques.
3.3. Interpretació de les proves de laboratori.
3.4. Anèmia del pacient crític.
3.5. Transfusions
3.6. Alteracions de la sèrie blanca. Leucèmies.
3.7. Trastorns de la coagulació. CID. Fibrinolítics.

4. Atenció d’infermeria al pacient crític amb alteracions mèdiques I
4.1. Atenció d’infermeria en alteracions cardiovasculars.
4.2. Atenció d’infermeria en alteracions respiratòries.
4.3. Suport Vital Avançat en situacions crítiques.

5. Atenció d’infermeria al pacient crític amb alteracions mèdiques II
5.1. Atenció d’infermeria en alteracions crítiques renals, digestives, neurològiques i endocrines.
5.2. Atenció d’infermeria al pacient intoxicat.

6. Atenció d’infermeria al pacient crític quirúrgic
6.1. Actualització en tipus de drenatges.
6.2. Atenció d’infermeria al pacient crític sotmès a cirurgia cardiovascular, cranial, pulmonar, de l’aparell digestiu i renal.
6.3. Atenció d’infermeria al pacient ostomitzat.

7. Atenció d’infermeria en alteracions traumàtiques i ambientals crítiques
7.1. Valoració i presa de decisions del pacient traumàtic crític.
7.2. Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
7.3. Lesió Medul·lar Aguda
7.4. Traumatisme toràcic i abdominal
7.5. Alteracions ambientals crítiques (cremat crític)

8. Atenció d’infermeria en pediatria i obstetrícia crítica
8.1. Valoració de la pacient obstètrica.
8.2. Alteracions obstètriques més prevalents a la UCI.
8.3. Farmacologia específica.
8.4. Valoració del pacient crític pediàtric. Aspectes diferencials.
8.5. Alteracions pediàtriques crítiques.
8.6. Suport Vital Avançat Pediàtric.

9. Atenció d’infermeria al pacient terminal i donant d’òrgans. Bioètica i deontologia
9.1. Cures pal·liatives a la UCI.
9.2. Suport psicològic cap a les famílies d’un pacient terminal o mort.
9.3. La donació dels òrgans, Coordinació.
9.4. Diagnòstic de mort encefàlica.
9.5. Manteniment del donant.
9.6. Entrevista familiar. Tècniques per donar males notícies.
9.7. Bioètica i deontologia.

10. Metodologia de la investigació. Treball Final de Màster
10.1. Recerca en bases de dades.
10.2. Passos per realitzar un projecte d’investigació.
10.3. Introducció a la bioestadística.
10.4. Metodologia qualitativa
10.5. Metodologia quantitativa
10.6. Lectura crítica i evidència científica.
10.7. Comunicació i difusió de resultats.

11. Pràcticum
Es realitzaran estades clíniques en Unitats de Cures Crítiques amb les quals la Universitat de Barcelona té conveni.

Destinataris

Diplomats i graduats en infermeria. 

Professorat

Direcció

Dr. Miguel Ángel Hidalgo Blanco
Professor col·laborador de l’Escola d'Infermeria de la UB.

Dra. Mª Carmen Moreno Arroyo
Professora Col·laboradora de l’Escola d'Infermeria de la UB.

Coordinació

Sr. Albert González Pujol
Professor associat de l’Escola d'Infermeria de la UB.

Quadre docent

Dr. Sergio Alonso
Infermer. Hospital Germans Trias i Pujol

Dr. LLuis Cabré
Metge. Hospital de Barcelona

Sra. María Cuenca
Infermera. Hospital Universitario 12 de Octubre

Dra. Pilar Delgado
Infermera. Universitat de Barcelona

Dr. Jordi Galimany
Infermer. Universitat de Barcelona

Sr. Rafael Garrido
Infermer. Centro de Estudios Sanitarios (CES)

Sr. Víctor Gómez
Infermer. Corporació Sanitària Parc Taulí

Sr. Albert Gónzalez
Infermer. Hospital Universitario Bellvitge

Dra. Eva Guix
Infermera. Universitat de Barcelona

Sr. Christian Heering
Infermer. Corporació Sanitària Clínic

Dra. Mª Ángeles Saz
Infermera. Universitat de Barcelona

Dra. Rosa Jam
Infermera. Corporació Sanitària Parc Taulí

Dra. Maria Cruz Martín
Metgessa. Hospital Universitario de Torrejón

Dr. Eduard Martínez
Metge. Servicio de Emergencias Médicas (SEM)

Sr. Carlos Moreno
Infermer. Hospital Universitario Vall d¿Hebrón

Sr. Jordi Morillas
Metge. Hospital de Barcelona

Sr. Fisher Paz
Infermer. Servicio de Emergencias Médicas (SEM)

Dra. Montserrat Puig
Infermera. Universitat de Barcelona

Sra. Herminia Torrado
Metgessa. Hospital de Bellvitge

Sr. Jaume Uya
Infermer. Hospital Universitario Bellvitge

Sra. Gemma Via
Infermera. Hospital Universitario Bellvitge

Dr. Alberto Villamor
Infermer. Corporació Sanitària Clínic 

Descomptes

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres clients l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 3 terminis de pagament.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

CONTACTE

Escola d'Infermeria - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Tania Martínez
taniamartinez@ub.edu

Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Pavelló de Govern, 3ª Planta. Despatx 342.
Feixa Llarga, s/n
08907 – L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

+34 934.024.283

Horari: De dilluns a dijous de 10h a 13h i de 16h a 18h. Divendres de 10h a 14h.