Màster en Nutrició Clínica Oncològica

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Nutrició Clínica Oncològica

Online
47 setmanes
Máster Nutrición Oncológica

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

4/11/2024 - 30/9/2025

Modalitat

Online

Preu

4.750

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar, el febrer de 2020, un informe sobre el càncer en el qual es preveu una expansió imparable d’aquesta malaltia a escala mundial. Si el ritme de creixement actual es manté, d’aquí a 20 anys hi haurà un 60 % més de persones al món afectades per aquesta malaltia.

Durant el 2020, es van atribuir gairebé 10 milions de defuncions a aquesta malaltia.

En els pacients oncològics, l’estat nutricional té una rellevància especial. Per aquest motiu, resulta especialment important poder oferir-los un diagnòstic nutricional adequat i un seguiment dietètic i nutricional al llarg del tractament.

El Màster en Nutrició Clínica Oncològica de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona, aprofundeix en els aspectes més rellevants que vinculen la nutrició i l’oncologia i et capacita per valorar l’estat nutricional d’un pacient oncològic i establir un diagnòstic nutricional. Així mateix, et permet adquirir coneixements dels diversos tipus de càncer i els efectes secundaris dels tractaments que poden afectar l’estat nutricional.

El programa també aborda la nutrició de les persones amb càncer en les diverses etapes de la vida i en la fase de cures pal·liatives.

Per acabar, aprendràs tècniques de valoració morfo-funcional i estratègies culinàries en el tractament nutricional del pacient oncològic.

El màster té com a objectiu capacitar al professional per a la realització de la valoració nutricional en les diferents etapes de la malaltia, realitzar el diagnòstic nutricional i elaborar un pla dietètic-nutricional adaptat a cada situació i pacient.       

Objectius

 • Saber identificar i transmetre al pacient i al professional sanitari les bases d'una alimentació saludable.
 • Saber detectar el risc nutricional en les diverses etapes de la malaltia.
 • Conèixer les eines de registre diatètic i de valoració dels requisits nutricionals dels pacients oncològics.
 • Saber dur a terme un pla nutricional personalitzat.
 • Conèixer l'impacte dels nous tractaments sobre l'estat nutricional i com combatre els efectes adversos.
 • Saber diferenciar els consells nutricionals amb evidència contrastada dels mites alimentaris.
 • Tenir coneixements sobre les cures pal·liatives i el codi ètic de la cura del pacient terminal.
 • Saber comunicar-se adequadament en cada situació o fase de la malaltia.
 • Conèixer la importància de la composició corporal i la funcionalitat del múscul en el pacient oncològic.
 • Conèixer els nous tractaments oncològics i la seva implicació sobre l'estat nutricional, els efectes secundaris i com tractar-los.
 • Conèixer la situació específica dels pacients en l'última etapa de la vida.
 • Adquirir coneixements específics en el tractament nutricional del pacient oncològic.
 • Desenvolupar habilitats i coneixements relacionats amb la investigació en l'àmbit de la nutrició oncològica.
 • Ser capaç de buscar, entendre i criticar objectivament publicacions científiques.
 • Dotar de les competències necessàries per traduir les recomanacions nutricionals a receptes.
 • Estudiar els beneficis de l'activitat física com a mecanisme per a mantenir i millorar la funcionalitat.
 • Conèixer els nous tractaments oncològics i els seus efectes secundaris.
 • Establir teràpies nutricionals dirigides a reduir les possibles complicacions.
 • Conèixer els beneficis de les cures pal·liatives en el pacient oncològic avançat.
 • Establir criteris de nutrició en el pacient oncològic en fase final de la vida.
 • Aplicar els aspectes treballats en el decurs dels diferents mòduls en el mateix projecte final.

Tres raons per escollir-lo

 • Programa de màster en nutrició oncològica pioner en la formació contínua universitària.
 • Orientat a la pràctica especialitzada en oncologia, una demanda creixent per als professionals de la salut.
 • Masterclasses a través de videoconferència amb experts de primer nivel

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Nutrició Clínica Oncològica per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Càncer i alimentació
1.1. Importància de l'alimentació saludable en el pacient oncològic
1.2. Paper de l'alimentació en la prevenció del càncer
1.3. La importància de l'estat nutricional en el pacient oncològic com a factor de mal pronòstic
1.4. Desnutrició i càncer

2. Diagnòstic nutricional
2.1. Cribratge nutricional: importància de la detecció precoç
2.2. Valoració nutricional

3. Abordatge nutricional del pacient oncològic I
3.1. Conceptes generals
3.2. La importància de la nutrició segons el tipus de tumor
3.3. Influència dels tractaments oncològics sobre l'alimentació
3.4. Interaccions entre els fàrmacs i els aliments
3.5. Noves teràpies

4. Abordatge nutricional del pacient oncològic II
4.1. Abordatge nutricional del pacient pediàtric
4.2. Abordatge nutricional del pacient d'edat avançada
4.3. Abordatge nutricional del pacient en cures pal·liatives
4.4. Ètica i nutrició

5. Suport nutricional del pacient oncològic
5.1. Dietoteràpia
5.2. Suplementació
5.3. Importància del seguiment nutricional del pacient oncològic

6. Acompanyament del pacient oncològic i del seu entorn
6.1. Educació nutricional de la família i/o persones cuidadores
6.2. Acompanyament emocional
6.3. Atenció telemàtica
6.4. Mites i creences en nutrició oncològica

7. Valoració Morfo-funcional
7.1 Composició corporal
7.2 Tècniques de valoració Morfo-funcional
7.3 Activitat física i múscul

8. Tractament oncològic específic
8.1. Teràpia Molecular
8.2. Immunologia
8.3. Efectes secundaris dels nous tractaments
8.4 Teràpia nutricional intensiva
8.4.1 Nutrició artificial; quan i com
8.42. Transicions en situacions específiques

9. De la nutrició al plat
9.1. Nutrició basada en l'evidència
9.2. Importància de l'adhesió a la dieta (gastronomia)
9.3. Estratègies culinàries en el tractament nutricional del pacient oncològic
9.4. Nutrició a casa

10. Nutrició, càncer avançat i bioètica
10.1. Cures pal·liatives
10.2. Nutrició en el pacient terminal (qüestions ètiques en la presa de decisions)
1.2.1 Alimentació
1.2.2 Hidratació
1.2.3 Mesures de confort

11. Treball de Fi de Màster (TFM)

Destinataris

El Màster en Nutrició Clínica Oncològica va dirigit únicament a graduats o diplomats en nutrició humana i dietética.

Sortides professionals

El programa està dissenyat per introduir al participant en el rol de Nutricionista o complementar la formació d’aquest si ja hi exerceix.

Professorat

Direcció

Sr. Miguel Giribés Veiga

Dietista-nutricionista per la Universitat de Navarra. Nutricionista clínic a la Unitat de Suport Nutricional de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Màster en Nutrició Clínica per la UVGR.

Sr. Hegoi Segurola
Dietista-nutricionista per la Universitat de Navarra. Supervisor de la Unitat de Suport Nutricional a l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments per la UIB. Màster en Nutrició Clínica per la UVGR.

Quadre docent

Sr. Miguel Giribés Veiga

Dietista-nutricionista per la Universitat de Navarra. Nutricionista clínic a la Unitat de Suport Nutricional de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Màster en Nutrició Clínica per la UVGR.

Sr. Hegoi Segurola
Dietista-nutricionista per la Universitat de Navarra. Supervisor de la Unitat de Suport Nutricional a l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments per la UIB. Màster en Nutrició Clínica per la UVGR.

Dra. Anna Tresserra Rimbau
Professora lectora del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia. Campus de l'Alimentació de Torribera. Facultat de Farmàcia i de Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Química i en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Doctora en Nutrició i Salut.

Sra. Laura Andurell
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Barcelona. És nutricionista clínica a la Unitat de Suport Nutricional de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Ha estudiat el Màster en Nutrició i Salut a la UOC.

Sra. Victòria Avilés Parra
Dietista-nutricionista a la Unitat de Suport Nutricional de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica, ha fet el Postgrau en Nutrició i Trastorns de Comportament Alimentari i el Màster en Nutrició i Metabolisme.

Sra. Maria Blanquer Genovart
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Barcelona (2000-2003), Màster en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona (2017-2019), tècnica superior en Dietètica (1997-1999) i en Nutrició i Auxiliar de Clínica (1999-2000). Actualment, des del 2009, és coordinadora i tutora del curs Expert en Tractament Dietètic del Sobrepès i l'Obesitat a l'IL3-UB. Paral·lelament, realitza tallers d'educació alimentària i de cuina dietètica i assessora a empreses de càtering i restauració. Ha impartit cursos sobre alimentació vegetariana i vegana a dietistes-nutricionistes de Catalunya, Illes Balears i Aragó. És membre de l'equip de nutrició de la Unió Vegetariana Espanyola (UVE) des del 2007. Està col·legiada al CoDiNuCaT (Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya).

Competències

 • Disposar dels coneixements bàsics per moure’s en entorns digitals.
 • Ser capaç d’identificar la millor evidència científica disponible dels temes abordats.
 • Poder traslladar els coneixements adquirits a la pràctica clínica.
 • Desenvolupar els projectes i les tasques proposades segons les indicacions i fer-ne entrega en els terminis previstos.
 • Participar activament en els fòrums de l’aula amb un llenguatge adequat i fer aportacions sustentades en l’evidència científica.
 • Conèixer els principis bàsics d’una alimentació saludable i equilibrada.
 • Conèixer els aspectes més rellevants de l’alimentació en la prevenció del càncer.
 • Entendre la importància d’un correcte estat nutricional en l’evolució del pacient oncològic.
 • Saber quins són els tipus de càncer que més sovint associen desnutrició.
 • Conèixer les principals eines de cribratge nutricional per a la detecció de la desnutrició en el pacient oncològic.
 • Ser capaç de valorar l'estat nutricional d'un pacient oncològic i establir un diagnòstic nutricional.
 • Mostrar iniciativa per a endegar un projecte o per a desenvolupar-lo.
 • Conèixer la importància del consell dietètic.
 • Ser capaç d’oferir al pacient oncològic el suport nutricional més adequat.
 • Saber quines són les principals interaccions entre fàrmacs i aliments en l’àmbit del pacient oncològic.
 • Conèixer quines són les noves teràpies i les seves implicacions presents i futures.
 • Conèixer les particularitats de l’abordatge nutricional del càncer a l’etapa infantil.
 • Comprendre els processos de transformació i preparació dels aliments: ingredients, tècniques, processos culinaris.
 • Adquirir coneixements relacionats amb la investigació en l’àmbit de la nutrició oncològica basada en l’evidència: de l’estudi clínic a l’epidemiologia nutricional.
 • Conèixer les noves tècniques de composició corporal i la seva aplicabilitat.
 • Conèixer els nous tractaments i la seva implicació sobre l'estat nutricional.
 • Adquirir coneixements sobre l'abordatge nutricional en el pacient terminal.
 • Comunicar les seves conclusions a públics especialitzats de forma clara.
 • Elaborar i promoure projectes i recerca a l’àmbit nutrició clínica oncológica.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

Instituto Forymat

Adreça:

C. de la Princesa, 41
28008. Madrid

WhatsApp: 630 25 42 67
E-mail: admision@il3.ub.edu

91 559 27 86

De dilluns a dijous de 9:30h a 20:30h i divendres de 9:30h a 18:30h