Màster en Nutrició Clínica i Interaccions Ali...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Nutrició Clínica i Interaccions Aliment-Medicament

Online
78 setmanes
Nutrición y alimentación: bases y tendencia

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

4/4/2024 - 3/10/2025

Modalitat

Online

Preu

4.400

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

La relació dieta - malaltia és complexa i implica saber determinar el tipus d'alimentació aconsellable per a cada situació patològica, sense oblidar la relació entre els aliments recomanats i el tractament farmacològic que el pacient ha de seguir.

Els aliments, la dieta i l' estat nutricional poden condicionar la resposta terapèutica i potser tòxica a un tractament farmacològic , de la mateixa manera que l'ús de certs fàrmacs podrà interferir en l'aprofitament de nutrients amb la conseqüent repercussió en l'estat nutricional del pacient.

Aquesta relació fa que tingui gran importància l'estudi de la nutrició aplicat a la clínica, tenint en compte tant la relació dieta i malaltia com les diferents interaccions que tenen lloc entre aliments i medicaments.

El Màster en Nutrició Clínica i Interaccions Aliment-Medicament donarà a l'alumne coneixements de les principals interaccions que es poden presentar entre aliments i medicaments, els seus mecanismes i les seves conseqüències i aportarà elements de criteri per a la presa de decisions respecte a les mesures a seguir davant una possible interacció, contemplant tant la importància del seu efecte clínic com el grau d'evidència i la consistència dels estudis que les descriuen.

Objectius

 • Exposar els elements bàsics que han de fixar els criteris d'intervenció terapèutica i els objectius que cal assolir, com també les diferents estratègies terapèutiques i preventives de les patologies més prevalents de la nostra societat.
 • Conèixer les principals interaccions que es poden presentar entre aliments i medicaments, els seus mecanismes i les seves conseqüències.
 • Aportar elements de criteri per a la presa de decisions respecte a les mesures a seguir davant una possible interacció, contemplant tant la importància del seu efecte clínic com el grau d'evidència i la consistència dels estudis que les descriuen.

Tres raons per escollir-lo

 • Dirigit als professionals sanitaris que desitgen perfeccionar els coneixements en l'àrea de la nutrició i l'alimentació.
 • Quadre docent format per professionals experts de la nutrició.
 • Dissenyat i adaptat a les noves directrius de l'EEES.

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Nutrició Clínica i Interaccions Aliment-Medicament per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Alimentació i salut pública
1.1. Introducció, conceptes i història
1.2. Nutrició basada en l'evidència
1.3. Taules de composició d'aliments. Aplicacions
1.4. Avaluació de l'estat nutricional individual (antropometria, paràmetres químics i avaluació global)
1.5. Mètodes d'estimació del consum d'aliments
1.6. Nutrició comunitària. Prevenció. Promoció de la salut
1.7. Polítiques alimentàries
1.8. Objectius nutricionals i guies alimentàries
1.9. Principis de dietètica i dietoteràpia
1.10. Modes dietètiques

2. Desnutrició proteicoenergètica i altres deficiències nutricionals
2.1. Desnutrició
2.2. Malnutrició induïda per l'abús d'alcohol
2.3. Calcipènia i osteoporosi
2.4. Anèmies nutricionals

3. Malalties cròniques no transmissibles d'elevada prevalença
3.1. Obesitat
3.2. Bases bioquímiques de l'obesitat
3.3. Epidemiologia de l'obesitat i pautes d'alimentació per a la seva prevenció i tractament
3.4. Malalties cardiovasculars: arterioesclerosi, hipertensió, coronopaties, etc.
3.5. Diabetis
3.6. La dieta com a factor de risc i de protecció davant del càncer
3.7. Nutrició del pacient oncològic

4. Patologies orals, digestives i renals
4.1. Nutrició i salut oral
4.2. Nutrició i patologies digestives
4.3. Part 1. Nutrició, gastritis i úlcera duodenal
4.4. Part 2. Síndrome de malabsorció
4.5. Part 3. Patologia inflamatòria intestinal
4.6. Part 4. Pautes alimentàries en trastorns gastrointestinals
4.7. Nutrició i patologia hepàtica
4.8. Nutrició i patologia pancreàtica
4.9. Nutrició i patologia renal

5. Al·lèrgies, intoleràncies alimentàries i metabolopaties
5.1. Al·lèrgies alimentàries
5.2. Celiaquia i sensibilitat al blat no celíaca
5.3. Intoleràncies alimentàries
5.4. Metabolopaties

6. Salut mental i emocional
6.1. Malalties neurodegeneratives
6.2. Psicologia i sociologia del comportament alimentari
6.3. Trastorns del comportament alimentari
6.4. Coaching nutricional

7. Conceptes i mecanismes d'interaccions entre aliments i medicaments
7.1. Introducció
7.2. Conceptes generals de farmacocinètica
7.3. Conceptes generals de digestió, absorció i utilització metabòlica de nutrients Conceptes bàsics d'interaccions entre aliments i medicaments
7.4. Efectes dels aliments en l'absorció i biodisponibilitat dels fàrmacs
7.5. Efectes de l'alimentació en la distribució, metabolització i excreció dels fàrmacs Efectes dels fàrmacs sobre els macronutrients
7.6. Efectes dels fàrmacs sobre els micronutrients

8. Interaccions dels medicaments amb l'alcohol, el tabac i components bioactius
8.1. Interaccions entre alcohol i fàrmacs
8.2. Interaccions entre tabac i fàrmacs
8.3. Interaccions entre cafeïna i fàrmacs
8.4. Interaccions entre amines biògenes d'origen dietètic i fàrmacs
8.5. Interaccions entre components bioactius i fàrmacs
8.6. Plantes medicinals: conceptes, marc legal i mecanismes d'interacció amb fàrmacs
8.7. Interaccions entre plantes medicinals i fàrmacs

9. Interaccions en situacions especials i farmacovigilància
9.1. Interaccions entre aliments i medicaments en població anciana
9.2. L'automedicació i les interaccions entre aliments i medicaments
9.3. Interaccions entre medicaments i teràpies de suport nutricional (via enteral i parenteral)
9.4. Investigació i farmacovigilància de les interaccions entre aliments i medicaments

10. Interaccions entre aliments i medicaments en les patologies més prevalents
10.1. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre el sistema nerviós
10.2. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre el sistema cardiovascular
10.3. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre el sistema respiratori
10.4. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre els sistemes digestius i genitourinari
10.5. Interaccions entre aliments i fàrmacs antiinfecciosos
10.6. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre el sistema hormonal
10.7. Interaccions entre aliments i fàrmacs antineoplàstics i immunosupressors
10.8. Interaccions entre aliments i fàrmacs utilitzats en casos de diabetis, osteoporosi i gota

11. Treball Final de Màster

Destinataris

Titulats universitaris en ciències de la salut: Biologia, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Infermeria, Fisioteràpia, Biomedicina, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Odontologia, Podologia, Psicologia, Veterinària i altres titulacions universitàries incloses en aquest grup. 

Professorat

Direcció

Dra. Carmen Vidal Carou
Doctora en Farmàcia. Catedràtica en Nutrició i Bromatologia. Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Tutors d'impartició

Dra. Ma. Luz Latorre
Professora ajudant del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.Llicenciada en Biologia i Ciència i Tecnologia dels Aliments i Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona.

Dra. Montserrat Rius
Professora associada del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia UB. Llicenciada en farmàcia (1998) i Doctora en farmàcia per la Universitat de Barcelona (2005).

Dra. Ma. Teresa Veciana Nogués
Doctora en Farmàcia. Professora Titular del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.

Dra. Natalia Toro Funes
Doctora en Alimentació i Nutrició per la Universitat de Barcelona. Component del Grup de Recerca del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia (UB). Diplomada en Nutrició i Dietètica. Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Graduada en Biologia Molecular i Cel·lular.

Sra. M. Betlem Menéndez i Moreno
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica pel CESNID (Centre adscrit a la Universitat de Barcelona) i Màster en Seguretat Alimentària per la Universitat de Barcelona. Actualment acabant el Graduat en Ciència i Tecnologia dels Aliments per la Universitat de Barcelona.

Dr. Joan Bosch Fusté
Doctor en Farmacia. Llicenciat en Farmacia i Ciencia i Tecnologia dels Aliments.

Autors

Dra. Anna Bach-Faig
Llicenciada en Farmàcia (Universitat de Barcelona). Màster en Salut Pública Nutricional (Glasgow University, Regne Unit). Doctorat. Departament de Salut Pública. Facultat de Medicina. (Universitat de Barcelona). Vocal d'Alimentació i Nutrició, Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB). Experta en temes científics, Fundació Dieta Mediterrània (FDM). Consultora, Universitat Oberta de Catalunya.

Sra. Denine Cimmons Stracker
Dietista (New York University). Màster en Salut Pública Nutricional (University of Massachusetts-Amherst, Estats Units). Professora en Nutrició (University of Massachusetts-Amherst, Estats Units).

Dr. Lluís Serra Majem
Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat de Les Palmes de Gran Canària. Director del Centre de Recerca en Nutrició Comunitària del Parc Científic de Barcelona. Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Nutrició per la Universitat de Sherbrooke, Canadà.

Dr. Josep Mª Ramon Torrell
Professor Titular Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat de Barcelona. Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona.

Dr. Jorge Doreste Alonso
Professor Titular Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat de Les Palmes de Gran Canària. Doctor en Medicina per la Universitat de la Llacuna.

Dra. Sara Bover Cid
Doctora en Farmàcia. Professora Associada de Nutrició i Bromatologia. Departament de Nutrició i Bromatologia. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona.

Dra. Magda Rafecas Martínez
Professor titular, Departament de Nutrició i Bromatologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona. Doctora en Farmàcia.

Sr. Jaume Serra Farró
Metge especialista en Nutrició Màster en Nutrició Humana (Universitat de Barcelona).

Sra. Joy Ngo
Llicenciada en Dietètica i Nutrició Humana. Màster en Salut Pública Centre de Recerca en Nutrició Comunitària del Parc Científic de Barcelona.

Dr. Andreu Farran
Doctor en Ciències Biològiques. Professor de Departament de Nutrició i Bromatologia Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona.

Sra. M. Betlem Menéndez Moreno
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. Màster en Seguretat Alimentària.

Dr. Màrius Foz i Sala
Catedràtic de Medicina. Professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona. Director del Centre Català de la Nutrició, l'Institut d'Estudis Catalans (CCNIEC).

Sra. Montserrat Barbany i Cahiz
Secretària de la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat. Secretària del Centre Català de la Nutrició, l'Institut d'Estudis Catalans (CCNIEC).

Sr. José Antonio Fernández López
Professor titular de Nutrició i Bromatologia. Universitat de Barcelona.

Dra. Imma Palma-Linares
Doctora en Ciències Biològiques. Dietista-nutricionista. Professora del Departament de Nutrició i Bromatologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona.

Sra. Dolors Zomeño-Fajardo
Dietista-nutricionista. Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Becària del Departament de Nutrició i Bromatologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona.

Dr. Alfredo Entrala Bé
Doctor en Medicina. Professor Titular de Nutrició. Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Alfonso X el Savi. Madrid.

Sra. Elena Merino Ruiz
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Alfonso X el Savi. Madrid.

Sr. Pau Veiga Herreros
Professor Associat. Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Alfonso X el Savi. Madrid.

Dr. Carlos A. González Svatetz
Cap d'Unitat. Servei d'Epidemiologia i Registre del Càncer. Institut Català d'Oncologia. Barcelona. Màster en Salut Pública per la Universitat de Buenos Aires Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sra. Amaya Peñalva Arigita
Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid. PGD-Nutrition and Dietetics per la Caledonian University. Màster en Nutrició i Dietètica a la Universitat Complutense. Màster en Nutrició Clínica i Dietètica (on-line), Facultat de Biologia de la Universitat Granada. Dietista-nutricionista clínica a l'Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí (Barcelona). Professora associada del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de la Universitat de Barcelona.

Sr. Luis García Torres
Professor titular de Fisiologia. Universitat de Granada.

Sra. Candela Reis Ampolla
Professora associada de Cirurgia Bucal. Universitat de Granada.

Sr. José Maldonado Lozano
Professor titular d'universitat Unitat de Gastroenterologia i Nutrició Departament de Pediatria. Facultat de Medicina. Universitat de Granada.

Dr. Alberto Martínez Castelao
Doctor en Medicina Cap de secció. Servei de Nefrologia. Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) Prínceps d'Espanya, l'Hospitalet de Llobregat Professor associat. Departament de Medicina. Universitat de Barcelona.

Sra. Rosa Burgos Peláez
Especialista en Endocrinologia i Nutrició Mèdic de la Unitat de Suport Nutricional. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona.

Sra. Carolina Puiggròs Llop
Llicenciada en Medicina Màster en Nutrició Metge adjunt de la Unitat de Suport Nutricional. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona.

Dra. Mercè Planas Vilà
Doctora en Medicina Coordinadora de la Unitat de Suport Nutricional. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona.

Sr. Javier Sanz Acosta
Professor Associat. Departament de Nutrició. Facultat de Ciències de la Salut Universitat Alfonso X el Savi. Madrid

Dra. Joana M. Planas Rosselló
Catedràtica de Fisiologia i Especialista en Anàlisis Clíniques Departament de Fisiologia (Farmàcia). Universitat de Barcelona.

Dr. Josep Toro Trallero
Doctor en Medicina Professor titular de Psiquiatria (Universitat de Barcelona) Consultor Sènior (Hospital Clínic de Barcelona).

Sr. Jaume Dalmau Serra
Unitat de Nutrició i Metabolisme. Hospital Infantil La Fe. València

Sra. Mònica Ruiz Pons
Unitat de Nutrició Infantil. Departament de Pediatria. Hospital La nostra Senyora de la Candelaria. Santa Creu de Tenerife.

Sra. Cristina Martínez Roldan
Professora Ajudant. Departament de Nutrició. Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Alfonso X el Savi. Madrid.

Sra. Laura Padró Massaguer
Adjunta de Direcció del CESNID-UB. Diplomada Universitària en Infermeria. Certifier Diétotherapie, I.S.T.A. (París, França).

Sra. Rita Rigolfas Torras
Professora Agregada del CESNID-UB. Professora Associada E.U. Infermeria, UB. Diplomada Universitària en Infermeria. Diplomada Universitària en Dietètica Superior Universitat de Nancy (França) i Certifier Diétotherapie, I.S.T.A. (París, França).

Sra. Martina Miserachs Blasco
Ajudant d'Investigació en el Departament d'Assessoria i Serveis i Professora Agregada del CESNID-UB Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica, CESNID-UB.

Sra. Pilar Cervera Ral
Directora del Centre d'Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID-UB) Professora Titular Escola Universitària d'Infermeria, U B. Diplomada Universitària en Infermeria. Diplomada Universitària en Dietètica Superior Universitat de Nancy (França) i Diploma Universitari Biologia de la Nutrició Humana, Universitat de Nancy, (França).

Sr. Jaume Clapés Estapà
Professor del CESNID-UB. Docent del CESNID-UB. Ex Cap Clínic de Dietètica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona). Llicenciat en Medicina. Especialista en Endocrinologia i Nutrició.

Dr. Joan Bosch Fusté
Doctor en Farmacia. Llicenciat en Farmacia i Ciencia i Tecnologia dels Aliments.

Dra. Irene Bretón Lesmes
Doctora en Medicina. Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica . Hospital General Universitari Gregorio Marañón. Madrid.

Dr. Daniel Cardona Pera
Doctor en Farmàcia . Servei de Farmàcia . Hospital de la Santa Creu i Sant Pau . Barcelona.

Sra. María Teresa García Jiménez
Llicenciada en Farmàcia i Biologia. Directora del Diploma d'Especialització en Alimentació i Nutrició Aplicada. Escola Nacional de Sanitat. Institut de Salut Carlos III.

Dra. Pilar García Peris
Doctora en Medicina. Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica. Hospital General Universitari Gregorio Marañón. Madrid.

Dr. Iñaki Izquierdo Polit
Doctor en Medicina. Farmacòleg. Grup Uriach.

Dra. Maria Izquierdo Polit
Doctora en Farmàcia. Professora Titular de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.

Dr. Mariano Madurga Sanz
Doctor en Farmàcia. Cap del Servei de Coordinació del Sistema Espanyol de Farmacovigilància. Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Dr. Abel Mariné Font
Doctor en Farmàcia. Professor emèrit de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.

Dra. Teresa Veciana Nogués
Doctora en Farmàcia. Professora Titular de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.

Dra. Mª Carmen Vidal Carou
Doctora en Farmàcia. Catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

Instituto Forymat

Adreça:

C. de la Princesa, 41
28008. Madrid

WhatsApp: 630 25 42 67
E-mail: admision@il3.ub.edu

91 559 27 86

De dilluns a dijous de 9:30h a 20:30h i divendres de 9:30h a 18:30h