Màster en Project Management

Afegir a favorits
Management

Màster en Project Management

Presencial
47 setmanes

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà i Anglès

Dates

1/4/2020 - 22/2/2021

Modalitat

Presencial

Horari

Dilluns, dimecres i divendres de 18:00h a 22:00h.

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

6.225

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

392 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

En el teu dia a dia com a Project Manager, hauràs de conèixer l’estat i el desenvolupament dels projectes, així com la seva relació amb l’estructura funcional de l’organització i la consecució dels objectius desitjats. D’acord amb les exigències de les empreses, has d’estar preparat per ser una figura clau en el disseny, programació, desenvolupament, control i, en definitiva, lideratge de projectes.

El Màster en Project Management de l’IL3-UB, pioner a Espanya, utilitza el model estratègic (SM) per a la gestió de projectes, i t’ofereix una formació multidisciplinària impartida per professors provinents tant de l’àmbit universitari com d’enginyeries, consultories, empreses industrials i de serveis.

El programa respon a la necessitat actual de les empreses d’incorporar professionals especialitzats en Project Management, preparats per estar al capdavant de projectes de diferent abast. Addicionalment, aquest màster et prepara per obtenir la certificació impartida pel Project Management Institute (PMI) i la International Project Management Association (IPMA).

Objectius

L'objectiu principal del màster és formar professionals preparats en aquesta disciplina que donin resposta a les necessitats de les empreses, cada vegada més interessades a incorporar la gestió de projectes en la seva operativa habitual. Per fer-ho el màster ofereix els instruments necessaris en temari i professorat. Quan acabi aquest màster, seràs capaç de:

 • Proposar una metodologia per poder captar el problema o la idea que justifica un projecte i proposar com dur-lo a terme.
 • Buscar el plantejament adequat que porti a la resolució, coneixent i utilitzant les eines necessàries en cada ocasió per gestionar amb èxit l'operació.
 • Adaptar-te a qualsevol circumstància, com si fossis un empresari que gestiona una empresa, sigui quina sigui la seva finalitat.
 • Treballar en equip i conèixer les claus del lideratge, per assumir els reptes d'iniciatives per a nous projectes i negocis empresarials.

Tres raons per escollir-lo

 • Aprendràs a gestionar projectes amb més eficiència, seguint el model estratègic (SM) de gestió integrada de projectes
 • El màster et prepara per obtenir la certificació impartida pel Project Management Institute (PMI) i la International Project Management Association (IPMA)
 • Orientació internacional, amb exalumnes de 25 nacionalitats diferents

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

Colaboradores

Acreditació acadèmica

Màster en Project Management per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Bases del project management
1.1. Presentació del curs
1.2. El projecte, la gestió i el cicle de vida d’un projecte
1.3. El model SM per a la gestió de projectes
1.4. Introduction to innovation and creativity. Keys to generate good ideas
Introducció a la innovació i creativitat. Claus per generar bones idees
1.5. User-centered innovation. Design Thinking Part 1
Innovació centrada en l’usuari. Design thinking Part 1
1.6. User-centered innovation: Design Thinking Part 2
Innovació centrada en l’usuari. Design thinking Part 2
1.7. Els estudis previs (EP)
1.8. Oferta d’una gestió de projectes, anàlisi de viabilitat i anàlisi de riscos
1.9. La xarxa col·laborativa per a la gestió: tecnologies de la informació i les comunicacions

2. La viabilitat, la gestió del risc i les finances en els projectes i empreses
2.1. Risc Analysis. Basic Concepts and Methodology
Anàlisi del risc. Conceptes bàsics i metodologia
2.2. Risc Management (RM). Case
Gestió del risc. Cas
2.3. Introducció a les finances. Estats financers
2.4. Financial and Economic Analysis. Ratios and Metrics
Anàlisi financera i econòmica. Ràtios i mètriques
2.5. Finance and Leverage. Capital markets, issuing bonds, debt, other alternatives
Finances i palanquejament. Mercats de capital, emissió de bons, deute, altres alternatives
2.6. Valuation: methods to determine the value of a Company or Business Project
Valoració: mètodes per determinar el valor d’una empresa o projecte
2.7. Anàlisi financer. Aplicació pràctica: cas

3. Funcions bàsiques del project manager en la gestió de projectes
3.1. Design Management (DM)
3.2. Introducció al MS-Project. Cas d’estudi
3.3. MS-Project. Cas pràctic
3.4. Gestió del termini (GPL) 1. Etapes, restriccions, dependències, mètodes
3.5. Gestió del termini (GPL) 2. PERT, CPM, GANNT, Ajustos i practiques amb el PFM
3.6. Gestió de la qualitat (GCL) 1. Principis, models i normes
3.7. Gestió de la qualitat (GCL) 2. Eines
3.8. Gestió de la qualitat (GCL) 3. Tècniques i eines avançades. Cas pràctic
3.9. Gestió de la comunicació i documentació (GCD)
3.10. Gestió del cost (GC). Pressupost d’un projecte
3.11. Gestió de l'abast (GA) i creació de la EDT
3.12. Gestió del aprovisionament (GAPROV)
3.13. Environmental Managemnet of a Project (GMA)
Gestió ambiental d’un projecte
3.14. Management of Economic and Social Impacts of Projects
Gestió dels impactes econòmics i socials dels projectes
3.15. L’equip de gestió d’un projecte
3.16. Gestió de la realització (GREA)
3.17. Gestió de les operacions i els recursos (GOR). El manual de qualitat
3.18. La fase final al CVPU
3.19. The Product Management (PRDM) and the marketing. Basic Concepts
La gestió de producte i el marketing. Conceptes bàsics
3.20. The activities of the project manager in the PRDM
Les activitats del project manager en la gestió del producte
3.21. Project management gaming

4. Gestió de projectes a l'era digital. Projectes complexos, d'innovació i d'investigació
4.1. Complex Project Management
Gestió de projectes complexos
4.2. Research Projects Management
Investigació en la gestió de projectes
4.3. Gestió de projectes de innovació
4.4. Understanding the digital Ecosystem
Entendre l’Ecosistema Digital
4.5. Digital Transformation: Leading the Way
La Transformació Digital: Com Liderar 
4.6. Fonaments dels negocis digitals: Iniciació i Planificació de Projectes Digitals
4.7. Analítica Digital: Monitorització & Control de Projectes Digitals.

5. L’exercici professional del project manager. Certificacions
5.1. Les funcions d’un col·legi professional
5.2. Effective Project Management with PMI Standard (PMBOK Guide & others). 1
5.3. Effective Project Management with PMI Standard (PMBOK Guide & others). 2
5.4. El PMI. Certificat PMP. Procés d’obtenció 1
5.5. El PMI. Certificat PMP. Procés d’obtenció 2
5.6. L’IPMA. L’homologació IPMA. Procés d’obtenció
5.7. Business Managemnet by Projects 1. Concepts
Gestió empresarial per projectes 1. Conceptes
5.8. Business Management by Projects 2
Gestió empresarial per projectes 2

6. El capital humà, l’ètica i el project management
6.1. Lideratge. Estils i qualitats
6.2. Lideratge. Funcions i competències
6.3. Equips. Comunicació Eficaç
6.4. Equips. Motivació i compromís
6.5. Negociació i resolució de conflictes. Model Harvard
6.6. Negociació i resolució de conflictes. Habilitats
6.7. Presentacions
6.8. Managing projects ethicaly
Gestió ètica dels projectes

7. La gestió de les empreses i els seus projectes. Casos reals i actuals
7.1. Conferència 1
7.2. Conferència 2
7.3. Conferència 3
7.4. Conferència 4
7.5. Managing a new company 1
Gestió d’una nova empresa 1
7.6. Managing a new company 2
Gestió d’una nova empresa 2
7.7. Cas pràctic de gestió d’una nova empresa

8. El capital social i altres metodologies de gestió de projectes
8.1. El capital social en la gestió de projectes
8.2. La metodologia PRINCE-2. Conceptes fonamentals
8.3. La norma 21.500. Conceptes fonamentals
8.4. Indagació apreciativa i gestió del canvi positiu per a líders de projecte.
8.5. Agile Methodologies and Empowerment
Metodologies àgils i empoderament
8.6. Lean Project Management. Principles and Applications
Lean project management. Principis i aplicacions
8.7. Six Sigma for Project Managers. Creating Business Value
Six Sigma per a project managers. Creació de valor en el negoci
8.8. Present i futur de la gestió de projectes

9. Treball final de màster
9.1. Projecte de fi de màster. Contingut i exercicis en grup
9.2. Tutories de projecte
9.3. Tutories de projecte. Viabilitat econòmica i financera
9.4. Tutories de projecte. Anàlisi de riscos
9.5. Projecte final. Pràctica de presentacions
9.6. Defense Final Master Project
Defensa del projecte final de màster


Tenint en compte les necessitats d'internacionalització professional, un 30% de les sessions del màster s'imparteixen en anglès. Això permet que els alumnes s'expressin tècnicament en aquesta llengua, adaptant-se a les necessitats de les empreses.

Destinataris

El curs va adreçat a: 
 • Professionals amb certa experiència que participen o pensen participar en el desenvolupament i gestió de projectes, que tenen una inquietud professional que els impulsa a un autoprocés de millora contínua que generalment els condueix, en una etapa professional posterior, a poder ocupar responsabilitats de direcció funcional i general.
 • Persones que per la seva preparació acadèmica puguin seguir el programa (llicenciats o diplomats, enginyers tècnics o superiors o graduats universitaris), però que no comptin amb experiència professional: s'estudiarà cada cas en particular.

A les darreres edicions del programa hi han assistit professionals de diferents sectors d'activitat, tant de caire industrial com del sector de serveis o d'administració.

Sortides professionals

La gestió integrada de projectes (Project Management) és una professió en alça en diversos sectors econòmics. Com a project manager, podràs dirigir-te professionalment a sectors com ara les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), la indústria farmacèutica i química, la bioenginyeria, l’energia, la construcció, el sector públic, el turisme i hostaleria, el transport o els serveis financers, entre d’altres sectors industrials o de serveis. 

Aquest Màster et prepara per a desenvolupar funcions relatives a:

 • Gestió i execució de projectes (disseny, qualitat, innovació, comunicació i documentació, etc.)
 • Gestió del capital humà i direcció d’equips
 • Gestió financera d’empreses i projectes
 • Gestió i direcció d’empreses

El Màster t'aportarà capacitats per analitzar els riscos d'una operació, analitzar els costos d'un procés, planificar accions amb sistemes informàtics i controlar les desviacions, així com fer estudis de viabilitat econòmica d'un projecte o empresa, ja sigui existent o de nova creació. Podràs aplicar aquestes funcions i tasques en empreses de molt variat signe i sector.

Professorat

Direcció

Dr. David López
Doctor en Administració i Direcció d¿Empreses. (Estratègia Digital) per la Universitat Internacional de Catalunya. Màster in Business Administration per ESADE. Enginyer Superior en Telecomunicacions (Electrònica).

Quadre docent

Dr. Miquel Barceló
Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Cataluña i Economista per la Universitat de Barcelona. President d¿Innopro Consulting.

Sr. Yan Bello Méndez
Consultor Internacional en Estratègia Internacional. Director General de SpaceMinds PMP.

Sr. Pablo Benlloch
Enginyer Industrial. Director d¿IDOM, València.

Dr. Ramon Bosser
Doctor en Biologia Cel¿lular per la Universitat de Barcelona. Soci Fundador i Director d¿Operacions en Janus Developments.

Sra. Marta Esteve
Llicenciada en Dret. Consultora en capital humà, gestió d¿equips i estratègia.

Sr. Xavier Gallardo
Doctor en innovació tecnològica en projectes d¿enginyeria de producte i procés per la UdG-UJI-UPC, y postgraduat en creixement empresarial en pymes industrials per l¿IESE. És Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Cataluña.

Sra. Montserrat García
Ingeniera Agrónoma. Gerente de Medioambiente de Idom-Valencia. Licenciada en Tecnología de los Alimentos y Master en Sistemas de Gestión de Calidad.

Dr. Jesús Guillén Torres
Enginyer Agrònom, Professor Titular de la Universitat de Zaragoza, Certificat Sènior Project Manager IPMA. Vicepresident de la ¿Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos¿.

Dr. David López
Doctor en Administració i Direcció d¿Empreses. (Estratègia Digital) per la Universitat Internacional de Catalunya. Màster in Business Administration per ESADE. Enginyer Superior en Telecomunicacions (Electrònica).

Sr. Pere Mariné
Ingeniero Superior en Informática por la UPC. Master en Gestión pública por la UAB y Master en Sociedad de la Información y del Conocimiento por la UOC. Profesor y Consultor en Dirección de Proyectos y en TIC.

Sr. Antonio Molina
Enginyer Industrial. Responsable de Serveis de l¿Àrea Professional del COEIC.

Sr. Jaume Ramonet
Enginyer Industrial. Consultor en gestió d¿organitzacions i formador.

Sr. Albert Rof
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Diplomat en Màrqueting per Barcelona Activa. MBA per la Universitat de Girona i Small Business Management Program por la University of California.

Sra. Patricia Rodríguez
Llicenciada en Direcció i Administració d¿Empreses per ESADE. Analista Financera a l¿Institut d¿Analistes Financers (IEAF). MBA per ESADE. Consultora en Anàlisis financers i per a Inversors a Catalana de Occidente. Col·laboradora en Anàlisis Financers a ESADE.

Sr. Roberto Rodríguez
Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya. Consultor de gestió de projectes.

Sra. Elena Rodríguez Blanco
Master in Development Management, London School of Economics Master in Business Administration, SDA Bocconi. Social Entrepreneur, Professor, Consultant & Researcher for the Institute of Social Innovation. ESADE Business School.

Dr. Marcos Serer
Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Industrial. Ex-conseller i Director a IDOM. Ex-professor Associat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Fundador PMI Barcelona. Membre de l¿IPMA.

Sra. Ana Varela
Llicenciada en Ciències Empresarials i MBA per ESADE. Màster en Estratègia i Creativitat Publicitària per Blanquerna. Màster en Management Internacional per Thunderbird, AZ (USA). Directora executiva de Brand Institute & Directora de FT MBA Marketing Lab. a ESADE. 

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)
• Membres del CEEC- Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (10% de descompte)
• Col·legiats del CETIB- Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (5% de descompte)
• Col·legiats del COAMB- Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya- i als membres de l’ACCA -Associació Catalana de Ciències Ambientals (5% de descompte)
• Col·legiats del COEAC- Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (5% de descompte)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 19h