Màster en Project Management

Afegir a favorits
Management

Màster en Project Management

Presencial
52 setmanes
master project management

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà i Anglès

Dates

19/10/2020 - 21/10/2021

Modalitat

Presencial

Horari

Dilluns, dimecres i divendres de 18:00h a 22:00h

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

6.225

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

392 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.Presentació

La gestió de projectes (project management) és una de les especialitats més sol·licitades actualment per les organitzacions. El dia a dia del project manager consisteix a conèixer l'estat i desenvolupament dels projectes sota el seu càrrec, així com la seva interrelació amb l'estructura funcional de l'organització i altres parts interessades per a la consecució dels objectius establerts. D'acord amb les exigències de la seva organització, ha de preparar-se per ser la figura clau en el disseny, planificació, execució, seguiment i control, i el tancament dels projectes sota la seva responsabilitat. Tot això motivant i gestionant un equip de persones i, en definitiva, exercint el lideratge del projecte.

El Màster en Project Management de l'IL3 - UB utilitza com a bases conceptuals els models de gestió de projectes proporcionats per la Project Management Body of Knowledge Guide – PMBOK® Guide publicada pel Project Management Institute (PMI®), sense oblidar altres reputats enfocaments internacionals de gestió de projectes (
ISO 21.500, PRINCE2®, Marc Lògic, i els nou mètodes àgils «Agile» (SCRUM, Kanban, etc.), i ofereix una formació multidisciplinària impartida per professors provinents tant de l'àmbit universitari, com d'enginyeries, consultories, empreses industrials i serveis.

El programa respon, des d'una perspectiva eminentment pràctica, a la necessitat actual de les empreses d'incorporar professionals especialitzats en project management, preparats per estar al capdavant de projectes en diferents àmbits i de diferent nivell de complexitat. Així mateix, aquest màster ofereix les bases per superar amb èxit l'examen de certificació Project Manager Professional (PMP®) del PMI®.

Tots els alumnes inscrits seran membres del PMI durant un any amb accés als diferents materials digitals, inclosa la Guia PMBOK®, i a la comunitat.

Objectius

 • Conèixer i utilitzar el vocabulari comú i compartit per tots els project managers a escala internacional.
 • Adquirir el millor conjunt de coneixements existent a escala internacional sobre project management.
 • Treballar, sobre casos reals, les tècniques i eines associades a les bones pràctiques del project management.
 • Aconseguir el grau més gran d'eficàcia i eficiència en la gestió dels projectes.
 • Iniciar, captar els requisits, dissenyar la solució, planificar, executar o implementar, monitorar i controlar i, finalment, tancar els projectes d'acord amb les metodologies, tècniques i eines més adients en cada cas.
 • Adquirir les habilitats directives i les competències necessàries per liderar i gestionar els equips humans i les altres parts interessades implicats en els projectes.
 • Treballar en equip i conèixer les claus del lideratge, per assumir els reptes d'iniciatives per a nous projectes i negocis empresarials.
 • Conèixer els estàndards internacionals sobre project management més reputats (PMBOK®, ISO 21500, PRINCE2, Marc Lògic) i els nous mètodes "Agile" (SCRUM, XP, Kanban, etc.)
 • Reforçar significativament el currículum i consolidar la carrera professional de project manager de l'alumne.
 • Estar en condicions de superar els exàmens de certificació professional del PMI® (CAPM® o PMP®).

Tres raons per escollir-lo

 • Aprendràs a gestionar projectes amb més eficiència, seguint la metodologia PMBOK® del Project Management Institute (PMI®).
 • Obtindràs tots els coneixements per donar resposta a la necessitat actual de les empreses i, així, tindràs les eines necessàries per gestionar projectes de tota mena.
 • El màster et prepara per obtenir la certificació de Project Management Professional (PMP®) atorgada pel PMI®.

Testimonial

Col·laboradors

Acreditació acadèmica

Màster en Project Management per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Estratègia i gestió de projectes: estructura, portafolis i finançament
1.1. Direcció estratègica del projecte i l'empresa (business management)
1.2. Marc de referència per a la direcció de projectes
1.3. Gestió de programes i portafolis de projectes. La PMO
1.4. Finançament de projectes

2. Planificació i control de projectes: abast, temps i cost
2.1. Gestió de l'abast del projecte
2.2. Gestió del temps (terminis) del projecte
2.3. Gestió del cost del projecte

3. Gestió del risc, la qualitat, les adquisicions i els aspectes legals en els projectes
3.1. Gestió del risc del projecte
3.2. Gestió de la qualitat del projecte
3.3. Gestió d'adquisicions i els aspectes legals en la contractació

4. La figura del director de projecte, el factor humà i les relacions interpersonals
4.1. Competències personals, l'ètica i la figura del director de projectes
4.2. Gestió dels recursos humans
4.3. Gestió de la comunicació i de les parts interessades (stakeholders)
4.4. Gestió de la venda del projecte

5. Gestió de la integració i el coneixement
5.1. Gestió de la integració i el coneixement. Visió sistèmica del projecte
5.2. Preparació a la certificació PMP® del PMI®

6. Metodologies de gestió tradicionals i innovadores
6.1. Gestió àgil de projectes (agile project management): metodologies i enginyeria concurrent
6.2. Normes de la família ISO 21500: situació actual i evolució
6.3. PRINCE2
6.4. Marc Lògic

8. Treball final de Màster
8.1. Estratègia (cas de negoci), definició, viabilitat i constitució de projecte: project charter
8.2. Planificació de projecte: pla director del projecte (project plan)
8.3. Execució, monitoratge i tancament (reals o simulats) del projecte
8.4. Presentació i defensa davant d'un tribunal


Tenint en compte les necessitats d'internacionalització professional, un 30% de les sessions del màster s'imparteixen en anglès. Això permet que els alumnes s'expressin tècnicament en aquesta llengua, adaptant-se a les necessitats de les empreses.

Destinataris

El curs va adreçat a: 
 • Professionals amb certa experiència que participen o pensen participar en el desenvolupament i gestió de projectes, que tenen una inquietud professional que els impulsa a un autoprocés de millora contínua que generalment els condueix, en una etapa professional posterior, a poder ocupar responsabilitats de direcció funcional i general.
 • Persones que per la seva preparació acadèmica puguin seguir el programa (llicenciats o diplomats, enginyers tècnics o superiors o graduats universitaris), però que no comptin amb experiència professional: s'estudiarà cada cas en particular.

A les darreres edicions del programa hi han assistit professionals de diferents sectors d'activitat, tant de caire industrial com del sector de serveis o d'administració.

Sortides professionals

La gestió integrada de projectes (Project Management) és una professió en alça en diversos sectors econòmics. Com a project manager, podràs dirigir-te professionalment a sectors com ara les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), la indústria farmacèutica i química, la bioenginyeria, l’energia, la construcció, el sector públic, el turisme i hostaleria, el transport o els serveis financers, entre d’altres sectors industrials o de serveis. 

Aquest Màster et prepara per a desenvolupar funcions relatives a:

 • Gestió i execució de projectes (disseny, qualitat, innovació, comunicació i documentació, etc.)
 • Gestió del capital humà i direcció d’equips
 • Gestió financera d’empreses i projectes
 • Gestió i direcció d’empreses

El Màster t'aportarà capacitats per analitzar els riscos d'una operació, analitzar els costos d'un procés, planificar accions amb sistemes informàtics i controlar les desviacions, així com fer estudis de viabilitat econòmica d'un projecte o empresa, ja sigui existent o de nova creació. Podràs aplicar aquestes funcions i tasques en empreses de molt variat signe i sector.

Professorat

Direcció

Dr. David López
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses. (Estratègia Digital) per la Universitat Internacional de Catalunya. Màster in Business Administration per ESADE. Enginyer Superior en Telecomunicacions (Electrònica).

Quadre docent

Dr. Miquel Barceló
Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Cataluña i Economista per la Universitat de Barcelona. President d'Innopro Consulting.

Sr. Yan Bello Méndez
Consultor Internacional en Estratègia Internacional. Director General de SpaceMinds PMP.

Sr. Pablo Benlloch
Enginyer Industrial. Director d'IDOM, València.

Dr. Ramon Bosser
Doctor en Biologia Cel·lular per la Universitat de Barcelona. Soci Fundador i Director d'Operacions en Janus Developments.

Sra. Marta Esteve
Llicenciada en Dret. Consultora en capital humà, gestió d'equips i estratègia.

Sr. Xavier Gallardo
Doctor en innovació tecnològica en projectes d'enginyeria de producte i procés per la UdG-UJI-UPC, i postgraduat en creixement empresarial en pymes industrials per l'IESE. És Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Cataluña.

Sra. Montserrat García
Enginyera Agrònoma. Gerent de Medioambient d'Idom-Valencia. Llicenciada en Tecnologia dels Aliments i Màster en Sistemes de Gestió de Qualitat.

Dr. Jesús Guillén Torres
Enginyer Agrònom, Professor Titular de la Universitat de Zaragoza, Certificat Sènior Project Manager IPMA. Vicepresident de l'Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos.

Dr. David López
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses. (Estratègia Digital) per la Universitat Internacional de Catalunya. Màster in Business Administration per ESADE. Enginyer Superior en Telecomunicacions (Electrònica).

Sr. Pere Mariné 
Enginyer Superior en Informàtica per la UPC. Màster en Gestió pública per la UAB i Màster en Societat de la Informació i del Coneixement per la UOC. Professor i Consultor en Direcció de Projectes i en TIC.

Sr. Antonio Molina
Enginyer Industrial. Responsable de Serveis de l'Àrea Professional del COEIC.

Sr. Jaume Ramonet
Enginyer industrial Superior (UPC-1983). PMP® / PMI® (2012). Consultor i formador en gestió de projectes i qualitat.

Sr. Albert Rof
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Diplomat en Màrqueting per Barcelona Activa. MBA per la Universitat de Girona i Small Business Management Program por la University of California.

Sra. Patricia Rodríguez
Llicenciada en Direcció i Administració d'Empreses per ESADE. Analista Financera a l'Institut d'Analistes Financers (IEAF). MBA per ESADE. Consultora en Anàlisis financers i per a Inversors a Catalana de Occidente. Col·laboradora en Anàlisis Financers a ESADE.

Sr. Roberto Rodríguez
Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya. Consultor de gestió de projectes.

Sra. Elena Rodríguez Blanco
Master in Development Management, London School of Economics Master in Business Administration, SDA Bocconi. Social Entrepreneur, Professor, Consultant & Researcher for the Institute of Social Innovation. ESADE Business School.

Dr. Marcos Serer
Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Industrial. Ex-conseller i Director a IDOM. Ex-professor Associat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Fundador PMI Barcelona. Membre de l'IPMA.

Sra. Ana Varela
Llicenciada en Ciències Empresarials i MBA per ESADE. Màster en Estratègia i Creativitat Publicitària per Blanquerna. Màster en Management Internacional per Thunderbird, AZ (USA). Directora executiva de Brand Institute & Directora de FT MBA Marketing Lab. a ESADE.

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)
• Col·legiats del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (10% de descompte)
• Col·legiats del COAMB - Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (10% de descompte)
• Col·legiats del COEAC- Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (10% de descompte)
• Membres del CEEC- Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (10% de descompte)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h