Màster en Project Management

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Project Management

Presencial
41 setmanes
master project management

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà i Anglès

Dates

14/10/2024 - 25/7/2025

Modalitat

Presencial

Horari

Dilluns, dimecres i divendres de 18:00h a 22:00h

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

6.615

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

392 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

La gestió de projectes (project management) és una de les especialitats més sol·licitades actualment per les organitzacions. Empreses privades i administració pública demanen cada cop més professionals amb coneixements en gestió de projectes. El dia a dia del project manager consisteix a conèixer l'estat i desenvolupament dels projectes sota el seu càrrec, així com la seva interrelació amb l'estructura funcional de l'organització i altres parts interessades per a la consecució dels objectius establerts. D'acord amb les exigències de la seva organització, ha de preparar-se per ser la figura clau en el disseny, planificació, execució, seguiment i control, i el tancament dels projectes sota la seva responsabilitat. Tot això motivant i gestionant un equip de persones i, en definitiva, exercint el lideratge del projecte.

El Màster de Formació Permanent en Project Management de l'IL3 - UB utilitza com a bases conceptuals els models de gestió de projectes proporcionats per la Project Management Body of Knowledge Guide – PMBOK® Guide publicada pel Project Management Institute (PMI®), sense oblidar altres reputats enfocaments internacionals de gestió de projectes (
ISO 21.500, PRINCE2®, Marc Lògic, i els nou mètodes àgils «Agile» (SCRUM, Kanban, etc.), i ofereix una formació multidisciplinària impartida per professors provinents tant de l'àmbit universitari, com d'enginyeries, consultories, empreses industrials i serveis.

El programa respon, des d'una perspectiva eminentment pràctica, a la necessitat actual de les empreses d'incorporar professionals especialitzats en project management, preparats per estar al capdavant de projectes en diferents àmbits i de diferent nivell de complexitat. 
Al llarg del curs, es treballen casos reals i s’estableix contacte amb docents de reconeguda experiència en la gestió de projectes, procedents de diversos sectors, que aporten una visió àmplia i especialitzada de la professió.

Així mateix, aquest màster ofereix les bases per superar amb èxit l'examen de certificació Project Manager Professional (PMP®) del PMI®. Tots els alumnes inscrits seran membres del PMI durant un any amb accés als diferents materials digitals, inclosa la Guia PMBOK®, i a la comunitat. D’altra banda, es treballa amb el simulador SimulTrain® que permet adquirir competències de gestió de projectes mentre es treballa en equip i es milloren les habilitats de lideratge en un entorn realista.

Objectius

 • Conèixer i utilitzar el vocabulari comú i compartit per tots els project managers a escala internacional.
 • Adquirir el millor conjunt de coneixements existent a escala internacional sobre project management.
 • Treballar, sobre casos reals, les tècniques i eines associades a les bones pràctiques del project management.
 • Aconseguir el grau més gran d'eficàcia i eficiència en la gestió dels projectes.
 • Iniciar, captar els requisits, dissenyar la solució, planificar, executar o implementar, monitorar i controlar i, finalment, tancar els projectes d'acord amb les metodologies, tècniques i eines més adients en cada cas.
 • Adquirir les habilitats directives i les competències necessàries per liderar i gestionar els equips humans i les altres parts interessades implicats en els projectes.
 • Treballar en equip i conèixer les claus del lideratge, per assumir els reptes d'iniciatives per a nous projectes i negocis empresarials.
 • Conèixer els estàndards internacionals sobre project management més reputats (PMBOK®, ISO 21500, PRINCE2, Marc Lògic) i els nous mètodes "Agile" (SCRUM, XP, Kanban, etc.)
 • Reforçar significativament el currículum i consolidar la carrera professional de project manager de l'alumne.
 • Estar en condicions de superar els exàmens de certificació professional del PMI® (CAPM® o PMP®).

Tres raons per escollir-lo

 • Aprendràs a gestionar projectes amb més eficiència, seguint la metodologia PMBOK® del Project Management Institute (PMI®).
 • Programa transversal. Obtindràs tots els coneixements per donar resposta a la necessitat actual de les empreses i, així, tindràs les eines necessàries per gestionar projectes de tota mena.
 • El màster et prepara per obtenir la certificació de Project Management Professional (PMP®) atorgada pel PMI®.

Presentació

Col·laboradors

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Project Management per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Estratègia i gestió de projectes: estructura, portafolis i finançament
1.1. Direcció estratègica del projecte i l'empresa (business management)
1.2. Marc de referència per a la direcció de projectes
1.3. Gestió de programes i portafolis de projectes. La PMO
1.4. Finançament de projectes

2. Planificació i control de projectes: abast, temps i cost
2.1. Gestió de l'abast del projecte
2.2. Gestió del temps (terminis) del projecte
2.3. Gestió del cost del projecte

3. Gestió del risc, la qualitat, les adquisicions i els aspectes legals en els projectes
3.1. Gestió de la qualitat del projecte
3.2. Gestió del risc del projecte
3.3. Gestió d'adquisicions i els aspectes legals en la contractació

4. La figura del director de projecte, el factor humà i les relacions interpersonals
4.1. Competències personals, l'ètica i la figura del director de projectes
4.2. Gestió dels recursos humans
4.3. Gestió de la comunicació i de les parts interessades (stakeholders)

5. Gestió de la integració i el coneixement
5.1. Gestió de la integració i el coneixement. Visió sistèmica del projecte
5.2. Preparació a la certificació PMP® del PMI®
5.3. Gestió de la venda del projecte

6. Metodologies de gestió tradicionals i innovadores
6.1. Introducció: gestió de riscos i cicles de vida
6.2 Agile Project Management
6.3. Les ISO 21500 i altres normes relacionades de gestió de projectes, programes i carteres
6.4. PRINCE2 i PM2 com a metodologies institucionals de gestió de projectes
6.5. Marc Lògic i la indagació apreciativa

7. Gestió de projectes sectorials
7.1. Projectes a l'era digital. Transformació digital de l'empresa
7.2. Conferències sectorials
7.3. Directors de projectes visitants


8. Treball final de Màster
8.1. Estratègia (cas de negoci), definició, viabilitat i constitució de projecte: project charter
8.2. Planificació de projecte: pla director del projecte (project plan)
8.3. Execució, monitoratge i tancament (reals o simulats) del projecte
8.4. Presentació


Tenint en compte les necessitats d'internacionalització professional, un 30% de les sessions del màster s'imparteixen en anglès. Això permet que els alumnes s'expressin tècnicament en aquesta llengua, adaptant-se a les necessitats de les empreses.

Destinataris

El curs va adreçat a: 
 • Professionals amb certa experiència que participen o pensen participar en el desenvolupament i gestió de projectes, que tenen una inquietud professional que els impulsa a un autoprocés de millora contínua que generalment els condueix, en una etapa professional posterior, a poder ocupar responsabilitats de direcció funcional i general.
 • Persones que per la seva preparació acadèmica puguin seguir el programa (llicenciats o diplomats, enginyers tècnics o superiors o graduats universitaris), però que no comptin amb experiència professional: s'estudiarà cada cas en particular.

A les darreres edicions del programa hi han assistit professionals de diferents sectors d'activitat, tant de caire industrial com del sector de serveis o d'administració.

Sortides professionals

La gestió integrada de projectes (Project Management) és una professió en alça en diversos sectors econòmics. Com a project manager, podràs dirigir-te professionalment a sectors com ara les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), la indústria farmacèutica i química, la bioenginyeria, l’energia, la construcció, el sector públic, el turisme i hostaleria, el transport o els serveis financers, entre d’altres sectors industrials o de serveis. 

Aquest Màster et prepara per a desenvolupar funcions relatives a:

 • Gestió i execució de projectes (disseny, qualitat, innovació, comunicació i documentació, etc.)
 • Gestió del capital humà i direcció d’equips
 • Gestió financera d’empreses i projectes
 • Gestió i direcció d’empreses

El Màster t'aportarà capacitats per analitzar els riscos d'una operació, analitzar els costos d'un procés, planificar accions amb sistemes informàtics i controlar les desviacions, així com fer estudis de viabilitat econòmica d'un projecte o empresa, ja sigui existent o de nova creació. Podràs aplicar aquestes funcions i tasques en empreses de molt variat signe i sector.

Professorat

Direcció

Sr. Víctor Ruíz
Enginyer civil i director de projectes a l’Agència Desenvolupament Urbà.

Quadre docent

Sr. Marc Bara
Consultor i formador de Gestió de Projectes. Doctor i PMP (Project Management Professional). Gestor de projectes d’enginyeria: desenvolupament i fabricació de nous productes.

Sr. Yan Bello Méndez
Consultor Internacional en Estratègia Internacional. Director General de SpaceMinds PMP.

Sra. Marta Esteve
Llicenciada en Dret. Consultora en capital humà, gestió d'equips i estratègia.

Sr. Manuel Fernández
Enginyer superior en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialitzat en la direcció comercial i operativa de projectes estratègics de consultoria tant en el sector públic com privat. Té més de 20 anys d'experiència tant en l'àmbit nacional com internacional. És director comercial i d’operacions de consultoria de l'empresa AYESA.

Sr. Salvi Hernández
Soci-director de Sigma Consulting – Arekia. Assessor i consultor estratègic empresarial i de transformació digital, amb una llarga trajectòria en el món de l’empresa. CIO (Chief Information Officer), assessor, docent i conferenciant.

Sra. Marisa Lostumbo
Arquitecta per la UPC. Màster en Project Management (MPM) per la Universitat Ramon Llull i certificada PMP (Project Management Professional) pel Project Management Institute. Actualment és estudiant de Doctorat en Project Management.

Sr. Antoni Miranda
Arquitecte superior per l'ETSAV (UPC). Membre del Grup de Gestió de Projectes del COAC (COAC-PM) a Barcelona. Membre fundador de l’ACPM (Associació Catalana de Project Management). Més de 20 anys d'experiència en consultoria de projectes d'edificació i organització.

Sr. Jaume Ramonet
Enginyer industrial Superior (UPC-1983). PMP® / PMI® (2012). Consultor i formador en gestió de projectes i qualitat.

Sra. Anna Ripoll
Dissenyadora d’experiència del client i fundadora d’INTUITIVÄ.

Sra. Patricia Rodríguez
Llicenciada en Direcció i Administració d'Empreses per ESADE. Analista Financera a l'Institut d'Analistes Financers (IEAF). MBA per ESADE. Consultora en Anàlisis financers i per a Inversors a Catalana de Occidente. Col·laboradora en Anàlisis Financers a ESADE.

Sr. Víctor Ruíz
Enginyer civil i director de projectes a l’Agència Desenvolupament Urbà.

Sr. Marc Sansó
Consultor d’estratègia tecnologia, CEO d’ELSEBITS i mentor d’empreses emergents.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Col·legiats/des del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB). 10% de descompte.
 • Col·legiats/des del Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC). 10% descompte.
 • Socis/es de l'Associació Capítol de Barcelona del Project Management Institute (PMI Barcelona). 10% descompte.
 • Col·legiats/des del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 10% de descompte.
 • Associats/des del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h