Institut de Formació Contínua

Màster en Direcció de Protocol, Relacions Institucionals i Organització d'Esdeveniments

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.170 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
08 novembre 2018
Final curs:
29 novembre 2019
Hores bonificables:
792 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • 11 edicions del Màster i més de 180 professionals formats. 
 • Formació basada a traslladar situacions reals a l'aula, per oferir una visió real de la professió.
 • El millor time-to-market: en només un any estaràs preparat per assumir la direcció d'un projecte en l'àmbit del protocol, les relacions institucionals i els esdeveniments. 
Presentació

Les interaccions que fan institucions i empreses amb el seu entorn demanen pautes que garanteixin la cura de la imatge pública i que contribueixi a augmentar la influència de les organitzacions en els seus contextos.

El protocol no és cosa del passat. Cada àmbit té els seus codis i cada situació exigeix un marc d’actuació específic: fer negocis a Àsia, contribuir a fer més properes les figures institucionals o dissenyar actes adaptats a les últimes tendències són alguns dels nous desafiaments per als responsables de liderar la relació que les companyies i administracions tenen amb la societat.

El Màster en Direcció de Protocol, Relacions Institucionals i Organització d’Esdeveniments et preparà per consolidar relacions institucionals de valor, augmentar el reconeixements d’empreses i administracions entre els seus grups d’interès o liderar grans projectes gestionant amb èxit la participació de múltiples organismes públics i privats.

Des de la primera edició del Màster, la Direcció va a càrrec del Sr. Fernández Sánchez, reconegut expert en protocol i relacions institucionals. Ha treballat en Presidència i Vicepresidència primera del Govern, diferents Ministeris, RTVE, entre altres organitzacions. 

“El protocol ha de participar transversalment als centres estratègics de les institucions”

 

 

 

 

Acreditació acadèmica

Màster en Direcció de Protocol, Relacions Institucionals i Organització d'Esdeveniments per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius
 • Conèixer el marc conceptual en el qual es desenvolupa la pràctica professional del protocol.
 • Liderar la gestió de les diferents fases organitzatives d’un esdeveniment.
 • Dominar les regles del protocol i l’organització d’actes en l’àmbit empresarial, segons les seves directrius estratègiques.
 • Entendre l’activitat pròpia de la disciplina de les relacions públiques aplicada a la gestió de la imatge empresarial.
 • Integrar a la pràctica professional la relació amb els mitjans de comunicació.
 • Aplicar tècniques de màrqueting i comunicació a la difusió d’actes i esdeveniments.
 • Treballar la creativitat en l’organització d’actes i esdeveniments.
 • Planificar, estructurar i gestionar un departament de protocol.
 • Saber aplicar el protocol requerit en actes específics.
Destinataris
 • Professionals del màrqueting
 • Professionals vinculats a l’organització d’esdeveniments i actes
 • Directius, tècnics i assessors de departaments de protocol tant del sector públic com privat
 • Funcionaris i càrrecs de l’administració pública
 • Professionals vinculats a la comunicació (publicistes, periodistes, comunicació empresarial, productors, regidors, etc.)
 • Traductors i intèrprets
 • Personal de seguretat
 • Hostesses
 • Secretàries d’alta direcció
 • Professionals que per la seva activitat diària estiguin interessats en protocol i organització d’actes i esdeveniments
 • Titulats universitaris que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit del protocol i les relacions institucionals
Programa

1. Fonaments i origen del protocol

1.1. Introducció a la pràctica del protocol

 • Què és i per què serveix
 • Claus: correcte ordre, lloc i tractament
 • Definicions i cites cèlebres
 • Legislació de protocol oficial

1.2. El treball al Departament de Protocol i organització d’esdeveniments

 • Funcions
 • Organització
 • Eines de gestió
 • Gestió del pressupost

2. De la tècnica a l’organització

2.1. La producció d’actes i esdeveniments: etapes, disseny, muntatge i mitjans tècnics

 • Etapes
 • Programa: definició
 • Disseny i gestió de l’escenari
 • Disseny i gestió de l’escenari: l’espai físic
 • Mitjans tècnics en actes públics i privats

2.2. Fases: prèvia, execució i avaluació

 • Recopilació d’informació
 • Fase prèvia: avantprojecte, reunió i opinió tècnica
 • Fase prèvia: Projecte de programa
 • Fase prèvia: Invitacions i tipus d’actes
 • Fase d’execució: Organització
 • Fase d’execució: Comunicació i assajos
 • Fase d’avaluació: Execució i valoració
 • Presidència d’un acte i Lloc d’Honor
 • Amfitrió i cessió de la Presidència: Llibre d’Honor

2.3. Coordinació de l’acte: funció dels departaments

 • Departament de Protocol
 • Departament de Seguretat
 • Departament de comunicació

2.4. La taula: tècniques de col·locació

 • Introducció
 • Col·locació dels elements
 • Tipus de taula
 • Classes o sistemes de presidència: el sistema francès
 • Classes o sistemes de presidència: el sistema anglosaxó
 • Normes generals de col·locació a la taula
 • Sistemes de col·locació de convidats

3. Esdeveniments empresarials i corporatius

3.1. El paper del protocol d’empresa

 • Introducció
 • Actes mixtes
 • Actes mixtes: desenvolupament

3.2. L’organització de congressos

 • Comitè Organitzador, d’honor i científic
 • Lloc i tema
 • Gestor de congressos i ponents
 • Promoció, patrocini, horaris, comunicació i planning

3.3. El protocol social i els formalismes en un marc internacional

 • Salutació i les seves formes
 • Salutació a personalitats
 • Salutació en recepcions i còctels
 • Presentacions
 • Importància del regal d’empresa i institucional
 • Protocol en els mitjans de transport
 • L’etiqueta (vestimenta)

3.4. Formalismes textuals i protocol•laris

 • Importància de l’escrit: claus
 • Carta: estructura
 • Carta: tipus
 • Currículum vitae: estructura
 • Carta de presentació

4. Tècniques de màrqueting
4.1. Fonaments del màrqueting
4.2. Màrqueting i publicitat
4.3. Màrqueting digital
4.4. Mesurament i avaluació. El ROI

5. La comunicació en actes i esdeveniments

5.1. Institucions relacionades amb els mitjans de comunicació

 • Introducció
 • Oficina de Justificació de la Difusió (OJD)
 • OJD interactiva
 • Estudi General de Mitjans (EGM)

5.2. Els Gabinets de Comunicació i/o Premsa

 • Introducció
 • La comunicació interna
 • Funcions i estructura dels gabinets de comunicació

5.3. Eines de comunicació i d’ informació

 • Notes i comunicats de premsa
 • Notes i comunicats de premsa: estructura
 • Notes i comunicats de premsa: seguiment
 • Rodes i conferències de premsa
 • Rodes i conferències de premsa: convocatòria dels mitjans de comunicació
 • Rodes i conferències de premsa: espais
 • El dossier de premsa

5.4. Mitjans de comunicació de masses

 • Televisió
 • Ràdio
 • Premsa escrita
 • Aspectes que s’han de tenir en compte per a les entrevistes en els mitjans de comunicació

5.5. Comunicació en situació de crisi

 • Definició
 • Passos s’han de seguir en situacions de crisi

5.6. Comunicació digital

 • Estratègies digitals en comunicació
 • Ecosistemes digitals
 • Sistemes i eines de mesurament
 • El paper del Community

6. Projecte I

7. Protocol esportiu, universitari i de les forces armades

7.1. Jocs Olímpics

 • Breu història dels Jocs Olímpics
 • El protocol olímpic
 • La cerimònia dels premis
 • La vexil•lologia
 • Les invitacions i acreditacions
 • La tribuna d’honor
 • L’organització d’un esdeveniment esportiu

7.2. Protocol Universitari

 • Autoritats acadèmiques i estructura de les universitats
 • Actes acadèmics més significatius

7.3. Forces Armades

 • Organització de l’acte
 • Les invitacions
 • Espai i logística
 • L’execució d’un acte militar
 • Actes militars propis de la Defensa
 • Els honors militars

8. Protocol a l’administració: general, autonòmica i local

8.1. Organització

 • Introducció
 • L’organització administrativa
 • Departaments de protocol a l’Administració General de l’Estat

8.2. Actes

 • Actes públics
 • Fases i imatge d’un acte
 • Normativa legal
 • Cartes credencials

8.3. Actes d’Estat i dol oficial

 • Actes i visites d’Estat
 • Dol oficial

8.4. Protocol autonòmic: l’Estat de les Autonomies

 • Comunitats Autònomes
 • Estatut d’Autonomia
 • Precedència a les Comunitats Autònomes
 • Precedència en un acte d’una Comunitat
 • President autonòmic: la seva figura
 • President autonòmic: les seves competències
 • Tractaments i el Dia de la Comunitat

8.5. Protocol local: Municipis i províncies

 • Municipi
 • Competències municipals
 • Estructura municipal
 • Diputació
 • Tractaments
 • Alcalde: presa de possessió
 • Agermanament entre ciutats
 • Casaments als Ajuntaments

8.6. Normativa local

 • Llei 7/1985: limitacions i necessitat de canvi
 • Necessitat de modernització
 • Llei 57/2003: règim jurídic, participació ciutadana, gestió dels serveis públics
 • Llei 57/2003: Govern local
 • Llei 57/2003: altres canvis

9. Protocol multiconfessional

9.1. L’Església Catòlica

 • Introducció
 • El Baptisme, l’Eucaristia i les Ordenacions
 • El Matrimoni
 • Enterraments i funerals

9.2. Altres religions

 • L’Església Ortodoxa
 • L’Església Anglicana. Protestantisme
 • La Comunitat jueva
 • L’Islam

10. Protocol d’organismes internacionals

10.1. L’ONU i l’OTAN

 • L’Organització de les Nacions Unides (ONU)
 • L’Organització del Tractat de l’Atlàntic del Nord (OTAN)
 • Estructura de L’OTAN

10.2. La Unió Europea (UE)

 • Els símbols de la UE
 • El Consell Europeu
 • El Parlament Europeu
 • La Comissió de la Unió Europea
 • Altres institucions de la UE

11. Projecte

Direcció

Sr. Fernando Fernández Sánchez
Grau Universitari en Protocol i Organització d'Esdeveniments, Màster Universitari en Protocol i Organització d'Esdeveniments, Titulat Superior en Administració i Direcció d'Empreses, diplomat universitari en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, Bachelor en Empresarials, Màrqueting i Relacions Públiques per l'Escola Universitària IICP de París, Diplomat en Estudis Superiors de Protocol, Cerimonial de l'Estat i Internacional per l'Escola Diplomàtica, Màster en Direcció de Gestió Comercial i Màrqueting (ESIC), Expert Universitari en Relacions Públiques Internacionals i d'Empresa per la Universitat Complutense, Magíster en Direcció d'Empreses per l'IICP de París, Titulat en Direcció d'Empreses, Màrqueting i Relacions Públiques, Màster en Comunicació i Protocol per la Universitat de Barcelona, Portavocía en Comunicació pel Grup Bassat Ogilvy. Va ser director de Protocol i relacions externes dels ministeris d'Interior i Justícia; director de Protocol i Relacions Públiques del Grup RTVE, director de Protocol de la Vicepresidència Primera del Govern, Ministeri de la Presidència i Portaveu; Conseller de l'Agència EFE; director general de Comunicació, Relacions Institucionals i Imatge Corporativa d'un important grup patrimonialista-Hoteler, i assessor de Protocol a la Secretaria General del President del Govern. A més, va ser president de Associació Espanyola de Formació a Distància per Internet durant gairebé deu anys. És autor de nombrosos llibres sobre Protocol, Comunicació i Relacions Institucionals i està en possessió de diferents condecoracions i premis. Així mateix, ha estat conferenciant i articulista en importants universitats i mitjans de comunicació. Ha estat professor universitari. En l'actualitat és Cap del Projecte d'Implantació de la Nova Imatge Corporativa de la Corporació RTVE. És doctor a la UCM, Facultat de Periodisme.

Quadre docent
Sr. Fernando Fernández Sánchez
Va ser director de Protocol i relacions externes dels ministeris d'Interior i Justícia; director de Protocol i Relacions Públiques del Grup RTVE, director de Protocol de la Vicepresidència Primera del Govern, Ministeri de la Presidència i Portaveu; Conseller de l'Agència EFE; director general de Comunicació, Relacions Institucionals i Imatge Corporativa d'un important grup patrimonialista-Hoteler, i assessor de Protocol a la Secretaria General del President del Govern. En l'actualitat és Cap del Projecte d'Implantació de la Nova Imatge Corporativa de la Corporació RTVE.

Sr. Mauricio Fernández
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid i Doctor en Periodisme per la mateixa Universitat. S'incorpora a Telefónica el 2002 com a director de Comunicació i Relacions Institucionals del Grup Admira Media. L'any 2004 és nomenat director de Comunicació Nacional del Grup Telefònica, lloc que ocupa en l'actualitat. Com a experiència externa destaca la seva intensa vida laboral en el món dels mitjans de comunicació i en gabinets de premsa institucionals amb importants responsabilitats en tots dos sectors. El 1985 comença a treballar en el periòdic La Verdad de Múrcia fins que el 1986 s'incorpora a l'agència de notícies Europa Press on ocupa diferents responsabilitats en les àrees de Reportatges, Defensa, Interior, Política Nacional, Exteriors i Casa Reial. Al gener de 1991, membre de l'equip fundacional del diari Clar editat per Premsa Espanyola i Axel Springer. De 1991 a 1996, redactor en cap d'Editorial Suplements de Premsa, editora dels dominicals "Antena Semanal" i "Antena TV". Col·laborador habitual en aquests anys de les revistes Panorama, Tribuna, Revista Espanyola de Defensa, Figaro Magazine, Blanc i Negre, Epoca i El Setmanal.
De 1995 a 1996, redactor en cap i subdirector de la productora de televisió TV News encarregada de la producció informativa a Espanya de les cadenes de televisió estrangeres TF1 i TF2 (França), ORF (Àustria) i RTP (Portugal).
De 1996 a 2001 subdirector general de la Direcció General de Comunicació i Relacions Institucionals del Ministeri de l'Interior i responsable del seu Servei de Premsa i Documentació Informativa.
De 2001 a 2002, sotsdirector general de Comunicació i Relacions Institucionals de la Vicepresidència Primera del Govern.
El 2002 és nomenat director de Comunicació i Relacions Externes d'Onda Cero Radio.

Sr. Alfredo Aza
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid.
Responsable de la comunicació i el protocol en Aena.
Ha exercit el periodisme actiu i ha estat Director del Departament d'Economia i Laboral de l'agència EFE.
Ha impartit nombroses ponències i cursos en diverses Universitats.

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Màster en Direcció de Protocol, Relacions Institucionals i Organització d’Esdeveniments són les següents:

 • Director d’agències i empreses d’organització d’esdeveniments
 • Direcció de protocol i cerimonial en institucions públiques o privades
 • Direcció de relacions institucionals o de relacions externes
 • Event Manager (producció i organització d’esdeveniments)
 • Executiu de comptes en agències de comunicació i organització d’esdeveniments
 • Consultor/assessor de protocol i organització d’actes i esdeveniments
 • Organitzadors de congressos i reunions
 • Relacions públiques
 • Tècnic de protocol en institucions públiques o privades
 • Tècnic en agències de comunicació, màrqueting i organització d’actes
 • Product Manager en empreses del sector privat
 • Responsable de creativitat en esdeveniments
 • Secretari d’alta direcció
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA