Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria Oncològica

destacat_curs_ultimas_plazas_ca

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
4.640 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
02 octubre 2018
Fi docència:
03 abril 2020
Fi projecte:
30 abril 2020
Horari:

Semipresencial. Classes presencials dilluns i dimarts 9:00h a 17:00h

Lloc:
Institut Català d'Oncologia (ICO). Av. Gran Vía, 199-203. 08907 Hospitalet de Llobregat
Hores bonificables:
654 h. on-line + 192 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Respon a la demanda creixent d’especialistes en infermeria oncològica, a causa de l’augment de la incidència del càncer a nivell mundial.
 • Avalat per l’ICO, institut referent en càncer, i pels seus quasi 20 anys d’experiència en formació en l'àmbit de la infermeria oncològica, amb més de 600 especialistes formats.
 • Inclou pràctiques en centres i institucions sanitàries referents en atenció oncològica.
Presentació

Coorganitzat amb:

ico

 

 

El càncer és una malaltia molt estesa en la població, essent la principal causa de mort a tot el món. Segons l'informe mundial sobre el càncer, es preveu que anirà augmentant de forma gradual durant el segle XXI, la seva incidència podria augmentar en un 50% fins al 2020, que representaria més de 15 milions de nous casos.

Després de 20 edicions formant especialistes en infermeria oncològica, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) han reestructurat el Màster en Infermeria Oncològica, basant-se en el curs natural de la malaltia.

En els darrers anys estem assistint a una transformació en la prestació de cures en càncer, que inclou els canvis que es produeixen en pacients i familiars (més responsables de la seva malaltia i, per tant, més autònoms), els canvis que es produeixen en els tractaments (cada vegada més personalitzats) i els canvis que es produeixen en els professionals infermers (membres d'equips multidisciplinaris) i, en conseqüència, en el paper cada vegada més avançat i especialitzat que han de desenvolupar, desplegant uns coneixements i competències específiques. Per tant, els infermers/es de pràctica avançada que exerceixin en atenció oncològica, han de tenir els coneixements i destreses necessàries per afrontar la cura d'aquest tipus de pacient oferint-li una atenció de qualitat en les diferents fases de la malaltia.

En aquest sentit, aquest màster professionalitzador és l'eina formativa necessària per a l'especialització en infermeria oncològica, que ofereix els coneixements, habilitats i actituds per a la pràctica avançada en atenció al pacient oncològic en l'àmbit assistencial, els últims avenços i tendències oncològiques, i afegeix noves àrees, reflectint la necessitat de majors destreses en la professió infermera.

Acreditació acadèmica
Màster en Infermeria Oncològica per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius
 • Augmentar el coneixement, les habilitats pràctiques i les competències dels infermers a l'àmbit de l'especialització oncohematològica.
 • Capacitar i professionalitzar als infermers/es per contribuir a una millora dels diferents àmbits de la infermeria oncohematològica: pràctica assistencial, recerca, gestió, i qualitat.
 • Potenciar i estimular el desenvolupament de capacitats estratègiques dins l'especialitat d'infermeria oncològica.
Destinataris

Graduats o diplomats en Infermeria amb experiència en l'àmbit oncohematològic (experiència professional, pràctiques, estudis d'especialització, treball de grau,
etc.).

L'accés al màster es prioritza per experiència i l'acceptació es determina segons el currículum i la carta de motivació presentats.

Programa

1. Context general del càncer

1.1. Epidemiologia del càncer.

 • Introducció a l’epidemiologia del càncer.
 • Interpretació d’estudis epidemiològics.

1.2. Prevenció i detecció precoç del càncer.

 • Introducció i conceptes bàsics de la prevenció en càncer
 • Prevenció primària i factors de risc.
 • Prevenció secundària. Programes de cribratge en càncer.

1.3. Predisposició hereditària en càncer.

 • Assessorament genètic en càncer hereditari.

2. Modalitats diagnòstiques i de tractament en càncer

2.1. Fisiopatologia del càncer

2.2. Modalitats diagnòstiques i de tractament

 • Diagnòstic del càncer
 • El tractament oncològic: cirurgia, tractaments quimioteràpics i tractaments radioteràpics.

2.3. Urgències oncològiques i atenció continuada

3. Abordatge i Cures infermeres en Tumors Sòlids

3.1. Generalitats dels tumors sòlids: Diagnòstic, estratificació i planificació del tractament.

 • Tumors sòlids de baixa incidència
 • Tumors sòlids d’alta incidència

3.2. Principals complicacions associades als tumors sòlids

3.3. Intervencions infermeres en el maneig de pacients amb tumors sòlids

3.4. Noves teràpies: Assajos clínics i immunoteràpia

4. Habilitats i eines de suport pel professional

4.1. Habilitats i eines de suport des de la comunicació

 • Gestió de les emocions

4.2. Habilitats i eines de suport des del Counselling

4.3. Habilitats i eines de suport des de la bioètica.

 • Principis de la bioètica
 • Ètica del tenir cura.

5. Abordatge i Cures infermeres en hematopaties malignes

5.1. Generalitats de les malalties onco-hematològiques

 • Fonaments del sistema hematopoyètic

5.2. Principis i bases del tractament de les malalties onco-hematològiques

 • Neoplàsies hematològiques

5.3. Cures infermeres a pacients diagnosticats d’hematopaties malignes.

 • Cures als pacients que reben tractament amb trasplantament de progenitors hematopoyètics (TPH)

6. Abordatge integral de l’atenció oncològica
6.1. Psico-oncologia
6.2. Nutrició
6.3. Fisioteràpia
6.4. Treball Social

7. Processos d’atenció especialitzada (a escollir-ne un)

Càncer Infantil
Principis generals de l’atenció en càncer infantil.

 • Atenció centrada en nen i entorn familiar.
 • Cures i seguiment infermer

Característiques de l’onco-hematologia pediàtrica

 • Particularitats dels tumors més freqüents en càncer infantil.

Oncogeriatria
Principis generals de l'atenció en el pacient en edat avançada amb càncer.
Característiques específiques i tractaments del pacient en edat avançada amb càncer.
Maneig del pacient en edat avançada amb càncer.

 • Criteris d'avaluació en el pacient en edat avançada amb càncer.

Gestió i qualitat assistencial
Gestió en els àmbits polítics-sanitaris. Gestió dels recursos.

 • Models de gestió de la qualitat, adequació i desenvolupament

Qualitat en infermeria. Models de qualitat.

 • Introducció a la Qualitat.
 • Millora de la qualitat en organitzacions sanitàries
 • Rols en la Gestió de la Qualitat en organitzacions sanitàries

Programes de millora de la qualitat

 • L'estandardització de la Qualitat.
 • Acreditació sanitària.

8. Cures Pal·liatives

8.1. Cures pal·liatives en pacient oncològic en situació de malaltia avançada i fi de vida

 • Principis bàsics de les cures pal•liatives
 • Característiques de la situació de malaltia avançada, cronicitat i fi de vida

8.2. Atenció a la cronicitat i fi de vida

 • Atenció pal·liativa i Cures integrals.

9. Metodologia de la recerca

9.1. Metodologia de la recerca aplicada.

 • Lectura crítica i evidència científica
 • Cerca bibliogràfica. Bases de dades

9.2. Preparació de projectes de recerca.

10. Projecte treball de fi de màster
10.1. Desenvolupament de la metodologia
10.2. Redacció i planificació d’un projecte de recerca.
10.3. Lectura crítica i evidència científica
10.4. Anàlisi i mesurament.
10.5. Difusió i presentació del projecte de recerca

11. Pràcticum

Direcció
Sra. Társila Ferro
Infermera. Directora de cures d’infermeria i innovació de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).  
Coordinació

Sra. Lourdes Guanter
Infermera. Responsable de la unitat de docència de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

Quadre docent
Coordinació de mòduls

Sra. Josefina Rivera
Unitat d'Investigació Clínica.

Sra. Mercè Peris
Programa d'Investigació i Epidemiologia.

Sra. Anna Mª Jiménez
Infermera. Responsable d'infermeria d'hospitalització de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). Badalona.

Sta. M. Antonia Serra
Infermera. Responsable d'infermeria de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). L'Hospitalet de Llobregat.

Sra. Inmaculada López
Infermera clínica. Unitat Funcional de Colón.

Sra. Sonia Abenia
Infermera. Responsable d'infermeria d'hospitalització d'oncologia de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). L'Hospitalet de Llobregat.

Sra. Raquel Azor
Infermera. Adjunta a direcció de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) L'Hospitalet de Llobregat.

Sra. Montserrat Bleda
Infermera clínica. Unitat de Suport Integral de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) Badalona.

Alguns dels nostres docents de les sessions presencials són:
Silvia de Sanjosé.
Montserrat Busquets
Nuria Carsi
Ignacio Blanco
Berta Laquente
Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Màster en Infermeria Oncològica són les següents:

 • Infermer/a en unitats o serveis d’oncologia i hematologia d’hospitals o centres sanitaris.
 • Infermer/a en unitats o serveis de cures pal·liatives d’hospitals o centres sanitaris.
 • Infermer/a en unitats d’hospital de dia.
 • Infermer/a en unitats de radioteràpia d’hospitals o centres sanitaris.
 • Infermer/a en entitats o fundacions d’investigació i avenços en càncer.
 • Infermer/a dedicat a la formació en infermeria oncològica.
 • Infermer/a gestor/a de casos en l’àmbit de l’atenció especialitzada en càncer en la comunitat o atenció primària.
 • Infermer/a supervisor/a d’unitats d’hospitalització oncològica.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres clients l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l' Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelonaa et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
 També tens la possibilitat d'accedir a les beques que ofereix Assistència Sanitària pels Màsters i Postgraus de l'àrea de salut, fent clic aquí 

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Alumni Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).
 • Personal del Institut Català d’Oncologia (ICO) (25% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA