Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries

Modalitat Semipresencial

Presentació del Màster

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens.
Infermer i Director del Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries.

Veure el vídeo

ACTIVITAT: Simulació d'Accidents de Múltiples Víctimes (AMV)
Gemma Ferrando Torres

Gemma Ferrando Torres
Infermera assistencial USVA del SEM(Gencat).
Coordinadora simulacres MEUH.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.870 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
06 setembre 2019
Final curs:
28 juny 2020
Horari:

On-Line. 1ª fase presencial: del 27 al 30 de gener de 2020, i 2ª fase presencial: del 25 al 28 de juny de 2020.

Mòdul de tallers amb estada obligatòria a les instal·lacions i cost de l'estada i dietes incloses a la matrícula del programa.

Hores bonificables:
830 h. on-line + 150 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Entorn humà i terapèutic
1.1. Inauguració del curs
1.2. Gestió de conflictes a urgències. Abordatge del dol i comunicació de males notícies
1.3. Utilització i disseny de protocols d'actuació: metodologia i qualitat assistencial

2. Organització, coordinació i marc legal en els serveis d'urgències

2.1. Organització dels serveis d’urgències
2.2. Coordinació infermera a urgències
2.3. Gestió de riscs laborals a urgències
2.4. Marc de legalitat i problemes derivats de l’atenció a urgències
2.5. El triatge estructurat als serveis d’urgències

3. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema quirúrgic

3.1. Dolor abdominal
3.2. Maneig urgent del pacient amb alteracions vasculars
3.3. Còlic renouretral. Pielonefritis, síndrome prostàtic, hematúries
3.4. Ferides i cremades
3.5. Interpretació analítica a Urgències
3.6. Atenció al pacient ferit per armes blanques i/o de foc
3.7. Sutures i cura de ferides
3.8. Interpretació radiogràfica bàsica a urgències

4. Procés d'atenció i actitud davant el pacient politraumàtic
4.1. Atenció inicial en el pacient amb politraumatismes
4.2. Traumatismes toràcics
4.3. Immobilització extrahospitalària i "transfer" a urgències
4.4. Cures d’infermeria davant un pacient portador de drenatge toràcic
4.5. Traumatismes cranioencefàlics
4.6. Traumatismes abdominals i genitourinaris
4.7. Lesiones traumàtiques, fractures i luxacions d’extremitats superiors i inferiors
4.8. Embenats i immobilitzacions

5. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema mèdic

5.1. Edema agut de pulmó cardiogènic. Tromboembolisme pulmonar
5.2. Conceptes bàsics d'electrofisiologia cardíaca. Arítmies cardíaques
5.3. Cardiopatia isquèmica
5.4. Maneig urgent del pacient amb limitació del flux aeri
5.5. Maneig urgent del pacient amb alteracions neurològiques
5.6. Maneig del pacient amb reacció anafilàctica i del pacient amb complicacions de la diabetis
5.7. Maneig del pacient amb intoxicació aguda
5.8. Crisis hipertensives
5.9. Lesió i fracàs renal agut a urgències
5.10. Maneig del pacient amb febre
5.11. Utilització de fàrmacs a urgències

6. Procés d'atenció i actitud davant el pacient crític
6.1. Actuació de l’equip multidisciplinari al box de crítics
6.2. Actituds i actuacions davant el pacient en xoc
6.3. Ressuscitació cardiopulmonar en l’adult
6.4. Donant d’òrgans a cor aturat
6.5. Ventilació mecànica no invasiva
6.6. Ventilació mecànica invasiva
6.7. Pacient crític respiratori
6.8. Atenció inicial d’infermeria al gran cremat

7. Procés d'atenció urgent als nens
7.1. Valoració inicial: triangle d’avaluació pediàtrica. Urgències respiratòries. Urgències digestives. El xoc a pediatria
7.2. Reanimació cardiopulmonar pediàtrica
7.3. Politraumàtic pediàtric i TCE
7.4. Tècniques d'infermeria pediàtrica, administració de medicació i oxigenoteràpia
7.5. Urgències endocrines, febre, sèpsies i accidents infantils
7.6. Atenció d’infermeria al pacient amb traumatisme cranioencefàlic

8. Procés d'atenció urgent a la dona
8.1. Actuació d'infermeria en agressions i violència de gènere
8.2. Infeccions de transmissió sexual
8.3. Hiperemesi gravídica. Trastorns hipertensos de l'embaràs (THE)
8.4. Alteracions menstruals. Avortament. Despreniment prematur de placenta. Placenta prèvia. Assistència a l’embaràs i gestacions múltiples
8.5. Amenaça de part prematur. Assistència al part. Complicacions puerperals. Atenció neonatal

9. Procés d'atenció als pacients psiquiàtrics
9.1. Urgències psiquiàtriques. Valoració psiquiàtrica
9.2. Trastorn psicòtic. Antipsicòtics
9.3. Trastorns afectius i pacient suïcida. Antidepressius i liti
9.4. Trastorns de la personalitat
9.5. Trastorns d’ansietat
9.6. Urgències psiquiàtriques infantils i juvenils
9.7. Alcohol i substàncies d'abús
9.8. Agitació i violència. Protocol de contenció

10. Procés d'atenció a malalts de diferents especialitats
10.1. Urgències davant un pacient oncològic
10.2. Urgències oftalmològiques
10.3. Urgències otorinolaringòlogues
10.4. Accessos vasculars i intraossis en urgències. Taller d’habilitats clíniques

11. Pràcticum Hospitalari

12. Treball Final de Màster: Metodologia i projecte de recerca

13. Tallers presencials d'habilitats clíniques i competències no tècniques

13.1. Auscultació cardiorespiratòria
13.2. Accessos vasculars en l'adult: via intraòssia, port-a-cath®, via central, catèter central perifèric, punció ecoguiada i punció arterial
13.3. “Trànsfer” del pacient traumàtic a urgències
13.4. Sutures
13.5. Embenats i immobilitzacions
13.6. Guix Zancolli. Fèrula braquiopulmonar de guix
13.7. Actuació inicial al pacient traumàtic al box de reanimació d'urgències
13.8. Suport vital bàsic + DEA en l'adult
13.9. Suport vital avançat en l'adult
13.10. Ventilació mecànica invasiva
13.11. Maneig del pacient crític en urgències
13.12. Exercici d'accident de múltiples víctimes
13.13. Casos d'interpretació electrocardiogràfica
13.14. Suport vital pediàtric
13.15. Tècniques d'infermeria pediàtrica i casos
13.16. Reanimació neonatal - tècniques d'exploració amb embarassades
13.17. Cateterisme de cordó umbilical
13.18. Casos a resoldre durant l'embaràs i/o part

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA