Ajornament de les classes presencials de l'àmbit sanitari degut a la resolució de Departament de Salut

Benvolguts, des

La Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya ha dictat una resolució en relació a les mesures de prevenció i control de la infecció per Covid-19 (Coronavirus) que han d'adoptar tots els professionals de l'àmbit sanitari. Aquesta resolució indica, al punt primer, la supressió de qualsevol activitat de formació de professionals sanitaris que sigui en modalitat presencial i l'assistència d'aquests professionals a aquestes activitats, exceptuant les que es realitzin en centres sanitaris.

Aquesta Resolució, segons reflecteix el seu punt tercer, seran revisades de manera setmanal i en funció de l'evolució de la situació epidemiològica.

Resolució per la qual s’adopten mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals sanitaris.

Resolució per la qual s’adopten mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals sanitaris i en el col·lectiu de professionals que donen suport a la gent gran, a les persones amb discapacitat i a les persones amb malaltia mental en la realització de les activitats de la vida diària, en un centre de dia o en un centre residencial del sistema de serveis socials.

La Fundació IL3-UB, com a part responsable del compliment d'aquestes mesures, us requereix a la Direcció de tots els programes formatius, que feu extensiva aquesta informació als alumnes i docents del programa d'IL3-UB que dirigiu, a fi que aquells que desenvolupin activitats professionals en l'àmbit sanitari deixin d'assistir a les classes presencials fins a nou avís. Aquestes faltes d'assistència no aplicaran per al còmput d'hores mínimes necessàries per a poder superar el curs.

En conseqüència les classes presencials de cursos de l’àmbit sanitari s’ajornen fins a nou avís.

Us informarem puntualment de qualsevol canvi referent a aquest tema i agraïm la vostra col·laboració.