COVID-19: Comunicats i resolucions del rector de la Universitat de Barcelona

Benvolguts, des,

aquí podreu consultar els diferents comunicats i resolucions que es vagin publicant del rector de la Universitat de Barcelona.

19/09/2022:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es deixa sense efectes el Pla de contingència de la Universitat de Barcelona

21/04/2022:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s’aproven noves mesures en relació amb l’ús de la mascareta, en aplicació del Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

22/01/2022:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona prorrogant les mesures establertes en la resolució de data 7 de gener de 2022

10/01/2022:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s’aproven noves mesures relatives a la COVID-19, en aplicació de la Resolució SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

04/11/2021:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s’aproven noves mesures per al curs acadèmic 2021-2022, en aplicació de la Resolució SLT\3150\2021

10/09/2021:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona aprovant el Pla de Contingència de la Universitat de Barcelona davant la crisi sanitària per la COVID-19

30/06/2021:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s’estableixen directrius en relació amb els actes de graduació i actes institucionals

09/03/2021:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona relativa a l’augment de la docència presencial durant el segon semestre del curs 2020-2021

04/02/2021:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb la docencia del segon semestre del curs 2020-2021, atesa la situació sanitaria derivada de la COVID-19 

15/01/2021:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es prorroguen les mesures excepcionals adoptades per contenir el brot epidèmic de COVID-19

07/12/2020:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es prorroguen les mesures excepcionals adoptades per contenir el brot epidèmic de COVID-19

25/11/2020:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es prorroguen les mesures excepcionals adoptades per contenir el brot epidèmic de COVID-19

30/10/2020:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es prorroga l’adopció de mesures excepcionals per contenir el brot epidèmic de COVID-19

26/10/2020:

Comunicat del rector en relació amb l’horari de tancament dels centres

19/10/2020:

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona d’adopció de mesures excepcionals per contenir el brot epidèmic de COVID-19

13/10/2020:

Comunicat sobre la docència teòrica presencial a la UB del 15 al 30 d’octubre

07/05/2020:

Resolució del rector per la qual es disposen directrius relacionades amb les proves d’avaluació final no presencial

13/04/2020:

Comunicat del rector sobre el tancament d'edificis i instal·lacions i serveis crítics a partir del 14 d'abril de 2020

03/04/2020:

Comunicat del rector sobre el cessament de la docència presencial del segon quadrimestre del curs 2019-2020 pel COVID-19

14/03/2020:

Comunicat del rector de tancament de la Universitat de Barcelona