L'IL3-UB continua apostant per metodologies actives inaugurant noves aules de simulació

L'Institut de Formació Contínua IL3-UB inaugura noves aules com a part de la seva aposta per oferir programes de formació professional enfocats en el desenvolupament de competències digitals i pràctiques. En aquesta línia, les instal·lacions han estat equipades amb tecnologia digital i destinades a la implementació de metodologies actives, entre elles, la de la simulació.
 

aula simulación IL3-UB


A més, permeten incorporar un format d'aprenentatge híbrid, perquè els alumnes puguin optar per assistir a classe tant de manera presencial com remota, en funció de les seves necessitats concretes. D'aquesta manera, s'ofereixen programes personalitzats i adaptats a les realitats del món professional.

Aprendre fent, la clau de la formació professional en l'IL3-UB

L'IL3-UB busca oferir una formació professional eminentment pràctica. Per a això, es necessiten espais on els estudiants puguin activar les competències i habilitats adquirides, aprendre dels errors i reforçar els encerts, incorporant les aportacions dels seus companys i d'experts professionals.

En aquest sentit, les aules de simulació ofereixen entorns d'aprenentatge segurs i controlats, que busquen recrear situacions de la pràctica professional real perquè els estudiants puguin posar en pràctica les seves habilitats. Es tracta d'espais polivalents, que poden adaptar-se a qualsevol àrea de coneixement i servir per a simular un gran ventall de situacions, des d'una habitació d'hospital fins a un judici.

L'aula de simulació compta amb tres espais separats. D'una banda, la sala on es recrea una situació o desafiament professional concret. D'altra banda, la sala de control, on personal tècnic supervisa el correcte funcionament de l'equipament i infraestructura. Finalment, un tercer espai anomenat sala de de briefing, des del qual la resta d'estudiants podrà visualitzar el desenvolupament de la simulació sense interferir, per a després brindar el seu feedback i fer una reflexió compartida. D'aquesta manera, tant la persona implicada com els qui exerceixen el rol d'observadors actius tenen l'oportunitat d'aprendre de la pràctica.

Aules adaptades a les necessitats dels alumnes

El teletreball ha arribat per a quedar-se i avui forma part de la realitat professional de molts estudiants. És per això que l'IL3-UB aposta per adaptar-se i incorporar formats d'aprenentatge flexibles per a ampliar el ventall d'opcions i oferir a més professionals la possibilitat de continuar formant-se.

En aquesta línia, s'incorporen aules adaptades per a oferir una modalitat d'aprenentatge mixta, on alguns puguin assistir de manera presencial i altres de manera remota a la mateixa classe, de manera síncrona. L'ús de tecnologia possibilita que hi hagi una connectivitat fluida i que tots dos entorns conflueixin en el mateix moment, amb les mateixes garanties i sense que es vegin afectades les dinàmiques de classe.

Amb tot, l'IL3-UB reforça el seu compromís per la innovació contínua, en vistes a oferir programes de formació actualitzats, personalitzats i compatibles amb les necessitats dels seus estudiants, per a potenciar les seves capacitats i impulsar el seu desenvolupament professional.