Formació de Postgrau en Infermeria a l'Atenci...

Afegir a favorits
Diploma d'especialització

Formació de Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1)

Online
38 setmanes
master enfermeria atencion primaria CADI

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Tipus de curs

Formació de Postgrau

Idioma

Català

Dates

15/10/2024 - 11/7/2025

Modalitat

Online

Horari

On-line. Examen on-line

Preu

2.400

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

375 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

L’exercici de la professió infermera requereix una constant actualització de coneixement per garantir unes cures de qualitat i basades en l’última evidència científica.

És el mateix col·lectiu qui reclama una formació constant basada en els coneixements pràctics i en situacions reals. Amb l’objectiu de satisfer aquestes necessitats s’ha de dissenyar aquest programa de formació en línia dirigit a infermers/es que desitgin actualitzar els seus coneixements, primordialment en temes propis de l’Atenció Primària (AP).

Aquest programa presenta, a partir de casos clínics, les diferents situacions assistencials amb les quals es troben els professionals infermers durant el desenvolupament quotidià de la seva activitat.

El Diploma d’Especialització en Infermera a l’Atenció Primària (CADI 1), antic Postgrau CADI 1, constitueix la primera part del recorregut de Màster en Cures Infermeres a l’Atenció Primària (CADI) i es presenta en modalitat on-line per respondre a les necessitats formatives dels professionals que, per les seves llargues jornades i diversos torns laborals, no poden seguir cursos en modalitat presencial.

Aquest programa capacita l’alumne per posar en pràctica les cures infermeres en les àrees assistencials d’infància i adolescència, persones grans, salut mental, diabetis mellitus, atenció domiciliària, pacient crònic, pacient amb càncer, pacient terminal, ús de fàrmacs i investigació, i evidència científica en infermeria.

El programa inclou una videotutoria per tema (a excepció dels mòduls d'examen i TFM), que són sessions on-line amb els tutors de mòdul, la finalitat dels quals és resoldre dubtes del material i de les activitats, ampliar contingut interessant i exposar contingut que, per la naturalesa del programa, pot variar d'un any a l'altre.

Si ets diplomat/da o graduat/da en Infermeria i vols actualitzar els teus coneixements teòrics i millorar les teves habilitats pràctiques en l’àmbit de l’Atenció Primària, aquest és el teu programa.

diagrama cursos cadi

Objectius

 • Facilitar una formació continuada a les infermeres o infermers des d'una perspectiva teòrica i amb casos pràctics.
 • Actualitzar i millorar les competències dels professionals de la infermeria.
 • Capacitar l'alumnat per aplicar les cures infermeres en els diversos àmbits assistencials.
 • Posar èmfasi en les àrees assistencials següents: infància i adolescència, malalt terminal, diabetis, hipertensió (HTA), MPOC i salut mental d'adults.

Tres raons per escollir-lo

 • Dona 3 punts per a la carrera professional d’infermer/a i per l’accés a la borsa de feina de l’Institut Català de la Salut (ICS).
 • Programa basat en casos clínics reals, amb un enfocament pràctic i molt orientat a la feina diària del professional infermer en Atenció Primària (AP).
 • Dissenyat, desenvolupat i tutoritzat per infermers/es de reconegut prestigi en l’àmbit assistencial, i pensat pels professionals de la infermeria de l’Atenció Primària (AP).

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Infància i adolescència
1.1. Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut en l’edat pediàtrica.
1.2. Avantatges de la lactància materna i consells d’alimentació en la infància i adolescència.
1.3. Desenvolupament psicomotor del nen i les seves alteracions.
1.4. Administració de les vacunes sistemàtiques i no sistemàtiques i les seves contraindicacions.
1.5. Desenvolupament físic i valoració de l’adolescent a la consulta d’Atenció Primària.
1.6. Característiques de les principals malalties infeccioses durant la infància. 

2. Gent gran i salut mental
2.1. Marc de referència sobre la cura i la promoció de l'envelliment saludable: envelliment actiu, model de promoció de la salut.
2.2. El procés de cures en l'atenció a les persones que envelleixen.
2.3. Valoració de la història de la vida i els patrons funcionals de salut de Marjory Gordon. Diagnòstics infermers, resultats esperats (NOC) i intervencions infermeres (NIC).
2.4. L'ansietat com a senyal d'alarma en l’ésser humà.
2.5. El procés de dol i les transicions psicosocials com a moments de més vulnerabilitat en l’ésser humà i la contenció assistencial des de l’atenció primària.
2.6. L’entrevista clínica i l’aplicació de tècniques psicodinàmiques i cognitivoconductuals com a elements terapèutics i de contenció emocional.
2.7. Les recomanacions per a l’entrevista del pacient deprimit i abordatges terapèutics adients.

3. Diabetes Mellitus
3.1. Diabetis Mellitus (part 1)
3.2. Diabetis Mellitus (part 2)

4. Atenció domiciliària. Atenció a persones amb malalties cròniques. Malalt amb càncer avançat i terminal
4.1. La metodologia per realitzar un pla de cures infermeres en l’atenció domiciliària.
4.2. La implicació de la família o persona cuidadora en les cures de la persona atesa a domicili.
4.3. Valoració i tractament del malalt crònic amb hipertensió i/o malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
4.4. Continguts bàsics d’educació per a la salut als malalts hipertensos i/o amb EPOC.
4.5. Característiques de la situació de malaltia avançada i terminal, agonia i mort.
4.6. Els símptomes digestius i respiratoris més freqüents en el malalt terminal.
4.7. La comunicació amb el malalt terminal i la seva família.
4.8. El dolor oncològic, la seva classificació, valoració i el seu tractament. 

5. Ús de fàrmacs. Investigació i evidencia científica en infermeria
5.1. L’anamnesi farmacològica i el registre de fàrmacs.
5.2. Els mecanismes d’acció, els efectes farmacològics i l’avaluació de l’efectivitat dels fàrmacs.
5.3. La detecció de reaccions adverses i les interaccions dels fàrmacs.
5.4. Característiques de les diferents vies d’administració i peculiaritats en l’administració dels fàrmacs.
5.5. Com iniciar un projecte d'investigació en ciències de la salut.
5.6. Com desenvolupar un projecte d'investigació.
5.7. Què és una pràctica infermera basada en l'evidència científica.
5.8. Com aplicar l'evidència científica a la pràctica professional. 

6. Examen

Destinataris

Diplomats/des o graduats/des en Infermeria.

Professorat

Direcció

Sra. Anna M. Pulpón Segura
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial d'Investigació en Cures d'Infermeria. Universidad Complutense de Madrid. Llicenciada en Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya. Professora titular. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Montserrat Solà Pola
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial de Lideratge i Gestió d'Infermeria. Professora col·laboradora. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Tutors d'impartició

Sra. Marta Aceña Díaz
Diplomada en Infermeria. Unitat de Salut Mental Ferran i Clua SAP L´Hospitalet de Llobregat. Programa d’Atenció Específica al Trastorn de Psicòtic Incipient (PAE - TPI).

Sr. Jose Pablo Agudo
Infermer. Llicenciat en administració i direcció d'empreses

Sra. Elena Ballarín i Alins
Infermera. Fundació Institut Català de Farmacologia. Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Sra. Montserrat Bleda Perez
Infermera. Diplomada en oncologia. Institut Català d'Oncologia

Sra. Montserrat Boqué i Cavallé
Infermera. Coordinadora d'Infermeria del CAP Marià Fortuny. Reus-5 Grup Sagessa. Professora associada del Departament d'Infermeria de la URV. Postgrau d'Infermeria de Salut Pública per la UB. Màster en Ciències d'Infermeria i doctoranda en Ciències d'Infermeria per la URV.

Sra. Roser Borrell i Busquets
Infermera. Infermera de la UFISS de Cures Pal.liatives de l'ICO. Professora colaboradora de la UdG. Màster en Bioètica i Legislació i Màster en Cures Paliatives per la Universitat de Barcelona.

Dr. Miguel Ángel Carreiro Alonso
Infermer en Centre d'Atenció Primària Amadeu Torner. SAP DELTA. Institut Català de la Salut. Màster em GEriatria i Gerontologia. Universidade de Santiago de Compostela. Doctor en Gerontologia. Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària. Professor associat en el Grau d'Infermeria. Universitat de Barcelona.

Sra. Elisabet Hernandez Navarro                     
Infermera PADES Nou Barris (Institut Català de la Salut). Màster en Atenció i Cures Pal.liatives per la UVic-UCC. Postgrau en Cures del Pacient Oncològic per la UB.

Dra. M. Teresa Icart i Isern
Infermera. Catedràtica d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Màster en Salut Pública per la Universitat de Brussel.les. Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.

Sra. Maria Ascensión Jarque Blasco
Infermera de l’EAP. El Pla, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.

Sr. Francisca Jurado i Luque
Infermera i psicòloga. Àrea Bàsica de Salut Casc Antic (Barcelona).

Sra. Rosa M. López i Pisa
Infermera. Àrea Bàsica de Salut La Gavarra (Cornellà de Llobregat, Barcelona). Professora associada de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Ruth Lozano Vidal
Infermera. Generalitat Valenciana de Salut.

Sra. Ana Martínez Sánchez
Infermera en Atenció Primària de Salut. Màster Universitari en Bases per a l’Atenció i Educació de les persones amb Diabetis. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Tutora acreditada en l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària. Membre del grup d’investigació de Prevenció de la Diabetis IDIAP Jordi Gol i coordinadora d’Infermeria. Membre de la Red de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria (RedGDPS).

Sra. Victòria Morín i Fraile
Infermera i pedagoga. Postgrau en Infermeria Gerontogeriàtrica. Professora d'infermeria Gerontològica, Infermeria de Salut Pública i Infermeria Comunitària a l'Escola d'Infermeria del Mar.

Sra. Eulàlia Pérez i Esquirol
Infermera. Fundació Institut Català de Farmacologia. Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Sra. Helena Pérez Medina
Diplomada en Infermeria. Unitat de Salut mental Ferran i Clua SAP L’Hospitalet. Programa d'Atenció Específica al Trastorn Mental Sever (TMS). Integradora Social.

Sr. Alonso Pérez Toribio
Infermer Salut Mental. Unitat Salut Mental Collblanc. Màster en Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental. Màster Gestió Sanitaria. Doctorat a la Universitat de Barcelona.

Sra. Tania Rodríguez González
Diplomada en infermeria. Centre d’Atenció Primària Congrés. Barcelona Ciutat. Col·labora com a tutora de pràctiques amb l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de Sant Pau. Postgrau en Atenció al Malalt Crític. Màster en atenció a les urgències i emergències intra i extrahospitalàries per la UAB.

Sr. Antonio Rosa
Infermer d'Atenció Primària i Comunitària en l'àrea de Pediatria (SAP Esquerra-Litoral, Institut Català de la Salut). Professor de TIC al grau d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Professor de Gestió i Innovació al grau d'Infermeria de TecnoCampus Mataró, i de TIC i Pediatria al grau d'Infermeria de l'Escola Superior d'Infermeria Mar de la Universitat Pompeu Fabra. Doctorat per la Universitat de Barcelona en Infermeria i Salut. Màster oficial en Lideratge i Gestió de Serveis d'Infermeria i màster oficial en Metodologia de la Investigació Aplicada a les Cures Infermeres per la Universitat de Barcelona. Màster en Cures Intensives Infermeres Neonatals i Pediàtriques per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster oficial en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans per la Universitat Jaume I. 

Sra. Alba Roselló
Infermera d’Atenció Primària i Comunitària en l’àrea de Pediatria (AP Metropolitana Sud, Institut Català de la Salut). Referent del Programa Salut i Escola. Professora d’Infermeria Comunitària en el Grau d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. Màster Oficial en Metodologia de la Recerca aplicada a les Cures Infermeres i Màster en Docència Universitària per la UB.

Sra. Marta Tafalla
Infermera del CAP La Mina (Sant Adrià del Besòs). Postgraus en Infermeria Comunitària i en Infermeria Gerontològica i Geriàtrica.

Sra. Esperança Vallejo Garia
Infermera gestora de casos. Atenció primària Grup Sagessa

Sra. Lourdes Vendrell i Bosch
Infermera. Fundació Institut Català de Farmacologia. Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Sra. Mireia Vidal
Diplomada en Infermeria. EAP Arenys de Mar. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Infermeria Pediàtrica. Referent e-consulta alletament matern. Gerència Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es de d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h