Formació de Postgrau en Intervenció en Atenci...

Afegir a favorits
Ciències del Comportament i Psicologia

Formació de Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família

Online
37 setmanes
Postgrado atención temprana

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Tipus de curs

Formació de Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

16/10/2023 - 30/6/2024

Modalitat

Online

Preu

3.410

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Pròximes sessions informatives

Presentació

copc postgrado atención temprana

L’atenció precoç és el conjunt d’actuacions dirigides a la població infantil, a les seves famílies i al seu entorn en les primeres etapes de la vida, per a poder donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents del seu desenvolupament.

L’atenció precoç va dirigida a tots els nens/es que presenten algun trastorn en el desenvolupament, ja sigui permanent o transitori, o bé que presenten risc de patir-lo, des del naixement fins els 6 anys, o fins que les necessitats d’atenció puguin ésser cobertes per serveis de caràcter general (educatius, sanitaris o socials).

L’objectiu principal és que aquests nens/es rebin, seguint un model biopsicosocial, tot allò que pugui potenciar la seva capacitat de desenvolupament i benestar, incloent-hi també l’assessorament i el suport a les famílies en les dificultats de criança.

DELTA, Col·lectiu de Professionals del Desenvolupament Infantil, SCCL. és una cooperativa de treball associat d’iniciativa social sense ànim de lucre, amb més de deu anys d’experiència treballant en primera línia com a recurs especialitzat i de referència en la petita infància. La nostra entitat té com a objectiu principal gestionar el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, que forma part de la xarxa concertada per l’ICASS, Departament de Benestar Social i Família), que dóna cobertura a la població infantil de 0 a 6 anys dels municipis de Begues, Castelldefels, Gavà i Viladecans.

El Diploma d'Especialització en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família és un curs especialitzat en la prevenció, detecció i intervenció de tots els trastorns, ja siguin greus i permanents o lleus i transitoris, que puguin aparèixer a la població infantil entre els 0 i 6 anys d’edat, així com la intervenció en l’entorn socioeducatiu i sanitari del nen i la seva família. Es desenvolupen recursos i estratègies per a orientar i assessorar les famílies d’aquests nens/es, acompanyant els pares en la criança i/o en el procés d’acceptació de les necessitats i les dificultats específiques dels seus fills.

Amb aquest programa obtindràs una formació específica per poder treballar en serveis d’atenció precoç i en tots aquells serveis que requereixin un coneixement especialitzat de la petita infància i les seves famílies.

Objectius

 • Capacitar a professionals per a la intervenció en atenció precoç.
 • Dotar-los de coneixements i estratègies terapèutiques de treball amb nens que presentin disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o estiguin en risc de patir-los (tant trastorns greus i permanents com a lleus i transitoris). Paral·lelament, facilitar-los recursos per al treball amb les famílies i l'entorn.
 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.
 • Conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç.
 • Conèixer les teories evolutives, les classificacions diagnòstiques i els instrumentes de valoració diagnòstica propis de l'atenció precoç.
 • Distingir les característiques i enfocaments dels principals models d'intervenció en atenció precoç.
 • Analitzar la família com un sistema dinàmic en el context del creixement del nen.
 • Identificar els signes d'alerta i els factors de risc referents al nen, la família i l'entorn.
 • Adequar la forma d'intervenció en funció de les dificultats del nen, la família i l'entorn.
 • Intervenir en cada situació de la manera més òptima.
 • Desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en el procés de valoració de la primera infància.
 • Afavorir un bon clima terapèutic.
 • Entrenar la sensibilitat del professional i l'ús del llenguatge adequat per aquells casos en què es treballa amb trastorns i/o discapacitat.

Tres raons per escollir-lo

 • Dissenyat per a què puguis respondre a la necessitat d'especialistes en un sector amb forta incidència en la prevenció, detecció i atenció als menors de 6 anys del nostre país, on la demanda de serveis ha augmentat constantment en els darrers anys.
 • Amb un enfocament pràctic, basat en casos reals d'un CDIAP, aprendràs a intervenir en els trastorns del desenvolupament infantil, a través del domini tècnic dels recursos i les estratègies terapèutiques més eficients.
 • Desenvolupat i impartit per un equip multidisciplinari de professionals de referència especialitzats en la petita infància, avalat per més de 15 anys d'experiència al sector.

PRESENTACIÓ DEL POSTGRAU

Colaboradores

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

violencia
Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Programa

1. Mòdul general: Introducció i seguiment del curs i Avaluació. Els serveis d'atenció precoç: CDIAP
1.1. Introducció al curs.
1.2. Navegació per la plataforma.
1.3. Formant equip.
1.4. Expectatives.
1.5. Seguiment del curs.
1.6. Tutoria grupal.
1.7. Valoració del curs.
1.8. Recursos d'Atenció Primerenca a Espanya.
1.9. El treball en equip en Atenció Primerenca

2. Fonaments neurològics i desenvolupament psicomotor des dels 0 als 6 anys
2.1. Fonaments neurològics del desenvolupament infantil.
2.2. Perspectiva des de l'Atenció Primerenca del desenvolupament psicomotor dels 0 als 6 anys.
2.3. Signes d'alarma, factors de risc i factors de protecció en el desenvolupament infantil.
2.4. Síndromes neurològics i fenotips conductuals.

3. La família i la seva funció en el desenvolupament infantil dels 0 als 6 anys
3.1. La família com a context de desenvolupament: criteris d’intervenció en les funcions, rols i estils educatius.
3.2. Evolució de la família: noves realitats, noves pautes d’intervenció en relació a la criança.
3.3. Indicadors i situacions de risc a la família. Factors de protecció.
3.4. La família davant la discapacitat en la primera infància.

4. Valoració diagnòstica en atenció precoç
4.1. Procés de valoració diagnòstica en la primera infància.
4.2. Instruments de valoració 0-6 anys.
4.3. Valoració social en atenció precoç.

5. Tècniques i estratègies d'intervenció terapèutica en trastorns de la primera infància: intervenció amb l'infant i la seva família (I)
5.1. Tècniques i estratègies d’intervenció en el Retard Global del Desenvolupament.
5.2. Tècniques i estratègies d’intervenció en el Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual.
5.3. Tècniques i estratègies d’intervenció en el Trastorn Emocional / Conducta.
5.4. Tècniques i estratègies d’intervenció en el trastorn per dèficit d’atenció i en la hiperactivitat.
5.5. Tècniques i estratègies d’intervenció en trastorns de la relació i la comunicació: TEA.

6. Tècniques i estratègies d'intervenció terapèutica en trastorns de la primera infància: intervenció amb l'infant i la seva família (II)
6.1. Tècniques i estratègies d’intervenció en el trastorn motor.
6.2. Tècniques i estratègies d’intervenció en la plurideficiència i en trastorns sensorials.
6.3. Tècniques i estratègies d’intervenció en els trastorns del llenguatge.
6.4. Tècniques i estratègies d’intervenció en les dificultats derivades de la criança i l’entorn.
6.5. Tècniques i estratègies d’intervenció en famílies amb risc social.
6.6. Altres formes d’intervenció des dels CDIAT: teràpia aquàtica, grup d’ajuda psicomotriu, grup de criança, grup de suport a famílies amb fills amb trastorns greus i permanents, aplicació de la pràctica psicomotriu en un centre matern-infantil, grup terapèutic d’atenció intensiva.

Destinataris

Psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials, pedagogs, tècnics d’educació infantil, neuropediatres, mestres d’educació especial, psicomotricistes.

Sortides professionals

El Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç ofereix els coneixements especialitzats sobre la petita infància i les seves famílies, pel teu exercici en algún dels següents Serveis d'Atenció Precoç:

 • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).
 • Llars d'infants.
 • Centres d'educació infantil.
 • Centres d'educació especial.
 • Espais familiars.
 • Centres i Punts d'Atenció a la Infància (CAI i PAI).

Professorat

Direcció

Sr. Jordi Muner Armengol
Pedagog. Llicenciat en Ciències de l'Educació en l'especialitat de Pedagogia Terapèutica i Postgrau en Assessorament Psicopedagògic per la Universitat Autònoma de Barcelona, UAB. Postgrau i Màster en Teràpia Familiar per l'Escola de Teràpia Familiar de l'Hospital de Sant Pau i la Universitat Autònoma de Barcelona. Psicoterapeuta per la FEAP. Terapeuta familiar i supervisor docent per la FEATF. Mediador familiar pel Centre de Mediació en Dret Privat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Vanessa Muñoz
Psicòloga per la UJI. Màster en Psicologia Clínica a l'Escola de Terapeutes de Conducta de Valencia i Postgrau de Trastorns Emocionals i Psicopatologia Infantijuvenil i Aspectes Legals (UAB). Formació especialitzada en el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (UAB). Formació complementaria en Expressió - Comunicació, Llenguatges i Interculturalitat a nivell socioeducatiu, per l'Associació d'Expressió Corporal de Barcelona i Musicoteràpia per la UB. Actualment, cursant Postgrau de Postadopció a la UB i un altre de Gestalt Infantil a l'Institut Integratiu de Barcelona.

Coordinació

Sra. Laura González de Rivera
Llicenciada en Psicologia per la Facultat Blanquerna (URL). Máster en Atenció Precoç i Família (URL). Máster en Logopedia Infantil en el Hospital de Sant Pau (UAB). Postgrau en Especialistes en Psicomotricitat i Postgrau en Teràpia Psicomotriu a Blanquerna. Curs de neuropsicologia infantil i evolutiva per la UAB. Formació actualitzada en desenvolupament infantil, trastorns del desenvolupament i models d'intervenció terapèutics.

Quadre docent

Sra. María Remedios Cantó Piñero
Llicenciada en Psicologia (Universitat Rovira i Virgili). Postgrau en Teràpia Familiar Sistèmica i Especialització en Teràpia Breu Estratègica i Centrada a les Solucions  (Centre KINE de Teràpia Familiar). Formació específica en Pràctica Psicomotriu Aucouturier, Educativa, Preventiva i d'ajuda Terapèutica, a l'Associació per a l'Expressió i la Comunicació (AEC). Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb  el camp de l'atenció de 0-3 anys a Espais Familiars. Terapeuta del CDIAP Delta des de 2016  i al CAE La Saleta.

Sra. Cristina Coll Lafoz
Llicenciada en Psicologia, especialitat clínica (Universitat de Barcelona). Màster en Logopèdia: Rehabilitació dels trastorns del llenguatge i la parla (UPC). Màster en Psicologia Jurídica (UNED). Curs de Postgrau en Psiquiatria Infantil i Juvenil (Hospital Sant Joan de Déu). Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb el desenvolupament infantil i l’abordatge logopèdic. Terapeuta del CDIAP Delta des del 2008. Sòcia de la mateixa entitat des del 2011.

Sra. Laia Ferrer Botella
Llicenciada en Psicologia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport a la Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Postgrau en Tècniques i Principis Bàsics. Postgrau en Anàlisis de Processos Terapèutics del Màster en Teràpia Cognitiva-Social (UB). Màster en Intervenció Psicomotriu Preventiva i Terapèutica (UVic). Formació complementària de cursos d’actualització i seminaris relacionats amb el desenvolupament infantil i la família. Anteriorment terapeuta del CDIAP Delta i exsòcia de la mateixa entitat des del 2007 fins al 2018. Actualment psicòloga-psicomotricista col·laboradora en diversos espais de salut i d’acompanyament emocional a la infància i família de Barcelona. Tutories dins el Màster d’Intervenció Psicomotriu Preventiva i Terapèutica de la Universitat de Vic. 

Sra. Susana Gabarrón Valverde
Llicenciada en Psicologia (Universitat de Barcelona). Màster en Actualització en Psicopatologia Infantil, Juvenil i Adults (URL). Curs de Formació especialitzada en Atenció Precoç en la Unitat d'Atenció Precoç de l'Hospital N. Sra. del Mar de Barcelona. Postgrau en Actualització en Psicopatologia Clínica (UB). Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb el desenvolupament infantil i la família. Coordinadora tècnica del CDIAP Delta de Viladecans. Sòcia de la cooperativa des del 2000. 

Sra. Gabriela Ganc
Llicenciada en Medicina (Universidad de Buenos Aires) i residència a clínica pediàtrica realitzada a l’Hospital J. P. Garrahan de la mateixa ciutat. Màster en Neuropediatria cursat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (UAB). Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb l’abordatge neuropediàtric. Anteriorment neuropediatra al CDIAP Delta i actualment neuropediatra a ASPACE.

Sra. Gemma Garcia Gómez
Llicenciada en Psicologia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Màster en Atenció Precoç, Fundació Bosch i Gimpera (UB). Postgrau en Psicomotricitat Relacional i Terapèutica (ISEP  i UVIC). Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb el desenvolupament i psicopatologia infantil, així com en atenció precoç. Directora tècnica del CDIAP Delta des del 2008. Sòcia de la cooperativa Delta des del 1999. Presidenta de la Unió Catalana de Centres d’Atenció Precoç.

Sra. Núria Gómez Bernat
Llicenciada en Filologia Hispànica, especialitat de Lingüística per la Facultat de Filologia (Universitat de Barcelona). Màster en Patologia del Llenguatge per l'Escola de Patologia del Llenguatge de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (UAB). Postgrau d'especialització en Logopèdia Infantil per l'Escola de Patologia del Llenguatge de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Màster en Teràpia Familiar Socioeducativa per l'Escola Itinere (IL3-UB). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament infantil, la família, el llenguatge i la comunicació en el nen petit i la discapacitat. Terapeuta del CDIAP Delta des del 2007. Sòcia de la mateixa entitat des del 2009.

Sra. Laura González de Rivera
Llicenciada en Psicologia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport a la Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Màster en Atenció Precoç i Família (URL). Màster en Logopèdia Infantil per l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (UAB). Postgrau en Especialistes en Psicomotricitat Educativa (URL). Postgrau en Especialistes en Psicomotricitat Terapèutica (URL). Màster en Neuropsicologia a l’Associació Espanyola de Psicologia Cognitiva Conductual (UAB). Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb el desenvolupament, primera infància i psicopatologia infantil. Coordinadora del Màster i Postgrau en Atenció Precoç i Família (IL3-UB). Coordinadora Tècnica del CDIAP Delta de Castelldefels. Membre del Consell Rector de la mateixa entitat. Sòcia de la cooperativa des del 2007. 

Sra. Pepa López Jodar
Llicenciada en Psicologia, especialitat Educativa (Universitat de Barcelona). Postgrau en Especialització en Assessorament i Orientació Psicopedagògica (UB). Postgrau en Atenció a la Diversitat (UAB). Màster en Logopèdia (UPC-ISEP). Formació en Intervenció Sistèmica en Infància, Adolescència i Família a l'Institut Gestalt de Barcelona. Formació sistèmica en constel·lacions en intervenció grupal al Centre Espiral. Participació en Xarxes d'Infància 0-3 municipals. Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb el desenvolupament, primera infància, família,  psicopatologia infantil i atenció precoç. Acreditació Clínica en ADOS 2, ADI-R. Terapeuta del CDIAP Delta des del 2001. Sòcia de la mateixa entitat des del 2005.

Sra. Laia Martínez Edo
Diplomada en Fisioteràpia per la Facultat de  Ciències de la Salut de la Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Postgrau en Fisioteràpia Pediàtrica i Postgrau en Teràpia Psicomotriu (URL). Postgrau en Bobath (Neurodevelopmental Treatment) a la UB i a l'Hospital Sant Joan de Déu. Formació en el concepte Halliwick (Teràpia Aquàtica). Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb el desenvolupament infantil i l’abordatge en la fisioteràpia pediàtrica. Fisioterapeuta del CDIAP Delta i Coordinadora al CAE La Saleta. Sòcia de la mateixa entitat des del 2006. Presidenta de la Cooperativa Delta des del 2019.

Sra. Xènia Martínez Teixidó
Diplomada en Fisioteràpia (Universitat Ramon Llull). Postgrau de Fisioteràpia Pediàtrica (UIC) i Màster en Teràpia Psicomotriu preventiva i terapèutica  (UVIC). Terapeuta formada en el concepte Halliwick (Teràpia Aquàtica). Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb el desenvolupament infantil i l’abordatge en la fisioteràpia pediàtrica (Fisioteràpia i TEA, Kinesiotape, Avaluació de l’infant de 0 a 6 anys). Fisioterapeuta i psicomotricista en el CDIAP Delta des del 2016.

Sr. Miguel Ángel Moncho Fernández
Llicenciat en Pedagogia per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i Graduat en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Formació en intervenció pedagògica sistèmica a la Universitat de Barcelona (UB) i Gestalt Infantil a l'Institut Integratiu. Postgrau en Psicomotricitat preventiva a la Universitat de Barcelona (UB). Formació en claus sistèmiques per al maneig de les sessions familiars. Formació en l'abordatge sistèmic del dol gestacional i perinatal. Cursant Màster en la pràctica psicomotriu terapèutica a la Universitat de Barcelona (UB) i associació per a l'expressió i la comunicació (AEC). Psicòleg i Psicomotricista del CDIAP Delta des del 2019.

Sra. Vanessa Muñoz
Llicenciada en Psicologia (Universitat Jaume I). Màster en Teràpia Familiar (UdG). Màster en Psicoteràpia i Teoria del Vincle Afectiu (UdG). Màster en Psicologia Clínica (ESTECO). Postgrau interuniversitari en Postadopció (UB i URL). Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Infantojuvenil i Aspectes Legals (UAB). Postgrau en Expressió-Comunicació, Llenguatges i Interculturalitat a la Pràctica Socioeducativa i Creació de Projectes (AEC-UB). Postgrau en Gestalt Infantil (Institut Integratiu). Certificat EuroPsy (EFPA). Acreditació Clínica en ADOS 2, ADI-R. Formació Específica en el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (UAB). Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb el desenvolupament, primera infància, família, psicopatologia infantil i atenció precoç. Directora/Coordinadora del Màster i Postgrau en Atenció Precoç i Família (IL3-UB). Terapeuta en el CDIAP Delta i membre del Consell Rector de la mateixa entitat. Sòcia de la cooperativa des del 2011. 

Sra. Núria Ollé Garcia
Llicenciada en Psicologia (Universitat Autònoma de Barcelona). Màster en Atenció Precoç i Família (URL). Postgrau en Trastorn de l’Espectre Autista: Diagnòstic i intervenció (UB). Postgrau en Diagnòstic neuropsicològic i enfocament  terapèutic de les alteracions del desenvolupament a la primera infància (UAB i Fundació Parc Taulí). Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb els trastorns del neurodesenvolupament, el desenvolupament infantil i la família. Terapeuta del CDIAP Delta des del 2006. Sòcia de la mateixa entitat des del 2009.

Sra. Silvia Pastor López
Llicenciada en Psicologia (Universitat de Barcelona). Màster en Atenció Precoç i Família (URL). Postgrau interuniversitari d’acolliment, adopció i postadopció (UB). Postgrau en Teràpia Familiar Sistèmica (Centre Kine de Teràpia Familiar).  Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb els trastorns del neurodesenvolupament, el desenvolupament infantil i la família. Acreditació Clínica en ADOS 2, PECS 1. Certificació Psicòloga General Sanitària. Terapeuta del CDIAP Delta des del 2015.

Sra. Roser Piñol
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull de Barcelona i en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Atenció Precoç i Família per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Patologia del Nadó per ANNE Fundació. Formació complementària en el desenvolupament infantil, neuropsicologia, psicopatologia infantil i atenció precoç.

Sra. Neus Raventós
Diplomada en Treball Social i Educació Social (Universitat Ramon Llull). Màster en Counselling per la Fundació Pere Tarrés (URL). Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb la intervenció familiar, la diversitat funcional, drets i ajudes socials i el treball en xarxa. Treballadora social del CDIAP Delta des del 2005 i del CAE La Saleta. Coordinadora del Servei DELTA Proinfància des del 2018. Sòcia de la mateixa entitat des del 2006.

Sra. Eva Sepúlveda Navarro
Diplomada en Logopèdia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (Blanquerna, Universitat Ramon Llull). Postgrau en Intervenció Logopèdica en persones amb lesió cerebral. Postgrau en Formació d'Especialistes en Psicomotricitat i Postgrau en Teràpia Psicomotriu (URL). Formació complementària de cursos d’actualització relacionats amb el desenvolupament infantil i l’abordatge logopèdic. Especialista en Teràpia Miofuncional. Terapeuta del CDIAP Delta des del 2008. Sòcia de la mateixa entitat des del 2011.

Sra. Cristal Seco
Llicenciada en Filosofia (Universidad de Santiago de Compostela). Graduada en Psicologia (UNED). Màster en Psicologia General Sanitària (UdG-UOC). Diploma d'especialització en Psicomotricitat Educativa i Terapèutica (URL). Postgrau en Teoria i Pràctica Psicoanalítica (Institut del Camp Freudià). Participant dels Grups de Recerca Psicosi i Autisme,  i  el Nen i l'Adolescent al Discurs Analític a la Secció Clínica de Barcelona (ICF). Anteriorment terapeuta del CDIAP Delta. Actualment terapeuta al CDIAP de l’Equip 40.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es i treballadors/es d’EDUVIC. 10% de descompte.
 • Els col·legiats/des del COPC. 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h