Postgrau en Model d'Educació Relacional

Afegir a favorits
Diploma d'especialització/Diploma de Postgrau

Postgrau en Model d'Educació Relacional

Online
34 setmanes
postgrado modelo educacón relacional

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Tipus de curs

Formació de Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

10/2/2021 - 7/10/2021

Modalitat

Online

Preu

2.370

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Presentació

Programa que té com a objectiu formar els professionals en el funcionament i implementació del Model d'Educació Relacional del Sistema Fontán a les escoles d'àmbit privat i públic.

Objectius

 • Comprendre les característiques i fonaments psicopedagògiques del model educatiu FRE, així com les condicions en què es produeix l'aprenentatge escolar i les implicacions que té en el rol docent i, per tant, en la construcció o transformació de la identitat professional.
 • Analitzar i planificar l'acció educativa donant resposta a les necessitats de cada estudiant per arribar a ser un membre actiu, crític i transformador de la societat.
 • Identificar els canvis didàctics i pedagògics necessaris com a docent per desenvolupar la pràctica educativa dins el model FRE.
 • Desenvolupar estratègies per motivar i potenciar el progrés escolar de cada estudiant, tenint en compte el seu nivell d'autonomia, interessos i capacitats.
 • Fomentar valors com ara la convivència, l'esforç, la constància, la igualtat de gènere, així com els drets humans.
 • Dissenyar i organitzar la interacció de l'estudiant amb l'objecte d'estudi, promovent l'aprenentatge autònom i cooperatiu.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, inclosos els digitals, que permetin personalitzar el currículum a la diversitat dels estudiants, garantint-ne el benestar.
 • Utilitzar la funció formadora de l'avaluació promovent millores en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Assumir una dimensió ètica com a docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les propostes sobre educació que s'ofereixen en el postgrau.

COL·LABORADOR

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Model d'Educació Relacional per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. El model d'educació relacional
1.1. Origen i evolució del model.
1.2. El model i les necessitats del context actual i futur.
1.3. Característiques del model.

 • Meta i principi de FRE.
 • Els objectius i intencionalitats educatius.
 • Conceptes clau del model.

1.4. Els pilars bàsics.

 • L'autoregulació i l'autonomia.
 • Pensament i llenguatge.
 • La implicació del model en els valors socials.

1.5. El rol docent i el model relacional.

2. Bases psicopedagògiques que sustenten el model relacional
2.1. Concepció de l'aprenentatge des de la perspectiva del Model d'Educació Relacional.
2.2. Els processos d'ensenyament-aprenentatge des de la tradició constructivista.

 • Teoria de l'assimilació i aprenentatge significatiu.
 • Bases del constructivisme d'orientació sociocultural.
 • L'aprenentatge situat i experiencial.

2.3. La incidència d'altres enfocaments i altres bases científiques per repensar l'aprenentatge.
2.4. La reflexió sobre la pràctica, element base per a la construcció del Model d'Educació Relacional.

3. Organització i gestió del model
3.1. Organització educativa i gestió escolar.
3.2. El centre com a unitat organitzativa.
3.3. L'organització interna dels centres FRE: nuclis organitzatius.
3.4. Les funcions dels educadors: el tutor acadèmic i l'analista d'àrea.
3.5. Principis sobre estructura escolar.
3.6. Els tallers d'autonomia en el model FRE.
3.7. Òrgans de gestió i participació en els centres FRE.
3.8. L'organització del temps pedagògic.
3.9. La gestió de l'espai educatiu.
3.10. Relacions entre els diferents agents del procés educatiu.

4. Del currículum nacional a l'aprenentatge personal
4.1. Del currículum a model relacional.

 • Organització del currículum.
 • Els objectius d'aprenentatge i els objectius personals. Intencionalitats educatives.
 • Els continguts escolars: tipologia i selecció.
 • El pla personal d'aprenentatge: planificació i coordinació docent.

4.2. Personalització per a la personalització.
4.3. Relació dels continguts i l'enfocament globalitzador.

5. Estratègies metodològiques
5.1. Fonamentació de la metodologia. Criteris, estratègies i recursos metodològics per a l'aprenentatge.

 • Aproximació conceptual i noves metodologies didàctiques.
 • Nous rols de l'educador i l'estudiant.
 • Criteris de selecció i adequació de les metodologies didàctiques.
 • Tipologia d'estratègies i aprenentatges derivats.

5.2. Estratègies didàctiques orientades a la investigació.

 • El mètode per projectes.
 • Aprenentatge Basat en Problemes (ABP).
 • Ambients d'aprenentatge.

5.3. Estratègies didàctiques per al desenvolupament de l'aprenentatge autònom i l'autogestió.

 • Les estratègies en els tallers de les escoles FRE.
 • El pla personal d'aprenentatge.
 • Metodologia d'acompanyament docent a estudiant.
 • La tutoria.
 • Altres espais educatius.

5.4. Recursos i materials didàctics.

 • Funcions i ús del material didàctic.
 • Els recursos tecnològics al servei dels aprenentatges.

6. Avaluació, orientació i seguiment personalitzat
6.1. Fonaments de l'avaluació.

 • L'avaluació com a estratègia per al desenvolupament de l'autonomia i l'autogestió dels aprenentatges.
 • Avaluació diagnòstica, avaluació formativa i formadora i avaluació final o acreditativa.
 • La comunicació, objectius d'aprenentatge, de criteris d'avaluació i de qualitat de la tasca enfocada a l'excel·lència.
 • Instruments d'avaluació adequats.
 • De l'encert l'error com a recurs per a l'aprenentatge.
 • Comunicació de l'avaluació: destinataris.

6.2. Plataforma i diari.

 • Característiques de l'avaluació FRE.
 • Criteris, estratègies i instruments. Exemples pràctics.
 • Ús de les TIC, ús de les plataformes virtuals per al seguiment i la coordinació de les tasques.

7. Projecte final de Postgrau

Destinataris

Professors implicats en la implementació de l'enfocament educatiu del sistema relacional Fontán i professorat interessat a conèixer-lo.

Responsables de Centres que implementen el sistema relacional Fontán o que estiguin interessats a aplicar-lo als seus centres.

Professorat

Direcció

Dr. José Luis Medina Moya
Infermer. Pedagog. Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació. Professor titular d'universitat. Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat de Pedagogia (UB). Coordinador del programa de doctorat Diversitat i Canvi en Educació de la UB.

Quadre docent

Dra. Susana Aranega Español
Mestra, Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació i Doctora en Pedagogia. Ha exercit com a mestra, directora d'un Centre Residencial d'Acció Educativa i ha estat editora de diverses revistes pedagògiques.

Sr. Isaac Calduch Pérez
Graduat en Pedagogia. Màster en Investigació i Canvi Educatiu. Membre del Grup d'Innovació i Investigació Consolidat FODIP.

Sra. Lorena Camacho
Psicòloga de la Fundació Universitària Konrad Lorenz. Llicenciada en psicologia i pedagogia de la Universitat Pedagògica Nacional i Magister en Educació. Té 14 anys d'experiència en Projectes d'innovació pedagògica.

Dra. Maria Teresa Colen Riau
Doctora en Filosofia i Ciències de la Educació. Professora titular del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona, coordinadora de l'àrea de formació permanent del professorat del Grup d'Innovació i Investigació Consolidat FODIP.

Sr. Gabriel Hervas Nicolas
Mestre de Primària i Professor de Secundària, Màster en Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera, Màster en Investigació i Innovació educativa i Llicenciat en Història. Investigador i professor en formació del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. Membre del Grup d'Innovació i Investigació Consolidat FODIP.

Dra. Beatriz Jarauta Borrasca
Llicenciada en Psicopedagogia, Màster en Innovació a la Docència Universitària, Postgrau en Educació Emocional i Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Membre del Grup d'Innovació i Investigació Consolidat FODIP.

Dr. José Luis Medina Moya
Infermer. Pedagog. Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació. Professor titular d'universitat. Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat de Pedagogia (UB). Coordinador del programa de doctorat Diversitat i Canvi en Educació de la UB.

Sra. Gladys Pinilla
Pedagoga reeducativa de la Universidad Luis Amigó. Màster en Investigació social Interdisciplinària de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Té 15 anys d'experiència en el sector educatiu, incloent investigació social i innovació pedagògica.

Sr. Eduardo Yepes
Filòsof de la Universidad del Atlántico. Especialista en filosofia de la Universidad Libre i en procés de tesi del Màster en la mateixa línia. Té 8 anys d'experiència en projectes d'innovació pedagògica.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h