Behavioral data scientist

Descobreix com convertir-te en behavioral data scientist de la mà de l'IL3-UB

El de Behavioral Data Scientist és un nou perfil professional emergent la creació del qual s’ha produït en els darrers anys com una conseqüència de diversos avenços i innovacions tecnològiques. És un perfil professional en el qual es combinen branques de la psicologia o de la sociologia amb enfocaments estadístics, matemàtics i relacionats amb l’enginyeria de dades.

FUNCIONS

Aquest nou perfil professional emergent compta amb diverses funcions relacionades amb la ciència de les dades i el comportament de l’ésser humà davant d’ells:

 • Abordar, identificar i analitzar el comportament humà.
 • Conèixer el perquè d’alguns comportaments humans juntament amb tendències algorítmiques i sistemes de dades.
 • Analitzar el comportament algorítmic.
 • Ocupar-se del comportament de les màquines en relació amb el comportament algorítmic.
 • Estudiar el comportament de les persones a través de dades i algoritmes.
 • Mesurar el benestar de les persones a través de la ciència de les dades.
 • Millorar la cadena de subministrament de determinats sectors basant-se en els gustos i comportaments dels clients.
 • Ajustar l’algoritme i paràmetres de les màquines segons el comportament dels humans.
 • Ajustar i definir millor els sistemes socials segons el risc analitzat a través de les dades.
 • Dissenyar i oferir sistemes i serveis especialitzats, ètics i responsables.
 • Gestionar els nous models i fonts de dades.
 • Fusionar les dades i conclusions obtingudes per diversos models de ciències de dades i ciències de comportaments.
 • Generar prediccions precises sobre les eleccions o preferències de consumidors.
 • Abocar tots els coneixements i aprenentatges obtinguts en models que permetin millorar sistemes complexos del mercat actual.
 • Extreure conclusions de les diverses dades analitzades.
 • Implementar tècniques de ciències de dades i automatització respecte del comportament humà.

REQUISITS I HABILITATS

Per poder treballar com a Behavioral Data Scientist, és necessari disposar de certes habilitats i coneixements com:

 • Comptar amb llicenciatura o grau relacionat amb les ciències socials o matemàtiques.
 • És necessari disposar d’una especialització formativa enfocada a l‘estudi del comportament humà a través de les dades.
 • És altament recomanable tenir coneixements sobre estadística i coneixements algorítmics.
 • Tenir coneixements sobre llenguatges de programació es valora positivament.
 • Habilitat per combinar les ciències socials amb tècniques de dades.
 • Ser una persona metòdica, pacient i meticulosa amb la informació.
 • Ser una persona observadora i intuïtiva. 

SALARI D’UN BEHAVIORAL DATA SCIENTIST

De moment, el salari mitjà anual d’un Behavioral Data Scientist està entre els 25.000 i els 85.000 € bruts anuals. La posició en un o un altre costat de l’àmplia forqueta salarial dependrà de l’experiència del professional, la seva trajectòria laboral i reputació en el sector. A més, en tractar-se d’una professió de creació recent, aquesta franja salarial pot veure’s modificada pròximament. 

FORMA’T COM A BEHAVIORAL DATA SCIENTIST

Si t‘agradaria adquirir les habilitats pràctiques i els coneixements necessaris per començar o millorar en la teva carrera professional com a Behavioral Data Scientist, el nostre Màster en Behavioral Data Science està orientat a resoldre casos pràctics en els quals, per aconseguir-ho, serà necessari l’estudi del comportament humà a través de les dades.