Chief operating officer (COO)

Descobreix com convertir-te en Chief operating officer (COO) de la mà de l'IL3-UB

Depenent de l’empresa, el Chief Operating Officer —director d’operacions— exercirà diverses tasques i funcions, centrant-se en la coordinació de processos i operacions. D’aquesta manera, aconsegueix ser enllaç entre diversos departaments i realitzar funcions transversals en tots ells.

Funcions

El Chief Operating Officer (COO) du a terme diverses tasques estratègiques encarregades directament pel CEO i executades de manera òptima. Algunes de les seves funcions principals són:

 • Dissenyar un pla de treball estratègic i eficaç per la companyia
 • Col·laborar i treballar de manera multidisciplinària amb diversos departaments
 • Coordinar amb responsables de cada àrea
 • Optimitzar processos empresarials
 • Aprofitar els recursos econòmics per cada projecte
 • Analitzar les instal·lacions i recursos disponibles amb el fi d’obtenir un rendiment més alt
 • Supervisar el compliment de les despeses i resultats
 • Reportar dades financeres al responsable o gerent
 • Supervisar l’adquisició de nous materials i subministraments juntament amb el departament de compres
 • Aportar coneixement i experiència al departament de recursos humans

Requisits i habilitats

Un COO requereix una formació integral, ja que les funcions a executar són àmplies i variables:

 • Capacitat d’anàlisi excel·lent
 • Habilitat per interpretar la relació entre els resultats de diverses àrees
 • Capacitat de lideratge
 • Habilitats de comunicació i gestió d’equips
 • Persona resolutiva
 • Capacitat per prendre decisions objectives i eficaces
 • Actitud per ser enllaç entre diversos responsables i CEO
 • Capacitat per treballar sota pressió o adaptant-se ràpidament als canvis
 • Formació complementària i específica per aquest perfil professional

El salari d’un Chief Operating Officer

El salari mitjà d’un Chief Operating Officer es troba entre els 47.000 i els 53.000 euros anuals bruts. 

Forma’t per a ser Chief Operating Officer

Per a ser Chief Operating Officer (COO) és necessari comptar amb formació específica i amb qualitats com el lideratge i gestió d’equips. A l’IL3-UB comptem amb diverses formacions com el Màster en Logística i Transport. Solucions de Supply Chain Management amb la qual aprendràs a executar de manera eficaç totes les funcions d’aquest perfil.