Coordinador d’infermeria

Descobreix com convertir-te en Coordinador d’infermeria de la mà de l'IL3-UB

El coordinador d’infermeria és el professional encarregat de cobrir diverses necessitats del personal d’infermeria i coordinar el departament en general quant a planificació, integració, organització i direcció.

FUNCIONS

Les funcions d’un coordinador d’infermeria poden comprendre diversos àmbits o branques específiques per al bon funcionament del departament d’infermeria:

 • Aplicar la normativa emesa per la institució corresponent.
 • Difondre la normativitat proporcionada per la direcció.
 • Gestionar els recursos per garantir la qualitat dels processos d’investigació i formació.
 • Ser part de l’elaboració del programa de treball.
 • Determinar propòsits dels projectes del sector.
 • Realitzar programes de capacitació per al personal d’infermeria.
 • Definir hàbits i estratègies per a la millora de les relacions interpersonals.
 • Coordinar i programar diferents activitats de formació i educació.
 • Coordinar diferents formacions i programes d’investigació amb institucions o entitats.
 • Promoure el desenvolupament de la investigació dintre del personal d’infermeria.
 • Proporcionar assessorament al personal d’infermeria per desenvolupar processos d’investigació i anàlisi.
 • Participar en el comitè d’investigació de la unitat hospitalària.
 • Planificar i coordinar les pràctiques clíniques per cada institució i període.
 • Ser part de la sistematització de l’avaluació de l’acompliment laboral de l’equip d’infermeria.
 • Gestionar els intercanvis acadèmics interinstitucionals.
 • Coordinar programes i sessions generals d’infermeria. 

REQUISITS I HABILITATS

Tant en el sector públic com en el privat és necessari disposar d’una sèrie de qualitats i requisits imprescindibles per poder exercir correctament les funcions d’un coordinador d’infermeria:

 • Comptar amb una àmplia experiència per dirigir una unitat d’infermeria.
 • Conèixer a fons la professió.
 • Ser capaç d’assumir un lloc de més responsabilitat amb funcions de direcció, assessorament i coordinació.
 • Comptar amb dots de lideratge.
 • Ser capaç de treure el millor de cada professional que estigui a càrrec teu.
 • Escolta activa.
 • Tenir facilitat per atendre diverses necessitats i fomentar la comunicació a l’equip.
 • Tenir empatia i ser capaç de posar-se en el lloc dels professionals.
 • Disposar d’una gran capacitat d’organització.
 • Haver rebut alguna formació complementària superior i específica.
 • Habilitat en la gestió de recursos humans i materials.
 • Coneixements per millorar els sistemes d’atenció al pacient.
 • Capacitat per treballar de manera multidisciplinària.

SALARI D’UN COORDINADOR D’INFERMERIA

A Espanya, el salari mitjà d’un coordinador d’infermeria pot ser de 40.000 € bruts l’any. Pel que fa al sector sanitari, aquesta xifra pot ser força diferent depenent de cada comunitat autònoma i de si es tracta d’un centre públic o privat.

FORMA’T COM A COORDINADOR D’INFERMERIA

Les funcions d’un coordinador d’infermeria són força diferents de les d’un infermer o infermera. Per això, en haver d’assumir un càrrec i funcions organitzatives, és necessari disposar de coneixements i formacions específiques com el Màster semipresencial en Lideratge i Gestió Infermera d’IL3-UB.