Director de màrqueting

Descobreix com convertir-te en Director de màrqueting de la mà de l'IL3-UB

No hi ha dubte que el director de màrqueting és la persona responsable de l’àrea de màrqueting d’una organització, però quines són exactament les seves  funcions i habilitats? A continuació, expliquem les seves responsabilitats i tasques dins d’una organització empresarial, el seu salari mitjà i la formació necessària per treballar-hi.

Funcions

Les principals funcions d’un director de màrqueting són:

 • Definir, dissenyar i dur a terme el pla de màrqueting d’una empresa o entitat
 • Determinar les línies i estratègies de màrqueting per impulsar els diferents productes o serveis
 • Establir i gestionar el pressupost amb el fi d’optimitzar l’eficiència dels recursos
 • Analitzar i avaluar les dades i resultats de les diferents campanyes i accions de màrqueting
 • Coordinar i dirigir diversos equips de treball
 • Controlar i supervisar diversos plans o estratègies de màrqueting
 • Establir els objectius i polítiques a seguir en relació amb el màrqueting
 • Analitzar el mercat i la competència
 • Ajustar i modificar els plans i accions de màrqueting
 • Encarregar-se de la comunicació interna i externa del pla i estratègia de màrqueting
 • Desenvolupar i gestionar campanyes publicitàries
 • Organitzar esdeveniments
 • Ser un suport en l’estratègia de xarxes socials i màrqueting de continguts

Requisits i habilitats

Els directors de màrqueting tenen un alt nivell de responsabilitat associat, pel que és necessari comptar amb coneixements amplis de diverses àrees com el màrqueting, l’estadística o la comunicació. A més a més, haurà de comptar amb:

 • Grau o llicenciatura en màrqueting, vendes o comunicació
 • Especialització en màrqueting en cas que la seva formació base sigui d’una altra branca o àrea
 • Coneixements complementaris de comunicació, comunicació digital, màrqueting de continguts i vendes
 • Habilitat en la gestió d’equips i direcció d’equips multidisciplinaris
 • Gestió eficaç del temps i els recursos
 • Caràcter meticulós i detallista
 • Persona creativa i inspiradora
 • Capacitat per establir i gestionar pressupostos
 • Habilitat per la comunicació escrita i oral
 • Competència per dur a terme un treball estructurat i sota pressió
 • Capacitat per prendre decisions d’acord amb objectius

El salari d’un director de màrqueting

El sou d’un director de màrqueting pot arribar als 120.000 euros en alguns països o empreses de gran mida. No obstant això, a Espanya el sou mitjà va dels 4.500 als 5.000 euros mensuals.

Forma’t per a ser director de màrqueting

Ser director de màrqueting comprèn una gran varietat de funcions que no només tenen relació amb el màrqueting o la comunicació. Un director de màrqueting ha de comptar amb coneixements de diverses temàtiques i especialitzats. Per això, és fonamental adquirir conceptes clau amb formacions multidisciplinàries com les ofertes per l’IL3-UB: