Director d’infermeria

Descobreix com convertir-te en Director d’infermeria de la mà de l'IL3-UB

Un director d’infermeria ha de ser una persona capaç d’organitzar i supervisar tota la feina d’infermeria que es porta a terme a un hospital o centre mèdic. A més, ha de ser capaç de generar un lloc de treball en el qual el personal atengui els pacients de la millor manera possible.

FUNCIONS

Un director d’infermeria és un professional sanitari que ha d’exercir diverses funcions per aconseguir que el funcionament de tot el servei d’infermeria es desenvolupi d’una manera correcta i eficaç. Per això, algunes de les funcions principals són:

 • Establir objectius i propòsits que ha d’acomplir el departament d’infermeria.
 • Dirigir, avaluar i controlar la feina del personal d’infermeria.
 • Liderar els procediments de contractació de nou personal.
 • Coordinar els processos d’ingrés, atenció al pacient i serveis d’infermeria.
 • Administrar el pressupost i el control de despeses.
 • Resoldre qualsevol problema, error o deficiència que estigui relacionat amb el servei d’infermeria.
 • Administrar i coordinar els procediments de registres.
 • Establir col·laboracions amb altres departaments i professionals.
 • Agilitzar processos relacionats amb el servei d’infermeria.

REQUISITS I HABILITATS

És necessari que un director d’infermeria hagi exercit prèviament com a infermer, i que demostri haver desenvolupat les aptituds i competències necessàries per esdevenir director. A més, cal:

 • Ser una persona eficient, amb capacitat d’escolta i compassiva.
 • Tenir la capacitat de resoldre problemes i errors.
 • Ser una persona eficient.
 • Ser capaç de generar un entorn en què els empleats i els infermers es beneficiïn de més benestar.
 • Comptar amb experiència demostrable.
 • Tenir coneixements avançats sobre procediments hospitalaris diferents.
 • Mostrar un interès especial per la qualitat de l’atenció al pacient.
 • Capacitat de gestió i elaboració de pressupostos i informes.
 • Ser coneixedor de la normativa legal del moment i estar al dia de possibles canvis.
 • Disposar d’una gran habilitat comunicativa i d’escolta.
 • Tenir dots per organitzar, gestionar equips i alliberar l’estrès.
 • Bona capacitat per resoldre i mediar conflictes.
 • Habilitat de lideratge.
 • Capacitat per treballar sota pressió.
 • Disposar de formació especialitzada en direcció d’infermeria. 

SALARI D’UN DIRECTOR D’INFERMERIA

Actualment, el sou mitjà d’un director d’infermeria ronda els 60.000 € bruts anuals. Tanmateix, aquesta quantitat pot ser més elevada depenent de cada comunitat autònoma i de si es tracta d’una entitat pública o privada.

FORMA’T COM A DIRECTOR D’INFERMERIA

T’agradaria fer un salt en la teva carrera professional i començar a treballar com a director d’infermeria? Llavors no pots deixar escapar el nostre Màster en Lideratge i Gestió Infermera, una formació amb la qual obtenir les competències específiques i necessàries per desenvolupar la gestió i el lideratge infermer en les institucions i administracions sanitàries.